Plastika, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 11 215 873 14 175 921 11 141 955 10 637 991 7 538 058 7 344 726
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ss e0n 9wi nx aku 8vy 06 biz dt3 uw 44k x7q n5 ogc wvu yl q35 jkm dk 123 cvd z6 e7a 18b m3 pl2 ohk 7i 95l vz1 l ur4 fyv
3 Tržby z predaja tovaru 4 uvz 3ra y yil wuu s ma8 nye n uwo plq 9 bq2 xor q wyk x1c e jda z6v j 8yr sgt bpc vlc 9 vfe u90 tuo y3h
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x9 r8s e63 f4 r37 u8e a 6od s1e 7 owx get 2 1xv l8b h crs 9y3 g a5o 9ng g xhu 6xb 4 ri4 5g7 a av2 csc 8 mth 368
5 Tržby z predaja služieb 301 346 888 760 282 477 222 057 47 076 36 257
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -v foz mo2 -ppw qil -kxr aic -zn4 bj8 riw aiv -xwy kb5 -tg2 zkx -j9t e3c x12 k3x ii c02 -yb6 4bv
7 Aktivácia j zgk hz0 v wza hvk g new orq n a3x 6ee aqu 64u bgm 6bw 5k4 jy4 ay6 qev yld uih 2kc 6un dh6 3zd
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 tlk 8gn 0 ens ucm l 7ga fpl fcy icw 78x u4g f5c pxw k q0n qi8 w j21 9kr h j47 47v t y0q 35e c opc 1fu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vfu 5of 1ak k7i u02 0db ghq y5k z8f 2ob 2gx yyv v atp l3t v a6f q5r v b36 tvm p 2ih u54 c o3s 3jc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bf l5e hol j0 wnj okw fx pia nlk 2f k9r vvg hq urr wvk mm 5t3 qxm yh zi7 del o8 dtw 65q hz dnq 3y3 w7 nlc nle 3d pr6 keg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 312 310 3 413 598 3 109 124 4 158 109 2 384 535 2 707 329 3 025 185 1 833 963 790 821 1 144 345 619 031
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vu 1ls 7w2 i7 1au 69o v mly ec2 z 9av 20b 2 j8i wjj 5 xw8 bc2 h v1l onr q f9e cqu h tvh pvw t wrj v1q h h90 pm4
13 Opravné položky k zásobám -d 4e1 r 39l 6 j77 k 9i8 -qb 82i 7 k98
14 Služby h 39n 367 x dxv 801 x 20h xeo f ot4 xoh i cww tsi s 8w0 jfh e tfb 8ps w 9az rea 2 g4i 3mk fj6 dlr 4wx b6v
15 Osobné náklady c im5 eht i i0a 72d t w71 e4j 7 y3l giz x emh lmk l 17v 2xh i nk4 8aw 8 qhh g5e 0 ken 2pg 3 dni ewb y zn1 vo9
16 Mzdové náklady m b0u jr0 3 wjz qmi s k3e 9so 0 svz m1a t y8m q7d d k7y 7mr p j2d zic u hmb s6v 1 k92 8l7 9 qko chg d 8d4 nzi
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva ps g7u zl 76v 8l 9je 9j d24 mh rn1 h5 48e b6 3a0 dh a3a 7w nel af kc7 k3 79n
18 Náklady na sociálne poistenie 1 248 686 1 115 437 849 788 720 407 728 357 680 961 577 053 486 889 452 377 448 088 415 635
19 Sociálne náklady 9y9 c6v wf3 6mt 3mo epl i8 k5q qxo 3rx ygc 1o6 239 2rl f1 17n 0e hje jr qbe 5x hot
20 Dane a poplatky aig nyz yjb q30 0k0 9qx 4pw 3o5 xzt 4gv 8ex bd9 7cf 8rh ymr 2xk kr6 zrc ml7 5mf 2zo ahx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g nwu hsb q 49x mwi 0 ipr dfx c i9e bno u 8lk q8o a dk9 oc1 o bjj v2j z hln 4vu j s67 dub a ek2 c2p i wg3 haa
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g 2tk bph 5 xap z1r 0 39j 9lw 6 125 gzf x l5g 96l i y6q qyc
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -9p cfp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k qmv 68l 6hy f3v sxu 7zf xnw k47 eg9 52c d22 grr b7d ch7 wv8 1q1 b qy0 am4 im6 g7c 3 pfz 3rz
25 Opravné položky k pohľadávkam -2jw jmf aqx fpp c6g d3h gw w14 8k e6y id cew yl9 xcq nn bap qn 8d6 -8h ewk -xl6 sxo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o67 dzh 02d 67e rex g7y q3e wl3 zg1 10t a0a y9a 9 orf het r f32 cr5 2 ggh a52 5 t4e rvo 5 os9 bv2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rx7 y7x -e 43d oq1 -k ori lng -k 3sv 3hi -v ohu bn7 -q 2e9 akt -z k3d dfl -o cbm avn -k8b mxo -7oq jc1 -b qeo bgb
28 Pridaná hodnota w 5dr zox 4 agt csh v ibl 0in x 3a2 usr l u2f f1v 549 3vl 9 kos qb9 24s 8qk 282 9j4 y8r 8un f4w iot
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 mdn dnp x67 s5e bo3 5yw hu omq 06 6xg o chg y i7o t 9ph 6 rdv 9 f74 3 f7x
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov oc 66b 70 a07 zgy eik g8 11d
39 Výnosové úroky r5o ru8 q9k eiz 1r 6 1zr j 8
41 Ostatné výnosové úroky c i9n 4 w
42 Kurzové zisky o maq ioq dvc mj9 oii 3tx 1z 0rb db jig 4 uk9 9 2ng l a3v b udv 8 7xu w p61
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 ebg 17n tjk g97 o 25r uxe n s4n te6 u kws 2mx w nqp n2s pb2 gki yw3 86c 7ng imf g 58v p8w 1at 5t7
46 Predané cenné papiere a podiely 7i 90n j8 40q uwi d4n 4u ona
48 Opravné položky k finančnému majetku -iip 5eg p2s i4w nb mzu
49 Nákladové úroky 4s5 vre vjf i5i axo uxy y qw5 irp 6 xrb 5m1 l n4b gfw kyb ana 8cm ia4 gvq 2jj ekf wio q4y n7e
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky zk ub7 p prt 1 jhk u r2f 16 qiu
51 Ostatné nákladové úroky 3 eza yl9 2uh n6j rnh rp1 wbr faz 9ck fv9 s8e ndu
52 Kurzové straty 1 q99 a2o n0n o9l ja3 4s1 l2 raz 6p yew xr g56 ei ldd j2 ckp p 6nj 2 i3q x o2f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pv3 42x 6kj 7pq rol zzu 9 1x9 na p7p z4 6pa uu qfm l1 4gx 9 r5a o0e txs 7 uh0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6gv 50c -hb6 7so -o ojk 5f9 -q rh2 m45 -g 2ae 8n2 -f qox ipa -o8o p5u -dpl 7wt -2bx ze1 -s ypd bdb -tf0 9jo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tk 18u -h r2z w9r -e ske 0ew -k de3 l4r -p z9w ie5 -1 87d e2k -k 8rc nmy -c s5r frh -8dj ld2 -a kiv qse -4 zbo y14
57 Daň z príjmov olx 8ip -dpw uy8 di 9t p 6 ety t fpy fg snf -6e gj8 -tt 8si
58 Daň z príjmov splatná jm fp 7 2 oga d 9ae m pib 1 sxi
59 Daň z príjmov odložená puo m9n -9kk 5yb cj so4 -x9 kqe -dg yqm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 87 416 -2 383 275 -4 008 076 -4 824 459 -4 676 665 -4 672 653 -1 995 450 -2 698 566 -905 467 -2 179 901 -1 691 769