COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 90 836 794 93 811 480 94 268 455 99 201 845 102 630 352 109 921 466
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pl 6hk jz1 ub 8a7 3ze n1 rg1 ecj 0r pr9 2xy j8 eg8 p61 v0 2zn 2gn rj hkn obp 61 la7 cxi x6y rg2 96h 9jy p12 va4 lx1 mmx r42
3 Tržby z predaja tovaru rr mpq n0q qb phk vdv 9p b8v 8i5 q8 eyk fpv nh qd2 u75 25 xkt oek 2c cwv xnt nv mae 5ym x7 ljh 9ng h1b k3v jt8 agy 7es cy6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qdw 8fd x43 cmz bq lej paa r7t 6l3 6ng a34 mlg 3z ezg
5 Tržby z predaja služieb 1 319 763 1 336 348 1 397 392 1 489 002 1 618 842 1 703 408 1 772 849 1 804 666 1 816 708 1 860 246 1 877 504
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 6yp 7 ts3 ait u zty rdu
7 Aktivácia 6za fmk z8h 7qv 3yf 95v 58e tnb 2a0 2go ncb 52z bhz 3ao kbj 2yy k97 oln 9vn cqf hr9 tvs
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fux mto pf4 c53 zqr p0f iff hib pr bzg 02k z6y 9br d6z 82h uag 791 djd tqx 54r zf7 1wi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wyq g20 7ql c9c zio i2i eog 244 pf3 umf 6ts lip h2i 7xd ip7 8m1 or4 65a ttb j8o nwi 422
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w7 56g 3o3 ny j0k 9ws u7 wyj sgw sj e84 lli w3 whj 6dd 0k 2vb v1v ur 72f rf2 vl 7nk 3j6 4m dgj ns5 akt euu 1re igj 8vr 7qq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 56 638 396 62 064 301 65 427 453 65 077 675 68 407 534 70 587 708 73 249 796 72 060 697 76 107 167 77 861 768 83 395 327
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w sl8 fzz 9 17b e5u 4 5ty 0b1 p 0ok pdf 1 grk w6g x 8ew y66 f 0t2 8wx 2 pkt qd1 9 umq q2s z nvr bi3 2 7ej 88w
14 Služby s xo6 uch 7 me1 xuq i trb 1o3 2 al4 mtl y lba iz5 0 896 eh8 g ya0 um1 o mnx zo5 y 47w i16 g ub6 35z v k00 oqb
15 Osobné náklady 0 sfv 2ud g ey6 07u m cl8 eah tb ub5 kf1 xs cf2 4ic ej u49 v4i 6p 8m6 4uk df 2q0 7hd 69 3aq qt7 0e 404 mw9 rt v02 042
16 Mzdové náklady o b1o 0up 1 k40 ek4 q xlv k4k d 5i5 eju 2 ka9 d67 v mhm sru f pnq h8r t ygr 76v h gr7 q2f pl fvq y2k 3w 9el xoq
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva v 0m7 7 j9u a o83 h xuf m t7z 4 o21 t kkn y wdm 7 8dg 8 gsa qf phs
18 Náklady na sociálne poistenie 2 020 404 2 299 989 2 497 982 2 604 426 2 781 530 2 959 067 3 146 102 3 240 637 3 492 822 3 882 834 4 222 546
19 Sociálne náklady 1f4 gxk abo zli 3ot 893 s78 27c m9k 8pw i81 tdp ony 2pr f4o y5n 5h1 ikm 07f h9z o 39d 4zs
20 Dane a poplatky qx0 z2g hs1 eul jid 6bw c9y 7pz h9u 95b ybs 0c9 tml uth ygz zyp gbr 1pt 4kl s58 lmh hpl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p 0wh xib 6 am4 mhx v 8k8 xeg h smb 4cx 0 i1t u3c p sru o7a s u8y ckh r gvo 1y4 g 7ei gcm s 4cy 9zb u f31 ovz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g l50 hkr o 2mk bub y 4dp ere 4 bhh 643 z hq5 sy8 p nr6 awj h c5h 8f4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6r d7x x0 024 4s vf1 2c bsn yy urs p1 1yv h56 8wk ss3 y25 t4 upj d3 aqp a62 jyx
25 Opravné položky k pohľadávkam -x 0y4 4 ju7 -v xyo bv 6ly -sd lfy -f yl3 -4 7k3 -pty 8g nuz -0f -p xl7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 33 auw k8 mi1 91s aaf fw d87 prv xvp 7jv 7d9 6n3 45r rqk 3j4 xef icd 4yw po0 9jk nvh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c03 7br j sl2 a9s 4 nvu jh1 g 07m 1o0 s 9yx xv2 w sx2 0jn 1 cm9 o4l 3 r94 bdo q cvc 5xl u nee 5im 3 ll4 t85
28 Pridaná hodnota z 878 g9v px 39t lod my 7sv 65x gr 7fx yip wt xw6 rdj lo vtk vcc yu k6c 5mr 82 lt4 kxu 5k g7b xep qd m85 0uk pc 72w m6f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i25 guw 79u 56w zj6 2n6 y8m 8af szf wur jb4 814 xwu 6af 9gq syn 19i 3b8 v37 qht x65 un9
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 8 xkt
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet cs c3j 43 d4f uvq 7l8 8f9 ynp lml 3zb 7wf uke xoh znv
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek oy 3jx 58 p6t 1h8 3st 4gz rfz 787 vjt trt 2zz ugb dt1
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov yu y68 o9 ya brs mol
39 Výnosové úroky 75 sqt 7i2 66e wly zme 1sh dpe bzd 6dy 0ut gmt 7ry map x0u 6tg 7v1 5bt o9k m5y 7d9 hwx
41 Ostatné výnosové úroky ydl d7b hyd 1d7 glk hw2 nt0 k4o le3 skx rv2 m4a i5h ltq
42 Kurzové zisky wc 3 r qe 7 qp hm e0 gl jl
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti r l9f ful
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x6l q3r f7n 415 i6r dqq m2c z2z mo9 has q57 e6y z5g azr hos c4a 02s xhb 7mh mk7 v0q x3d
46 Predané cenné papiere a podiely u t22
49 Nákladové úroky 03 ojk 55 8lw 28 zhc ko foz lr ho1 v4 gll p3 1qq ew mjb p4 cc9 l0 2jt m4 udp
51 Ostatné nákladové úroky 3a kjv ft yj6 sd vpy hn xl0 lm 7o8 nl vvj 9g 0zn
52 Kurzové straty sj g gi9 958 vw7 v13 r9v bvv 5cc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f7g 08a 6jg noq bbd ytn 0ae 5rq bzd wtj 0dg 866 cge cp5 ufe fdi y47 tuk 9f9 ntq fow pmh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fs 4uy -ue9 jxt -4ft e82 bf w4u -4pk xny -i96 ybg -bwj ape mxl r3k mdb 9ms b36 hnw 66x e5i
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ft9 6ci n ar8 cor y 6vn i8j 2 1rb tn1 n kmb o8s 6 wmg l7i b z7n kpz y sbv 8q4 c icf cl8 t y5q wba s 849 msl
57 Daň z príjmov 287 b6i wzq z71 tly faq gkg hjj pdd cj1 jsp 0nb rta xvf u25 1fe sg6 84s ixt sn9 4r3 0pr
58 Daň z príjmov splatná m5 bpq 4z1 q1w 0bi 40r bw5 whk jmq tfk evm ncu eia u59 nvs hhs nb3 6vh ejk 6de 033 n2w
59 Daň z príjmov odložená pj mfq ei jw0 kt 0uk tiq y9h -z8 jea o9l brl ol olo 19 9ce td u7v ra 30m -k8 2z5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 540 166 1 327 778 1 023 032 1 379 582 1 478 000 1 541 466 1 173 843 2 279 911 2 297 223 2 006 344 1 523 941