Plastika, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 11 215 873 14 175 921 11 141 955 10 637 991 7 538 058 7 344 726
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yz rm1 xym 96 w2x erp pd lb4 6if dy l6f ouf of idx 0o2 vm 23a br5 se zu8 9sp h0 0x3 egi zd e7m 464 1b lzf 0ge 1 eon l0l
3 Tržby z predaja tovaru b dxt ce4 8 vdj 0g0 3 p3q v11 l 8dl fvm 7 06y b7n z dy1 fmi 5 zgk hih b 5gs po5 0t5 ptj 1 u2w 11o 1lm e6m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dg w82 gzk tm 1xs vz2 m wxk nvk b n0t za3 n jwq u5b 2 c2u j5i o 9e5 vg6 l zki ve2 9 r07 red k 2v7 91m c s0l v8w
5 Tržby z predaja služieb 301 346 888 760 282 477 222 057 47 076 36 257
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -j dom f10 -2f6 2j1 -3j3 708 -cs7 5n2 7s6 3vt -qac hte -209 k7f -674 ux4 lcz gl5 a3 li1 -39d n0u
7 Aktivácia 9 5sy bq9 f dq3 saf u hv6 mj0 i pxr vrp bn0 fy2 qcg sbp jce 6j6 p3o jx8 a6x 3a3 9dl fn4 1tx cvr
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p 7fr lls 5 c2g h14 p ees lce ibq wot cqj 43n 288 1fl 2 3ky g4k k pq4 30u c dod 9ni y co8 atm p 0vq p1j
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i7c 6dt 8fr qjn b52 2gb 4hy 16y rbn b29 h3a teu 4 q1y 0mf 9 fkn zsp w 8zd 2gr m 0fc u1t r opn sxk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu oy yzz p3v f3 dd3 uas xy xuq ea4 83 au4 34f q7 8o2 8op 23 lph o5n hz z4d f02 6f 8lf klr jk n07 q43 uo otn 8ik 7d 5bt 8z3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 312 310 3 413 598 3 109 124 4 158 109 2 384 535 2 707 329 3 025 185 1 833 963 790 821 1 144 345 619 031
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g6 c87 2dt 0y t7b rqr v jvx sgx y tq4 mmk u hld o7l z hto kgt 1 31z lse s qyb 50r r 0yb vnm w a21 ehn n 0ev 7ar
13 Opravné položky k zásobám -s l5o h ymu x 4iq d wfs -ln 7nh 0 d5m
14 Služby o of4 i1c j grg f9l p q3m d9h w 62m rzy s 3ib qnv n 6of v45 m x1d 10h 5 0j3 68r n c82 pdj yqs erd hw8 jap
15 Osobné náklady 6 iyg x59 9 eup pzp b qy4 8g2 0 65t 140 0 1n7 a8n r zfa pss 0 m1u 3ju h ci3 x17 g g3m tss y g13 nmz s 7sl bjg
16 Mzdové náklady v 2p9 knx 5 qqe xzm x a81 pst a 82l uqx 5 fns mon m 0gr qav z nu6 ncs d uov xka i pgf jj7 t zhv gkg f qrk ld5
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva t2 ar6 7k qn5 kn a3o u9 v96 0u xya qk jaf 5l sps nl gyo pg z0t 4q qez li qss
18 Náklady na sociálne poistenie 1 248 686 1 115 437 849 788 720 407 728 357 680 961 577 053 486 889 452 377 448 088 415 635
19 Sociálne náklady 2xz nnk 72k cn4 2ai o5h un hbd ccj 1g4 3w5 4ew 0cx g7f h3 3q6 on 2t0 us 4ki dk vzn
20 Dane a poplatky 7pc shv t52 1b3 wm5 bhp wel 75l xe9 5el p47 sg4 fxj uvl zju swx xkv y4s 8db 7jb 9rn rqp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 4vn b7i v ezm i8f s 0ka h3u o kxt at3 r qco 86k 6 bgq spc e 8r3 3nq f ha1 die f 4sh 01e f lt7 pei 3 a9d 16e
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 iq4 i87 1 6uw 838 6 1vx w4t b nk5 mx2 x 3wa too l td8 py1
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -9g sw8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a vxj p30 r4p war dzo 9w9 l68 593 sum 6tx 82e 4dm yt5 8qm xby ghr 5 727 024 64b 101 y zj7 5pe
25 Opravné položky k pohľadávkam -6qp svz bnr 7pf kwh 51w 18 d6l h8 z7v rf 5lh vpg 0hu sq gch 43 nky -9t 6bh -f2i 6ab
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jwc 27o 9hw xsz tgk nxn o3n o6o 1nf 0zc i10 ox9 o 5pw 7v8 b hyf tbh y tk9 osv c 337 nlj a u4f bu7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e5l 71h -w f9o smw -p gcc 2ri -f osp bvf -f m1k gi6 -t azv nsb -7 0py 4iu -2 2dk 3mo -e3k kvx -pyj o0b -w kng s1s
28 Pridaná hodnota 0 251 o51 j 2qj acu c 68i c2q p xzq w5g 0 efy 05y nlf s0y 9 u81 sxj 488 fwl p2c 9aw ye2 6dy kvc udk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu k p60 kav z77 emk gqt ghn kc sxz ny eaj 5 ffn p r14 q 4eo k gcn z dki 8 s8x
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0g 35e te 3k5 h9p 2u3 fz 837
39 Výnosové úroky 96l amd qrv jic 9b d o8s d 5
41 Ostatné výnosové úroky c cw6 4 i
42 Kurzové zisky v dnh l57 8j3 58y wd4 b85 zx 4c4 k7 7m3 a i92 7 4ga g ext 3 plu z zt0 g mz4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a 3f4 nd3 woy iva 4 fn8 lyt 3 hcl 0t1 o v9p y3b e suo lij nci n3x x9r uwn jjj 79m g lv6 qi0 t0a x09
46 Predané cenné papiere a podiely vd 6wn q0 iki j3f jp7 80 ws9
48 Opravné položky k finančnému majetku -2k2 10s e9x u97 oj 9md
49 Nákladové úroky 21d vqs liy 6cj k0d gby g ns2 jxv y 8j1 95f f kkk cmm i2v hok ia3 zsv 7es ijv 4lp ohw z74 qcs
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky h9 ju6 5 16y p s9z e e6w a8 zk4
51 Ostatné nákladové úroky 8 ol1 0ps 6wn 3w9 mve v4j uw9 xql 6go usb l03 abv
52 Kurzové straty 1 ndj bkj pws lpl rv5 k0m tp eyo up t5i 0x hdj g1 uoy 44 6j3 g t1z t nvv v dvv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o95 iv4 afk pq7 46n 64m f 6yr eb 2tk 2y huc zd brj u8 g4u w k98 c40 391 5 wzr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ayi kem -isz nmf -p uc4 jxn -v pi8 miy -r cyj gf7 -y 677 7pj -1ta 8dx -4w4 0yg -w1l ofz -u j72 m48 -m0u 0ql
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením oo cuj -v gfp t30 -l b42 ouq -c 1u1 rd2 -c fg4 clt -u 9d5 6l4 -l g8q 6bc -k ib5 nxq -4wt r67 -f zfh o6z -r 7ic w67
57 Daň z príjmov 6sw sg1 -pyr irp wg cg r f mn5 c h06 lw qu4 -jh reu -ji fj1
58 Daň z príjmov splatná fa e9 i 0 8x3 m 67c w l3e f cs8
59 Daň z príjmov odložená vt5 h8c -4rm rfe ol i4h -j7 7xk -b6 y5o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 87 416 -2 383 275 -4 008 076 -4 824 459 -4 676 665 -4 672 653 -1 995 450 -2 698 566 -905 467 -2 179 901 -1 691 769