SZČO s IČO 10978437

Vložka číslo
169/L
Dátum vzniku
09.06.1992
Miesto podnikania
Zvolenská 16
1001 Žilina
Bydlisko
Zvolenská 16
Žilina
Predmety činnosti
  • zobraziť ukončené
  • veľkoobchod, maloobchod so zmiešaným tovarom (od 9.6.1992 do 23.10.2021)
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
  • Podnikateľ Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané živnostenským listom Obvodného úradu Žilina, zo dňa l9.5.l992, čís. ŽO-l529/l992 Cz, podľa § 47 ods. 2 zák.č. 455/9l Zb.
Dátum aktualizácie
28.11.2022