SZČO s IČO 14040441

Vložka číslo
10595/N
Dátum vzniku
27.02.2016
Miesto podnikania
Šurianky 36
95126 Šurianky
Bydlisko
Šurianky 36
95126 Šurianky
Predmety činnosti
  • Živočíšna výroba: liahnutie, chov a predaj hydiny (od 27.2.2016)
  • Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (od 27.2.2016)
Uložené listiny
  • Oprávnenie
  • Licencia
  • Zmluva o predaji podniku.zep
Dátum aktualizácie
14.04.2021