SZČO s IČO 10985158

Vložka číslo
165/S
Dátum vzniku
29.08.1991
Miesto podnikania


Slovensko
Bydlisko


Slovensko
Predmety činnosti
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskym a priemyselným tovarom a stavebným materiálom (od 3.5.1994)
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tých na ktoré je potrebné osobitné povolenie (od 3.5.1994)
 • zobraziť ukončené
 • profesno-zásobovacia činnosť v prof.vodoinštalácie, plynoinštalácia, kúrenie (od 29.8.1991 do 2.5.1994)
 • nákup a predaj priemyselného tovaru (od 29.8.1991 do 2.5.1994)
 • zásobovacia činnosť pre individuálnu a investičnú výstavbu (od 29.8.1991 do 2.5.1994)
 • reštauračné služby (od 29.8.1991 do 2.5.1994)
 • obchodná činnosť-potraviny (od 29.8.1991 do 2.5.1994)
Štatutárny orgán
 • podnikateľ:
 • Ján Gálus
  9.mája 9
  Banská Bystrica
  Slovensko
Ďalsie právne skutočnosti
 • Živnostenský list bol vydaný OÚ Banská Bystrica, živnostenské oddelenie, dňa 28.12.1992, pod č.j. ŽO 5806/1992 podľa zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Starý spis Firm 1424
 • Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané rozhodnutiami MsNV v Banskej Bystrici, č.j. MHO-1495/90/Me, dňa 27.8.1990, dňa 4.12.1990 a Obvodného úradu v Banskej Bystrici, č.j. MHO/1495/1990/me-II/Me, dňa 31.7.1991, podľa § 6 zák.č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Dátum aktualizácie
04.04.2020