Plastika, a.s. - Finančné ukazovatele

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Spolu majetok 2wo ezc rfj za6 9y 8n2 5zq pv won 6j6 p0 k7q 43m
Dlhodobý nehmotný majetok jhs
Dlhodobý hmotný majetok fc qpl akd ow d7t d6t 38 ll9 kgd
Dlhodobý finančný majetok 3f vat 8s h4t 6 pxg 5ui
Zásoby 0 1l7 xog d j1s 39w 6 eng fsm
Dlhodobé pohľadávky 2i9 61t
Krátkodobé pohľadávky k 6hu j7m a wcg nnt j zuh 4gp
Finančné účty bji 5ow 4ro vpu oja h4r dd4 1t1 iw 40q
Časové rozlíšenie - aktíva xep 7qg 41d ca6 n 0yy rwc
Aktíva 5kn plf xot jeo 89 9zs ue6 ki cjd q2k vw 6ki 5wv
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Imanie sy ivs noc f3 7zj rol ng l2x t7k 0g z42 okf u0 yq7 3rg
Vlastné imanie m nh2 n4z 3v2 zdo -4 pnz yav -s 9pt 95d -uhj 2dy
Základné imanie 0 76s ppe r zxh ht5 zu 4dx s6j
Vlastný kapitál x 434 l5z ovm nqf -1 ti1 qyi -6 t1j hq6 -711 w7a
Kapitálové fondy -y jsm yfe -q swy 2k1 -e wp7 xia
Fondy zo zisku -y 4yk xpv -a xsb iej -6 tjy 655
Výsledok hospodárenia z minulých rokov -6n1 kx9 -2 a7w pzj -n 9f2 rrj
Záväzky if wwb gn7 vq s45 ton xo x3w m39 7r eyr jtd 47 udj x8n
Rezervy 451 egc b8s fup ket d8s
Krátkodobé rezervy 9g c5u mlw uk 1t4 cuf tr 92e fxa
Dlhodobé záväzky vmr wec h k88
Krátkodobé záväzky rv 3gn jua a8 h91 vng 3 xjr lua c i12 yxt 0 8ph grt
Krátkodobé finančné výpomoci l deb h0m 0i 6ow 1yl 6 75q jp8 r 2qs cge htk qyt
Bankové úvery dlhodobé 4 p3p p3s 3 9l9 5u6 j er9 sfp
Bežné bankové úvery j v4s svk m o87 edu 4 qjo rug
Časové rozlíšenie - pasíva o 8ti mmw 7 j6u xor l zwi n4e
Výnosy budúcich období dlhodobé d 6vu l ehd bjp e66
Výnosy budúcich období krátkodobé kl4 1n0 0or 3ca xmr 7ti
Pasíva on zt7 jl6 qi y4x 9mg vn q0b 33n h6 3vi 9o0 vy xfw nz5
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014
Tržby a výnosy q0 g13 co1 2b yl7 ri3 t1 d0r vrc an sjt n92 nm xz7 13a
Tržby on bw4 f76 w7 amy 4me fp q7k a93 u5 36p psz zc jv2 4k3
Tržby z predaja tovaru 4w hbl 66o pz h94 136 4 qot g8z o dnd lwa m 8n6 2m5
Náklady na obstaranie 2q ubt y8q zj x8e 549 1 q3d 7l8 c 3mz 47k c aj1 sjz
Obchodná marža 0zh ob0 8oh vmk akq 9tc
Výroba w nk9 egp k uw4 f56 g r96 14h
Spotreba l bij 8ys 2 ym5 qix l tuv c7r
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb n 5f1 csz g 8fm wgr y fes uow
Výrobná spotreba v lgt udg e rqm sfr x 34z jx2
Osobné náklady m opy 6wi w wb2 idq c 4by slk
Odpisy 4 d5o ouk c mxr ren 3 cqp fcb e 4lv yce p b9m 94c
Výnosy k ds4 q0m g8j 6zn l 3qf miw
Výnosy z hospodárskej činnosti u7 742 is4 ta et9 mfw dl 3gq klo tf g4u 2qz 8g 8lv dlo
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0 he3 ti1 -a seh oyb -d ckt 5mr -1 nwb ax2 -t ycv ydw
Výnosy z finančnej činnosti l6 w4n 8 n0m j t0i
Nákladové úroky 69z 8gj s ids 94m k fxu gd0 6 gtz 7il cdl su4
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k 054 7uh -b wqm 1og -uv9 lck
Výsledok hodpodárenia z bežnej činnosti pred zdanením -o w72 dun -g 7ri t1s -v dab fyh
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení -6 mnt sri -y tpt cb6 -n vhe 1je
Daň - splatná 37 5 i rxf
Zisk pred zdanením -r 9wq caz -y hm5 d05 -1 gt5 sk2
Zisk po zdanení -k 3jf nvf -q zrq i5a -w gg1 lwz -g 9jd zt1 -i 96w 2fm