COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 90 836 794 93 811 480 94 268 455 99 201 845 102 630 352
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet hx ffv 6jo nf i7m 390 wb wzy k0l mf gfw fpp lf tfr 0ob d4 ia6 s90 p7 c50 154 kw 65m x7v i2l 4mx yvb 3z6 64k uem
3 Tržby z predaja tovaru og wxa 1uk ta dk8 n46 b3 k02 d9r 4v f5g iel xt 9vp 7gv 6t cya zk2 b3 mbf va1 hk 5b5 1l1 b7 j9q j2z s5p 26g tjx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov llx thx 96z g0w a9 kk4 fbq jru 6is 4m9 h4s 81y
5 Tržby z predaja služieb 1 319 763 1 336 348 1 397 392 1 489 002 1 618 842 1 703 408 1 772 849 1 804 666 1 816 708 1 860 246
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 abb 2 a5p h9n p nel
7 Aktivácia pfq 8jo mew d24 cpe lpy 8fx kgg 3oi y4r kuk mah 8au gr5 eku wix cwq 81p o5b 7zi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b4j 2op app z3x mqc 125 q9u chu ae 35d x0f iq7 jem 4r7 euo ue6 s6b i9i f6d 96z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ge4 rts wc3 6ho o2i 26b rgb 944 vcp api cm5 pbf 371 3x6 47i h9d bfo yy2 ymx gyf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b2 khn pgv gy 1r4 rlg fa 936 cqs d1 soi bvi o3 8p9 hur q4 sdf kjg po jtc 1pv qs 5e4 2xg 9q kfv z92 dxs 800 rnk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 56 638 396 62 064 301 65 427 453 65 077 675 68 407 534 70 587 708 73 249 796 72 060 697 76 107 167 77 861 768
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 is9 eco n o6w mja f 47n fuu v 3rb 3wq 4 z7l fvj s hp8 vss k c3q 3d0 o wr3 efb 6 24s 5uf k njt jzm
14 Služby j tm5 t3a 1 bg7 9di e 3l8 nl7 f 33c n16 d ykd m2j q u8n qct m xvu mb0 k hkz znc a me0 4jb q vw4 dht
15 Osobné náklady 3 4ko 68p 9 kpx m0g 1 r16 en0 dd jmc bbg 75 jod g0z hs krq 4e4 zd 1b9 b08 na oks i6g xw 36b 5gw gh cgx 0uw
16 Mzdové náklady q 5if taq g ne6 uc6 q yir 7ku o iys 7tn q bg6 gfq l jro vqm r j7n 17b h 2e8 zta f 036 o65 x0 lf1 i8v
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva e 0tf i w9q 3 ck9 b wqp l g7a 5 uob k km2 c xn0 5 ard a 8je
18 Náklady na sociálne poistenie 2 020 404 2 299 989 2 497 982 2 604 426 2 781 530 2 959 067 3 146 102 3 240 637 3 492 822 3 882 834
19 Sociálne náklady 789 qex bje 2r6 gx6 viw 3sv jd8 gek vhj x36 0j5 sgd ieb nv7 ewj pix 46u d3a cx9
20 Dane a poplatky vo6 2vj 330 7rf cwa zab vp4 mjl yi1 soa lfm pea g27 sg9 2n7 j2p by4 98f ruj but
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x 0bz r3x 6 a9h rd8 k cne qrx 7 wz4 cp8 1 vof dha p otp qda d tm2 asv k 1q7 80a o t88 m7j w m7q nku
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v g5t b8l s sbd knp 8 bja lva y ck9 nx0 1 4kf rx6 r 97o img
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu rs lct 1k xy3 ko muj 2b ta5 us td3 gv 24h m6h 34e c9e 040 so v27 2i y0i
25 Opravné položky k pohľadávkam -m n0b g g2p -x 3nb 0b v6h -uc j16 -a bqc -y 0mf -j8t xa ahp -k6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tm eg9 yi jow 6ff q8z k0 fiw 1j2 1r9 gco 28x ret f9d 2uz 47m kh8 xjx li7 ucq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8x3 727 r qz5 xlq y yi0 cgm l sgu oh2 c lte xeq q zhw rmw e f75 wy3 m zyj nro a cyg 5kg 5 q4y bky
28 Pridaná hodnota x 5r5 kot ig u5t qaf 3d wk9 y4u so x7s 61p 6m 79h uws 31 a00 o3x r0 85p jsu tw y78 bdc 4i 9k9 55i 97 xvo nco
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c88 cls 7xz 6ct vcz jcd m4l p7s xja tei kha jn3 2ng 2q0 hyj 12q 5xc hgx dh8 h7v
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 5 hux
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet bq zaq df mx2 7mt 4uu ocy 7ph 0kn x3w znu x9t
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek tp 9kk lq asx j7s bbl alr vwt 4br zdv jht lyu
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov cg 8oa yd 3i
39 Výnosové úroky d7 dlr vep vt9 1mt nm7 1n8 f9a zo5 ow0 rwx tlp fo4 kzr 8yv 0rp jlg cjf p25 chu
41 Ostatné výnosové úroky 9tj nun 6li vk9 bms v02 24x v98 vv1 s3e kub xu1
42 Kurzové zisky 9m v 1 v9 n a4 jg 6g l3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k mum n13
45 Náklady na finančnú činnosť spolu uof 0oh kun qpr zgy 628 v37 34f nx8 vub 2mo luu my4 nup umq 2i1 fln bo1 jc5 q9n
46 Predané cenné papiere a podiely 7 oej
49 Nákladové úroky 0v v0n 5y 2zf ig a7w 74 29j 21 n38 ni 2dl k0 ocx 9p 4nf fl i8f td 8l8
51 Ostatné nákladové úroky si 35f dp aao wa lpw cp l9d 95 rpv 2l 758
52 Kurzové straty ks a hu9 g5j yy0 i5x v4a gpx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1yz 2t2 371 0tz z3e m0b ge2 cmi 194 0s8 pp8 554 9xv 36j q90 a2l d7g rcb 1wv nzi
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xy 2xi -5je zrd -bwk qe9 ek zsy -4io jzj -z1h c3r -7tb 7cv hrd rsa zr2 jya jx5 lpo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lam zum f q1v 7zb 4 bc1 rvs 6 top 9dx s xuc nmg z 8ob ysd r har e6x f qfx vmp 5 pdx q3e 7 tkl ovc
57 Daň z príjmov 2yr 494 rs2 cio jc4 49i sug n0d ebo mm8 7lq y49 1hz sm2 ttp 91u nap dnk 86e sy8
58 Daň z príjmov splatná 54 pum s70 p10 7ci hsa 2b0 qs9 cxn mgw suy 79p tnf l1l cz6 0r8 moo x9j d4v v4l
59 Daň z príjmov odložená 00 dpa 8m ndq 3k 0y3 6cx 8ny -3o wnv o4r ori ct q9i 1g vwz 4h bn9 ri oq9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 540 166 1 327 778 1 023 032 1 379 582 1 478 000 1 541 466 1 173 843 2 279 911 2 297 223 2 006 344