COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo - Podrobnosti

Vložka číslo
80/S
Dátum vzniku
08.02.1953
Predmety činnosti
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 11.7.2019)
 • prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí (od 24.6.2005)
 • prenájom parkovacích plôch (od 24.6.2005)
 • reklamné činnosti a aranžérske práce (od 31.7.2000)
 • inzertná služba spojená s propagáciou a reklamou (od 31.7.2000)
 • montáž plošnej a svetelnej reklamy bez elektrického zásahu (od 31.7.2000)
 • nákup a predaj pyrotechnických výrobkov (od 16.7.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 29.9.1994)
 • pohostinská činnosť - verejné stravovanie (od 24.11.1992)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (od 24.11.1992)
 • lahôdkárska výroba (od 24.11.1992)
 • cukrárenská a pekárenská výroba (od 24.11.1992)
 • zobraziť ukončené
 • ubytovacie služby v zariadeniach penzión a chatová osada po triedu * * * (od 24.11.1992 do 21.5.2014)
 • ubytovacie služby v zariadeniach hotel a motel po triedu * * (od 24.11.1992 do 21.5.2014)
 • zmenárenská činnosť (od 24.11.1992 do 21.5.2014)
 • cestná nákladná doprava (od 24.11.1992 do 30.12.2003)
 • Výška nedeliteľného fondu: 134.023.000,- Kčs (od 24.11.1992 do 7.11.1993)
 • a/ zabezpečuje maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť b/ vykonáva činnosť pohostinstva, ktoré slúži k občerstveniu a stravovaniu obyvateľ- stva, potrebám cestovného ruchu, spoločenským a zábavným účelom c/ poskytuje služby obyvateľstvu v súlade s požiadavkami členov a ostatných spotrebiteľov v rámci možností družstva d/ vykonáva výrobnú činnosť a spracováva nakúpené výrobky a suroviny e/ vykonáva projekčnú, vlastnú stavebnú a údržbársku činnosť a činnosť dopravnú f/ nakupuje poľnohospodárske produkty, suroviny a výrobky domácej výroby z miestnych zdrojov, lesné a divorastúce plody a huby, s prihliadnutím k plneniu i vývozných úloh g/ získava členov pre finančnú účasť na hospodárení družstva, pričom im poskytuje hmotné výhody h/ poriada akcie pre rozvoj kultúrneho života členov i ostatných občanov, rozširuje a propaguje družstevnú myšlienku a zásady družstevného hnutia (od 15.7.1991 do 23.11.1992)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Jozef Vahančík
  Dionýza Štúra 34/1040
  96301 Krupina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.04.2016
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Ján Ungvarský
  Šibeničná 3/2837
  96301 Krupina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.04.2016
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Ing. Jana Šebianová
  Nová 2/181
  96301 Krupina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.04.2016
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Ing. Jozef Golian
  Senohrad 102
  96243 Senohrad
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Pavel Koľ
  Kopanice 2906/10
  96301 Krupina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Mgr. Mária Luptáková
  M. M. Hodžu 20/6979
  96001 Zvolen
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Miroslav Rybár
  Smrekova 9/3380
  96001 Zvolen
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Mgr. Anna Horváthová
  Horné Strháre 145
  99103 Pôtor
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Mgr. Božena Ľauková
  Dúbravica 34
  97633 Poniky
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.04.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Zhromaždenie delegátov konané dňa 24.4.2003 schválilo zmenu stanov a zmenu obchodného mena s účinnosťou od 1.1.2004.
 • . Dňa 4.3.2003 bolo založené do Zbierky listín úplné znenie stanov družstva.
 • . Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 25.4.2002 bolo schválené úplné znenie stanov.
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 23. 8. 2001 bola schválená zmena stanov družstva.
 • . Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.4.2001 rozhodlo o zlúčení družstva JEDNOTA, spotrebné družstvo so sídlom v Krupine s družstvom KONZUM, Spotrebné družstvo Banská Bystrica, družstvo, IČO: 36019038, so sídlom Banská Bystrica, Hámor 7 ku dňu 30.6.2001 a schválilo zmenu stanov.
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 28.04.2000 bola schválená zmena stanov družstva.
 • . Valné zhromaždenie konané dňa 16.4.1997 schválilo zmenu stanov družstva.
 • . Na zhromaždení delegátov konanom dňa 24.4.1996 bola schválená zmena stanov.
 • . Na zhromaždení delegátvo konanom dňa 27.4.1994 bola schválená zmena stanov.
 • . Zhromaždenie delegátov konané dňa 22.3.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Výška nedeliteľného fondu je 134.023.000,- Sk . Na zasadnutí zhromaždenia delegátov, konanom dňa 28.4.1993 bola schválená zmena stanov.
 • . Družstvo po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb. a § 765 zák. č. 513/92 Zb. na zhromaždení delegátov dňa 9.9.1992 prijalo zmenu stanov družstva
 • Družstvo vzniklo 8.2.1953 na ustanovujúcom valnom zhromaždení. . Zhromaždenie delegátov konané dňa 22.3.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák.č. 176/90 Zb.o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 321
Uložené listiny
 • účtovná závierka - 2001
 • stanovy
 • zápisnica z predstavenstva
 • podpisový vzor
 • ÚZ - 2002
 • zápisnica zo zhromaždenia delegátov
 • zmena stanov
 • Účtovná závierka 2003
 • Výročná správa 2003
 • Správa audítora 2003
 • zmena a doplnenie stanov
 • živnostenský list
 • výročná správa 2004
 • úplne znenie stanov
 • výročná správa 2005
 • výročná správa 2006
 • výročná správa2006+účtovná závierka 2006
 • výročná správa 2007
 • STANOVY
 • výročná správa 2008
 • výročná správa 2009
 • výročná správa 2010
 • správa audítora+účtovná závierka 2010
 • výročná správa 2011
 • zápisnica z 32. zhromaždenia delegátov
 • zápisnica z 1.riadnej schôdze predstavenstva
 • zápisnica z 26.schôdze predstavenstva
 • vyhlásenie
 • Doplnenie stanov
 • zápisnica + doplnenie zápisnice
 • zápisnica z 37 zhromaždenia
 • zmluva o zlúčení
 • Stanovy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Úplné znenie stanov
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • výročná správa 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • podpisový vzoir
 • zápisnica zo 44. zhromaždenia
 • zápisnica z kontrol.komisie
 • zápisnica z hlasovania per rollam
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Úplné znenie STANOV
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • doplnenie stanov
 • zápisnca zo zasadnutia
 • zápisnica zo zhrom. delegátov
 • osvedčenie
 • podklady pre zhromažd. delegátov
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
25.05.2020
Domény