Plastika, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
183/N
Dátum vzniku
01.01.1991
Konanie menom spoločnosti
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja oprávnení členovia predstavenstva svoj podpis podľa podpisového vzoru uloženého na registrovom súde.
Základné imanie
10 200 821,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 29.1.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 29.1.2019)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 29.1.2019)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 29.1.2019)
 • vedenie účtovníctva (od 29.1.2019)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 29.1.2019)
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 29.1.2019)
 • administratívne služby (od 29.1.2019)
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 29.1.2019)
 • opravy pracovných strojov (od 29.1.2019)
 • elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny (od 17.7.2015)
 • vykonávanie železničnej dopravy na vlečke (od 16.4.1996)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 16.4.1996)
 • výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov (od 14.11.1994)
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 14.11.1994)
 • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 14.11.1994)
 • sprostredkovanie obchodu-výrobky z plastov (od 14.11.1994)
 • sprostredkovanie obchodu so strojmi a technickými potrebami (od 14.11.1994)
 • veľkoobchod s výrobkami z plastov (od 14.11.1994)
 • veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami (od 14.11.1994)
 • maloobchod s výrobkami z plastov (od 14.11.1994)
 • maloobchod so strojmi a technickými potrebami (od 14.11.1994)
 • výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov (od 14.11.1994)
 • podnikové poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie strojov (od 14.11.1994)
 • zobraziť ukončené
 • výroba, oprava a montáž meradiel (od 16.4.1996 do 19.7.2017)
 • výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla (od 12.12.2000 do 16.7.2015)
 • podnikanie v oblasti zneškodňovania odpadov spaľovaním-prevádzkovanie spaľovní odpadov a zneškodňovanie (od 16.4.1996 do 16.7.2015)
 • iné ubytovacie možnosti-slobodáreň (od 16.4.1996 do 26.8.2008)
 • verejná cestná nákladná doprava (od 16.4.1996 do 26.8.2008)
 • praktický lekár pre dospelých-stomatológia, gynekológia, pôrodníctvo, fyziatria a liečebná rehabilitácia (od 16.4.1996 do 21.4.2003)
 • výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastu (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
 • výkony výskumu, vývoja, výroby, montáže, predaja, servisu v oblasti spracovania plastov (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
 • výroba strojov, súčastí strojov, nástrojov a náhradných dielcov vrátane ich úpravy (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
 • stavebné a montážne práce, výroba a predaj energií (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
 • obchodno-servisná, montážna, poradenská a expertízna činnosť a vvýroby konštrukcií podľa dokumentácie a požiadaviek odberateľov (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
 • poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
 • výkony školstva, výchovno-vzdelávacích činností pre organizácie a občanov v oblasti učňovského školstva, organizácie a riadenia výpočtovej techniky, účelových školení, rekvalifikácie a kurzov (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
 • predaj licencií a know-how (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
 • predaj vlastných výrobkov a tovarov v maloobchodných predajniach spoločnosti,ktoré spolu s výrobkami inými než vlastnými tvoria kompletné zariadenie, ako aj ďalších výrobkov podľa schváleného sortimentu (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
 • zariadenie a zrušovanie SOU podľa stanovenej siete a v rámci určenej právomoci riadenia a zabezpečovania prípravy žiakov SOU podniku na výkon robotníckych povolaní v súlade so školským zákonom a vykonávacími predpismi (od 1.1.1991 do 13.11.1994)
Akcie
 • Forma: akcie na doručiteľa
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1,00 €
 • Počet: 8164210
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 18.03.2014
 • Forma: akcie na doručiteľa
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 2,00 €
 • Počet: 692750
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 12.03.2014
 • Forma: akcie na doručiteľa
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3,00 €
 • Počet: 217037
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 12.03.2014
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Roman Šustek
  Jilemnického 36
  91501 Nové Mesto nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.06.2015
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • JUDr. Vladimír Balaník
  Kollárova 41
  08001 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.06.2015
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Ing. Dušan Nádaský
  Horné Orešany 693
  91903 Horné Orešany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.06.2015
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Predsedovi predstavenstva Ing. Jurajovi Kučerovi, CSc. zanikla funkcia dňom 28.1.2003. Členovi predstavenstva Ing. Tomášovi Kubečkovi vznikla funkcia dňa 28.1.2003 a zanikla funkcia dňom 27.6.2003.
 • Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 17.5.2002 schválilo zmenu stanov spoločnosti, not. záp. č. N 86/2002, NZ 89/2002.
 • Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.04.2000.
 • Zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 24.04.1995. Zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 05.03.1996. Stary spis: Sa 525
 • Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR z 21.12.1990 číslo 632, Č.m. 6749/90 rozhodnutím ministra priemyslu SR číslo 113/1990 zo dňa 29.12.1990 podľa ust. § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3,4 Zák.č. 111/1990Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 525 Notárska zápisnica Nz 157/93 napísaná dňa 30.6.1993 JUDr. Jarmilou Priesolovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené stanovy prispôsobené ust. §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 525
Uložené listiny
 • Pozvánka na VZ
 • Zápisnica z VZ
 • Zápisnica z rokovania predstavenstva
 • Prezenčná listina z VZ
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Ing.Vladimíra Černáka
 • Správa audítora r. 2005, účtovná závierka za r.2005
 • Zápisnica z VZ,PL
 • Vzdanie sa členstva v DR - Ing.Ján Bílek
 • Zápisnica z rokovania DR
 • Podpisový vzor člena predstavenstva -Ing.Adriana Matysová
 • Zápisnica z MVZ, PL
 • Stanovy
 • Zápisnica z VZ, PL
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Výročná správa za r. 2006
 • konsolidovaná účt. závierka r. 2005
 • Zápisnica z volieb člena dozornej rady
 • Zápisnica o výsledku volieb za člena dozornej rady
 • Správa audítora, účtovná závíerka za rok 2006
 • Osv.z VZ+ stanovy- N 125/2008
 • Výročná správa za r.2007
 • Správa audítora za r.2007
 • Zápisnica č. 1/2009
 • Rozhodnutie predstavenstva
 • Stanovy - úplné znenie
 • Výročná správa za r.2008
 • Správa aud.pre akcionárov za r.2007
 • Správa audítora pre spoločnosť za r.2008
 • Správa audítora pre akcionárov za r.2008
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Ing. Igor Mesároš, Ing. Adriana Matysová
 • N 137/2010 - priebeh VZ
 • Účtovná závierka za r. 2009, správa audítora, výročná správa
 • Správa audítora r.2009
 • Výročná správa za r. 2010, správa audítora, účtovná závierka
 • Správa audítora za r.2010
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za r. 2010, správa audítora
 • Vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • Účtovná závierka za r.2011,správa audítora
 • Zápisnica č. 3/2012 + PL
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
 • N75/2012- rozhodnutie VZ, účtovná závierka za r. 2011, návrh zmeny stanov
 • Zápisnica o výsledku volieb
 • Zápisnica o výsledku volieb II.
 • Zápisnica č. 7/2012
 • Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2011
 • Správa audítora za r.2011, vyhlásenie predstavenstva, správa predstavenstva
 • Výročná správa za r.2011
 • N 75/2012 - rozhodnutie VZ II.
 • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Igor Mesároš
 • Zápisnica č. 1/2013
 • Zápisnica o výsledku volieb v II. kole
 • Zápisnica
 • Súhlas s kandidatúrou
 • Podpisový vzor člena predstavenstva
 • Výročná správa za r. 2012
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Notárska zápisnica N 86/2002 NZ 89/2002
 • Výročná správa za rok 2001, správa audítora
 • Konsolidovaná súvaha a konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke
 • Podpisový vzor - Ing. Tomáš Kubečka
 • Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Róberta Vargu
 • Účtovná závierka za r.2002
 • Výročná správa spoločnosti za r.2003
 • Návrh zmeny stanov
 • Podpisový vzor člena prestavenstva Ing.Vladimíra Černáka
 • Osvedčenie z Vz - N 270/2005
 • Správa audítora- účtovná závierka za r.2004
 • Výročná správa za r. 2004
 • Výročná správa za r. 2002
 • Znalecký posudok č. 1/2014
 • Správa predstavenstva + zmluva o postúpení pohľadávky
 • N 78/2014 - osvedčenie o VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za r.2012,správa audítora
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Vzdanie sa funkcie podpredsedu predstavenstva a člena predstavenstva
 • N 600/2015 - osvedčenie o VZ
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica o priebehu riadneho VZ
 • N 302/2017 - osvedčenie o VZ
 • Zápisnica č. 4/2017
 • Súhlas s kandidatúrou za člena dozornej rady
 • Voľby člena dozornej rady
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • N 644/2018 - priebeh VZ + PL
 • ŽO
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2018
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
 • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.doc
Dátum aktualizácie
10.12.2019
Domény