SZČO s IČO 14428156

Dátum vzniku
01.05.1990
Predmety činnosti
  • zobraziť ukončené
  • Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (od 25.9.1991 do 11.7.2022)
  • Výroba,inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov (od 25.9.1991 do 11.7.2022)
  • Výroba montáž zariadení spotrebnej elektroniky (od 25.9.1991 do 11.7.2022)
  • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 25.9.1991 do 11.7.2022)
  • Sprostr.obchodu so všetkými druhmi tovarov okrem vyhradených (od 25.9.1991 do 11.7.2022)
  • Nákup a predaj zmiešaného tovaru vrátane zábav.pyrotechniky (od 25.9.1991 do 11.7.2022)
  • Poradenské služby ohľadne elektronick.zariadení na sprac.dát (od 25.9.1991 do 11.7.2022)
  • Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor (od 25.9.1991 do 11.7.2022)
  • Automatizované spracovanie dát (od 25.9.1991 do 11.7.2022)
Dátum aktualizácie
05.08.2022
Domény