Pavol Kardoš - BAN KOD MAL - Podrobnosti

Dátum vzniku
14.03.1990
Predmety činnosti
 • Sprostredkovanie stavebných prác (od 6.7.1992)
 • Murárstvo (od 6.7.1992)
 • Maliarstvo a natieračstvo (od 6.7.1992)
 • Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 6.7.1992)
 • Reklama a propagácia (od 6.7.1992)
 • Služby bytovej a domovej hygieny (od 6.7.1992)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 4.3.2003)
 • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 4.3.2003)
 • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu,prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od 4.3.2003)
 • zobraziť ukončené
 • Oprava a údržba automobilov (od 6.7.1992 do 31.7.2012)
Dátum aktualizácie
01.06.2019
Domény