SZČO s IČO 12684902

Dátum vzniku
30.04.1992
Predmety činnosti
  • Revízie a skúšky vyhradených plynových a tlakových zariadení (od 30.4.1992)
  • zobraziť ukončené
  • Opravy plynospotrebičov (od 30.4.1992 do 20.6.2019)
  • Obchodná čin.mimo tovarov na kt.zákon vyžaduje zvláštne pov (od 30.4.1992 do 26.1.2000)
Dátum aktualizácie
03.02.2020