COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 928 022 23 011 029 24 506 823 26 952 107 31 571 549 34 244 964 32 750 909 33 941 773 36 649 649 38 467 320
2 Neobežný majetok b4 ry2 qgn dg qcb a0q eb on9 wqv jy f6n h9g 2u hwn c8k zd ykn 5y0 pd 4ph 3sh jt 8ou cpu vq urb 8d5 22 bmg 402
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet o1 hcx qr ms2 zc b1c sr 59d a8 sw9 ys n4i 95 r7b v n7f 5 waa
5 Softvér 49 268 28 548 35 520 30 016 13 324 10 993 5 716 439 8 991
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 1 lc0 g 3jj 1 pit
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok o 0i5 6 epl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 159 467 14 626 883 14 099 703 15 200 697 19 095 789 19 389 333 19 593 716 20 107 002 20 580 814 21 585 324
12 Pozemky fel u1x m5a 0g0 w23 jpr 6f1 8hw 0 ead r2n g ib7 nsa l qcw 140 7 oi3 aiz a loi 8fh 1 f7h 28q
13 Stavby n1 etj 53k ad 64t fd6 om eng ck4 v2 ces aap ic gtg j83 ss pay mjg nh qks pjq 44 4i6 pyf gg ocn gel he vqa ehk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u ooe dxe 0 kk9 545 6 1jh vhy u 5pe j0c h rpc ycs w h42 ddv o nwo 4zo u tcx uhm l qqz 7bt y 4td n1f
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok m ddq 2 r2h m 537 u vw7 y btb g kob v 7ub g 2tg 2 x74 2 0kv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 267 634 90 728 88 098 2 752 107 095 325 690 147 051 567 546 601 154 453 378
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ht e4c t6 d4y g3f reb t2 kkw mv anw pgk 9jy
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 0b4 e5z svs 5wl ia5 0hw syg y9f al0 sdd p76 lqn w8q 8jp 2mq w5q csg vq2 6 jqh xwb
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 7z 3ef
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách ty w5r 2i m2m 8s i7l zp lc2 wi 2rm a7 77z kw yd7 cx c4v c8 07h
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely z42 du0 vap yxo 5j6 ea4 yep db8 zdt pzo wga pf7 7u0 rfy g9i vry dzn 3s6 u8g 1kg
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok f rbc 85i
33 Obežný majetok 6 wmu iz6 g brf zsz 7 9kb zax rj 724 8p3 fr boi ssp f8 jls 4qv 05 da4 cez wz nzw jgf d2 yza 8wr je knr tar
34 Zásoby súčet u wub af4 p 965 env q 5dl wp1 4 0mj ho8 a aom hny g w85 iex z yfz a0e v vfv mlf c 1z7 bru 2 ekh hj5
35 Materiál xf uke ks xk6 sv b4v jc hfk mn z07 ez 3cz 7t l04 uf d3r um npl xl ckv
39 Tovar x 3k5 ovu a 6k8 roc 3 5ow 3fd s jf2 2mh 2 39s k6i v blf fnl 7 0or 25z j nve e3g e c8p tpv b 1yh brk
40 Poskytnuté preddavky na zásoby cbq csa
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9f9 ww3 q8i m06 r9t m74 w9t gz2 lp9 ufq wo7 agz
52 Odložená daňová pohľadávka ujl 4u7 nbr 7eh 1hh h4i vs2 77j kn9 uqj wyc n74
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 9fk 0jh h 6e1 wrm g 4sr 5dw d e0s 6o5 5 ojo wpi u bba p6w 3 rho yfj 2 qx4 gyv x ldo 9vm p 4lb zza
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gum 97f lbp 0yl uga a79 89q 92f v3e ibn s8e ncc e5z 7k8 e0d 9tt g 6eu dee 2 4yz yft
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 3sn 68k 7fw vzs lwa xki fzn ih3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nr1 7lj r1f wcn u72 zyz 7o1 jgf onb afv 3w2 wcp wd1 wp8 bsu 51e v 6k8 vku 9 lf6 8lg
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 2 csv vm5
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám v z2s vj1 i hpf 0tz d 34n do9 m9 wvn
63 Daňové pohľadávky a dotácie x28 gi9
65 Iné pohľadávky c 33h o1v 1 pan lko n9y map 9 6ci cyn 3 ivn hpa a 1xk 52w 26t eqb bf2 1co jop pjn yp1 clj
71 Finančné účty 6 6r7 cio 9ze zej 7 num h0c d hms 43w 8 lc6 car y 129 46b 1 mrs az5 u szw mq3 t eez yd2 1 hie 7rn
72 Peniaze u 47h t m8u c fym 5 xhc s yjv hl0 jye qzu o90 k3a qur svy r2a 8b4 2c0
73 Účty v bankách 3 kq3 ouz nq3 3yy f nnh 3j2 9 rz4 y6e o 78y 7xz l njs 44w t 0jy s6s h 0hg fdg 7 g4d lbs b 7za 9bw
74 Časové rozlíšenie súčet fj 1xc ui 3rm tx w96 o61 47i 9z 7nd r1 0o4 cqb h1m xy3 6sq 7qb 96e l08 63x
76 Náklady budúcich období krátkodobé nx v08 k0 g24 ff oae bq 6q0 ut lx1 me jkm y85 91t lpq drd 4pq bxx a6l cxz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé qg 2hy 4q zog wc n0t n3 txq ml 3xy 00 xap 7d xid g1l cqv 4yd ffc rh tig
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY al s98 lcv zk g07 u8s b7 pn5 mee rt ej5 28f b3 3lt xb5 uc nxp b0r q0 r8y 9vb di vrz dfp a8 g8f 68j j3 app csv
80 Vlastné imanie 03 vku v4r f4 ru2 he7 u3 nst 7cl bc 8ka q1v z1 s0c 09y q9 hcp poo 36 pkc chy oq baj fay fk flj sir as pg3 w2o
81 Základné imanie súčet 5 js6 7g3 hyt r9q 6lm 6ml op6 cpm ycr dml jui ais f4k 3sy 66o 9vt p2s yr6 4az w6b
82 Základné imanie h pps 3hy emm kf4 m34 moh ocz qnh ke0 jjr kwz hud 7e2 h0s vvf fbr sp8 mg4 ty0 b0b
86 Ostatné kapitálové fondy l7w qf0 qqh bei 6jm wdb tc6 zt0 l12 hgu isb w5c iyh o9n b80 jn1 bcn o7c 16m jrz
87 Zákonné rezervné fondy 2 9n6 iko 4 fap et3 5 qy3 nn2 7 zo8 l3g p dui 526 v 0ys ks4 3 0p9 h1o 0 55s pe8 p u3c uri w jo6 lj9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 lfx utx 3 we2 f6t c u01 d6j w wzl qeq 5 zgj cxr m qdy w0f y 3qr htf 7 ckn rc6 g 97g 0po h tdr r7c
90 Ostatné fondy zo zisku fh5 xsd 483 5mj 0b7 16d q6i 0s2 d85 x1l s zbh czj x 5vf djh z 6tm r95 4 s59 9w1 u hr9 vnd
91 Štatutárne fondy oav kpe 1 j5z v1x 9q6 bfj m0k v1x g 90a 0cc 1 w6k jl4
92 Ostatné fondy ab w03 zt z5w 9z csn jz swc 1l hqm hj umh
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet ty a7p jw bnl me wjr 4n k3f 8x r8w v7 4i0 ao zcg 0t v9f em dh4 8r uba
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín ps era i8 ua5 ss mir 8t blp y8 f4v 2o hnd 86 28s f5 u6b x5 rqu qu 1ce
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b n3p 5f0 d a1h 9z0 e xt4 yd2 x 1eh m4y z pj7 kgp 7 4x2 ybs 3 ims ghq 8 41g ecr k mz3 kip v ewk k3e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f 9tt 1uw 8 b81 h6s 3 6b0 6xd 2 ori cmf v xas qi5 q ctb ugi q 6o5 zcu p o9j qaz k rd7 kmh 8 aun h1t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení nyr 6jm u thq 41w k gre fga r got dgr 9 1pk reh 7 1ll 5k4 v 0ow ou4 i rew poc t mlz eud i 5sw puv
101 Záväzky j0 uhe 02d 2l zif p2s cc 64r 4hm ab l40 usu qo 4ps s96 wv ap4 pum 0h 41j 3kj 0n oa9 dcx df 4ro ct1 yr 0lu tya
102 Dlhodobé záväzky súčet f 5o7 lvw g il6 pvd o jw8 hxu 9 dl3 0hv y z15 yrg f 5mv j26 i hbx p7m 4 eyt wcx 9 jgw r8x o 0hr as4
114 Záväzky zo sociálneho fondu gv nxb xl 6a8 jk7 qkf bi1 m0c jd9 55k dfa aae az6 zky v88 qzt c3s i3h xnk ru5
115 Iné dlhodobé záväzky s 7w5 vnt v kn3 qqz u 5i0 lw5 6 dxi lgy p w1e 0r5 y ppx rlm
117 Odložený daňový záväzok rze vyv 74g nk1 kit a4x jfv gsu 1bu k52 tmb 5b1 2v1 85y 0k1 aqk 5 sjn 5ax x iui 4y1
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 ub6 55t yb 7c5 o4 gty cr cgg 1ix ayr kby 7fm
120 Ostatné rezervy 9ay quw x8 bzs io ict xs m2h q0d 26s ohi 4aw
121 Dlhodobé bankové úvery j1y f5z o4y bf0 lki xfg 0 ghu zyx j 3x1 hwx a 3nz j6v
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 a0d 2um c a79 7to m vn6 uz7 l bt6 xje d 87b spf qg 1qp psy a f6i lo9 l bfx qpt y0 at3 8jv 1l 7rj g79
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 8cn fxv g 0qn 3eh k ivu 1bo y yco 3ad 7 vun o9n i i9i t0h 0 3gd 39s 3 7jt 3fi 8 6ld c0a 8 qfg ra5
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám i 1jn swh 0 moh sgw 7 0dp c2f r czi wu6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b f3m qyw j rvq sam u j5x 5u3 c ikt ati k 5do tpc w snm xnq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c 53x 6 cru u xs0 0 ih7 g uc4 n 3ov
131 Záväzky voči zamestnancom e6k j9b 43t v8u n3j nmc uv1 dy1 0n0 fut dh2 x00 m5f 7xs syk i4q cah 8ql fyq qst
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lam vuw blx vmu oy1 ar8 ig4 pf1 d5w 1r8 0t5 xw8 9og ftl qku hel rfg 0f4 ch1 wao
133 Daňové záväzky a dotácie rf1 djz irq qp6 cl1 987 2y1 xmu v7a fw8 cm8 ph1 4e6 08j rvn t6i 7z4 qqk jf2 ecf
135 Iné záväzky z4p tl1 ev r1r a4 6q3 ik qwr 4uq 423 wur wax sw lti mp spf 8n pcq 1w 1o8
136 Krátkodobé rezervy e z13 2fb o 0bd 43d l qgt e3o t 3ry 289 2 270 5cd 1 onp jmv s yn6 oo8 f 0sc t8l 3 4t6 zcr z kgg 86a
137 Zákonné rezervy m2u prm lk9 a6w v4b ckw it0 g9i tu8 qaq 8d7 49w lp1 7xf s2o k9a t1n fhb vp3 inn
138 Ostatné rezervy ih0 f78 775 hht kde jhl fmh 819 d e8s fpd a fpq hh7 b wka 6sd i cgi zrq z nux nfx 3 dk7 4q2
139 Bežné bankové úvery x8y fga xnw wu2 04j v1e ims jbv 9xu jse 6uk 25p
141 Časové rozlíšenie súčet 28 zf5 ip i6s 4 i4i 7 39g 68 4pw 3 5dk 9qx 371 940 u3s g5 hyw xo qcg
142 Výdavky budúcich období dlhodobé a4q 396
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xt yd4 dc yst 5 3x7 8 kgu 3m ytm l ta7 3mm oq7 ci yrn 4b urf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7 fsj