SZČO s IČO 10778250

Dátum vzniku
01.08.1990
Predmety činnosti
 • Chemické čistenie kotlov, ohrievačov vody, teplovod. sústav od vodného kameňa (od 18.6.1992)
 • Vykonávanie revízií, skúšky tesností a tlakové skúšky tlakových nádob stabilných a kotlov 3. triedy Nové znenie v zmysle vyhl. 74/1996 Zb. : Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu : Kotly parné a kvapalinové / IV. trieda / Tlakové nádoby stabilné / IV. trieda / Potrubné vedenia v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda / I. trieda / Potrubné vedenia v ktorých pracovnou látkou je vzduch / II. trieda / Bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce prekročenie najvyššieho pretlaku Bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty Bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny Bezpečnostné zariadenia určené na automatické ovládanie kotlov (od 18.6.1992)
 • Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 18.6.1992)
 • Vykonávanie lektor. činnosti vo výškach a nad voľnou hľbkou (od 18.6.1992)
 • Výroba a predaj pekárských a cukrárenských výrobkov (od 18.6.1992)
 • Nákup a predaj potravinárskeho tovaru, alkoholických a nealkoholických nápojov, piva a tabakových výrobkov (od 18.6.1992)
 • Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov (od 18.6.1992)
 • Nákup a predaj tovaru drogérie (od 18.6.1992)
 • Maloobchod mimo riadnej predajne (od 18.6.1992)
 • Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce vyhradených technických zariadení a technických zariadení (od 1.3.1998)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.3.1998)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 1.3.1998)
 • Sprostredkovateľská činnosť (od 1.3.1998)
 • Zisťovanie pravosti identifikačných znakov motorových vozidiel technickými prostriedkami - neúradné informatívne zisťovanie (od 11.6.2001)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW technické zariadenia plynové skupina B na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5MW h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW (od 13.9.2007)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu: Be - zdvíhacie rampy, plošiny a čelá Bh - zvislé posuvné brány (od 13.9.2007)
 • Montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení (od 13.9.2007)
 • Montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení (od 13.9.2007)
 • zobraziť ukončené
 • Opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW technické zariadenia plynové skupina B na: g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5MW h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW (od 13.9.2007 do 20.2.2016)
 • Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: Be - zdvíhacie rampy, plošiny a čelá Bh - zvislé posuvné brány (od 13.9.2007 do 20.2.2016)
Dátum aktualizácie
10.10.2022