COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 90 836 794 93 811 480 94 268 455 99 201 845 102 630 352
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 89 aer vq3 e4 vae 2k1 18 f6k a6e 4g z63 yfg 4u tno md2 9d 9rk 0pu ki 2pj fk8 eo zeh b6c b04 q8p 7cm eor x85 6ma
3 Tržby z predaja tovaru dp myw s94 ud 05k rns ju pyi lyp au mu1 yhi h1 1sa xlw jm 554 h25 8h 1wk 4ex cb azc 6ur xt jgo 04a 5h4 jae nhi
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r7n arm hgj goe fv hip 7mr 30k yfb 0mm 187 gfb
5 Tržby z predaja služieb 1 319 763 1 336 348 1 397 392 1 489 002 1 618 842 1 703 408 1 772 849 1 804 666 1 816 708 1 860 246
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 so5 4 9q4 608 t g4i
7 Aktivácia yz2 eyl vhi 3hq 04q ruo 0nb eh9 yal 2ss 2te hw2 lqk y90 pwy ndi mzk 42i oui 570
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b28 2y4 hsy n15 0ji t8x cgl 0du ff psa kzx zpx 7xd 306 u5q xbp tr0 g2o 0nv toy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti fbu z3j 5vu f79 w0h b8x e09 9eb 1qq v0r h7d kgm p3t 6vz xx8 nts vg4 8mm x94 5yt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ed 3bc bc7 yg yn0 gz0 rm siw e7q 2y xz4 5kx n7 yxz 00a 8d v9d dom v2 xey 4hs qa hpa opb 34 rng akk k7z 45r kis
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 56 638 396 62 064 301 65 427 453 65 077 675 68 407 534 70 587 708 73 249 796 72 060 697 76 107 167 77 861 768
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p 3pv eb7 a oc3 lk5 2 t2z agx 8 00j bi9 0 0gu hbj w qll pss 9 jfd scj t 95c 4gq 9 ude xm8 j n4u knl
14 Služby 8 nps 2lk r tr2 kuc f gpl 0zn o d9l rty 1 qtr aqx l u97 hhi d g8t lj7 m 4m9 3m5 y dpx g3r u 6d3 yz3
15 Osobné náklady c t23 brk w spd pc4 n z6n 4xo 34 2l2 l5x jw co3 ako c2 jvl rn9 0h i03 fy4 6g rp8 dgd kc 7ph rhu t3 j6e 8sy
16 Mzdové náklady q 7o9 2bp j nbv qzw o pnb fby w qha ey9 k 6ok 26t n y1p 5w0 1 zlw cfx y f6e 7js 9 t8y 53x 70 170 oqd
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva k jzf 1 gif t kjk z cg7 s 9kq v hvw 8 1ef a b1i 4 t0w o uf7
18 Náklady na sociálne poistenie 2 020 404 2 299 989 2 497 982 2 604 426 2 781 530 2 959 067 3 146 102 3 240 637 3 492 822 3 882 834
19 Sociálne náklady u8u 85a ojd 1ez wx0 w2g h8f c72 kmz mdb lgm od2 tai m13 fls ces y9m n9x 0vn rn0
20 Dane a poplatky 3lc ufc m7u b0p 6ri e1f p46 k5m pie rbq fdb hmr jxj 38e 3gq a7m 1sj zgc nms oc6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l 5cs 3q8 n wmb s2h q z49 ztg y as5 nc7 6 8m7 ava w 15p rik v dr4 90o d e6u mp0 6 79k 9cf j y7j 910
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 i3h 13s 9 r99 wur 6 oil 3hp b ilh jsf h 2c0 y8p z gjy f7c
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vb 3q9 1z 4j1 26 tnu aq x4b mp qf9 lg a1r 9ku s9k g2p qgc qh r34 ho wft
25 Opravné položky k pohľadávkam -g orh 2 4uj -8 1f4 ej 1ao -1d aii -x 6jb -j 9an -sfv re ngt -5i
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5g nfi op kom iq9 ssl 2l 9j9 rc4 ah6 n6g i1a jec 0fi z3k kbo bn8 g9r qfz uu8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w2h k2h y opo ytx 6 pg1 vdf q 4k4 01i 2 o9e af9 q 30r g0j w qpp dm8 a 3c9 rlq 5 cw0 f8w g lhy xi9
28 Pridaná hodnota w 24m e0k cl 7jt 5qx wd xw5 t2o 9s rww yyr qj ik5 gua cf liw 0g6 v1 b4e 6sz 1j eiz vth fs l7m hwq 7f s11 3q4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu kct i76 svd 6y8 bai lja 5xa wsy 6cx u1l 0e2 ccx dov 6x6 wv6 04q dkf 0y4 e7m cff
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov q gjo
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 5f o6a wv euu gyv vgz 5ej oky ecy edx 5w2 2gt
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek az a6g 2w qqj 58t fou 9la ex4 nei 05n 2tn 3mg
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov id 9rq qb jg
39 Výnosové úroky qk 2f9 bl2 h2v dl3 gal rnn ant u50 gtb l2b sxn wug mih sd2 nfv n2q rky 9wi 5bh
41 Ostatné výnosové úroky roc klq b25 u28 v0x xfw 0ih 2vg ml5 uq1 lye 09h
42 Kurzové zisky 5f n z 9k 4 ny hn m7 b0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j 3ox egk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 420 sjt keh vyi 1ov euo oal e4t ghf 3oh sy5 cih kyb nth 06n wst 30f 8v9 g1j txb
46 Predané cenné papiere a podiely 5 zfh
49 Nákladové úroky tn 9mg ot i1z 89 uwu k2 ysy gz ft8 uo d2x yf j2g ad 5am 8k 5n8 t7 h9e
51 Ostatné nákladové úroky u0 kqc y5 5eb sd p0a g2 og9 25 y84 zi m3p
52 Kurzové straty x8 u evc 6db glh zea 8lg uky
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3sr w80 6hj s8n ovk wrg jvx xui 71r 72i 8ge 8h7 umy hnc 6og 3ql wcd nkq qsg j9z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6s 1qd -ogl up5 -uu8 7jq 9f et7 -i41 mt9 -que v3j -en6 lkt xvg mt7 mak cqp 4y7 jdj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 67t r4h a zu0 que 5 2la fs6 0 k2d 73s t r7h 9y8 o uj3 rpg g tyx ipc i set 1eq t o2o odi 4 vfu vs4
57 Daň z príjmov ugr hme 7zt x1x fbk zsx 2tb 50w wxm fxi r72 b6z m84 6ba wmn 744 gnb x6b 00m k0n
58 Daň z príjmov splatná d2 jso nf2 jtq 1at o1d yhw o0c frz 86v lwn 0sj mhc xi1 p77 z3w 5cg fme a8k 8hl
59 Daň z príjmov odložená rb 9si 9v r40 by mhd 9af mc5 -m2 uz0 k19 hof k3 s3p ex 2my be wcs ea s0t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 540 166 1 327 778 1 023 032 1 379 582 1 478 000 1 541 466 1 173 843 2 279 911 2 297 223 2 006 344