SZČO s IČO 10717731

Dátum vzniku
08.10.1990
Predmety činnosti
 • Výroba konfekcie (od 12.5.1992)
 • Sprostredkovanie obchodu s konfekciou a textilom (od 12.5.1992)
 • Veľkoobchod s konfekciou a textilom (od 12.5.1992)
 • Maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, ovocím, (od 12.5.1992)
 • zeleninou, nápojmi, textilom, kozmetikou, drogistickým (od 12.5.1992)
 • tovarom a elektronikou (od 12.5.1992)
 • Iný špecializovaný maloobchod - cukráreň, lahôdky (od 12.5.1992)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 22.3.2005)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 22.3.2005)
 • Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 22.3.2005)
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 22.3.2005)
 • Predaj v stánkoch na trhoch a predaj na trhových miestach (od 22.3.2005)
 • Výroba a montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií a protislnečných clôn (od 24.2.2006)
 • Lektorská, školiaca a prednášková činnosť okrem činností spadajúcich do režimu viazaných živností v oblasti ochrany práce, banskej činnosti, činnostiach vykonávaných banským spôsobom a požiarnej ochrany (od 24.2.2006)
 • Činnosť organizačných, ekonomických, účtovných a finančných poradcov (od 24.2.2006)
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 24.2.2006)
 • Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia (od 24.2.2006)
 • Vedenie účtovníctva (od 24.2.2006)
 • Finančný leasing (od 24.2.2006)
 • Reklamné činnosti a marketing (od 24.2.2006)
 • Prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.2.2006)
 • Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) (od 24.2.2006)
 • Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od 24.2.2006)
 • Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od 24.2.2006)
 • Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 24.2.2006)
 • Baliace činnosti (od 24.2.2006)
 • Sprostredkovanie v oblasti dopravy - Služby dopravných agentúr (od 24.2.2006)
 • Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií (od 24.2.2006)
 • Činnosť agentov zastupujúcich iné osoby v oblasti kultúry a umenia (od 24.2.2006)
 • Usporadúvanie výstav (od 24.2.2006)
 • Potlač materiálov (výrobkov) tampónovou tlačou (od 24.2.2006)
 • Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 24.2.2006)
 • Omietkárske práce (od 24.2.2006)
 • Montáž sadrokartónu (od 24.2.2006)
 • Obkladanie stien a kladenie krytín gumových, kobercových a krytín z PVC (od 24.2.2006)
 • Maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 24.2.2006)
 • Upratovacie práce (od 24.2.2006)
 • Ubytovacie služby v rozsahu voľných žinností (od 24.2.2006)
 • Prevádzkovanie mestských (regionálnych) turistických informačných kancelárií (od 24.2.2006)
 • Činnosti súvisiace s distribúciou propagačných materiálov (od 24.2.2006)
 • Plnenie požiadaviek na informácie (tvorba rešerší) (od 24.2.2006)
 • Prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 26.3.2007)
Dátum aktualizácie
03.07.2020
Domény