SZČO s IČO 11870915

Dátum vzniku
28.12.1992
Predmety činnosti
  • zobraziť ukončené
  • Vydavatelská činnosť, Publikácia počítačovej literatúry (od 18.12.1992 do 31.12.2015)
  • Analýza a programovanie úloh riešených na počítači Počítačová grafika (od 18.12.1992 do 31.12.2015)
  • Projektovanie strojov a zariadení okrem vyhradených technických zariadení (od 13.3.2002 do 31.12.2015)
Dátum aktualizácie
15.09.2020
Domény