SZČO s IČO 14310333

Dátum vzniku
11.01.1991
Predmety činnosti
  • Inžinierska činnosť v stavebníctve (od 7.7.1993)
  • Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva (od 7.7.1993)
  • Sprostredkovanie obchodu (od 16.6.1999)
  • Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 16.6.1999)
  • Projektovanie stavieb v rozsahu: - vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby-inžinierske siete (plynovod) - technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika (plyn.odber.zar.do 3,5MW, plynovody vrát.prípojok) - technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre distribúciu technických plynov (zemný plyn) (od 27.7.1992)
  • Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 10.10.2007)
  • zobraziť ukončené
  • Projektová činnosť v stavebníctve (od 27.7.1992 do 18.7.2002)
Dátum aktualizácie
01.02.2020