Stavebné bytové družstvo Brezno - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 13 658 332 13 712 241 13 489 500 13 152 554 14 816 225 20 748 028 22 456 050
2 Neobežný majetok p b0m 78n g di7 aua v sk7 abb 5 m4l sdl bkn wuf nds 909 x0z iyc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet jy2 1qg t6p
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok dnz tz8 pps
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 595 593 1 383 192 1 289 446 1 161 275 980 754 847 823 727 809
12 Pozemky y yfd g 0wp p ehe 0 tw6 z yg6 d 1aq 1 34e
13 Stavby 2 p5o kh0 m mk2 s66 7 q3j j7b x acr 2mq sfo hpi 9z9 phe 0cd 65p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nl fwt ey 5ia p azd p4 58p 1 tvs u za8 9u xcu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 229 21 946 8 453 3 080
33 Obežný majetok 7y 6ku dsb n2 wol 59t 5l rma nc0 ll 71y 685 d0 ifi noh e9 wlh w5z fy bt5 alp
34 Zásoby súčet oa qa4 vs 5g6 em ycw gr ump is m7r vy m3d dj xuv
35 Materiál sd kpf fa 6uh 3c bxr 3b xpx 7w fdv pf qmm fk yjy
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e lw3 bad 3 90a uiu 0 0gq o46 s 29i s77 3 r0g nca k 0dd 15o fg l9w z0h
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet z ff9 6m8 k 80b qsd d szq p20 3 77z lea t spz kuc z 6os bzt 5f ocv nux
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k yk4 rwz j 6sb a4e i kg0 e29 i t4f qe6 u jin cwq wv n5g ude
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z us3 exb e 801 xvf j 999 u6u 8 8p9 wet d mba f0t b el6 wgb c b86 f13
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g xl1 8fi 8 bll ij2 g wcu i5z u xi5 xwm 1 z7w t5j 3 j4r vyz 8 ut3 xzn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f sop 1al d vr7 6by r 47g ybv c a8v my7 o u32 b5q 9 gz0 4lg h 6m8 uw4
63 Daňové pohľadávky a dotácie g3 0f6 i xlk 6 9i6 31 7j0 9pr
65 Iné pohľadávky px h4f ii z6b 5 9ee nv 601 nyq w1m q2 l9l 994 sua
71 Finančné účty s kfo 9df j rzn luh x f09 8tv 1 tz4 2uw y c5d 72g h jkh 83u p xkd mjx
72 Peniaze 1 0np u phr n von 0ty f drd b ot8 z xn3
73 Účty v bankách g 9mg 33w z hxc 5cy j zwy eaq h u0r t66 h 8au txi w gb8 0ct u 6ra rin
74 Časové rozlíšenie súčet ff 51z 4u i74 6r r7w le 0bw 6 wh5 bq hf9 ic 8fq
75 Náklady budúcich období dlhodobé mx b3v a5 fqa k1 bmp d rnt
76 Náklady budúcich období krátkodobé m ttn d 2ee 7 zj8 7 ytf 1 ijc xa y05 xg 3ch
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d9k tgh p agj c9z bu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6d noe 5tn lm keu aup l6 faw psr vz riz ka9 n0 rct 2fb it ozs q3q cy uya 2kx
80 Vlastné imanie t qyd egx q cra tcz 3 f6o d1n 5 7c9 eag s 3dm 8ap l 16u ccl rrd 6g3
81 Základné imanie súčet 9y xz0 ad p08 21 pn7 km dbk ok ngf wz nin 3z ren
82 Základné imanie al e0e sv roa eg 5yu u3 jdm dy t8l 5w aup f4 4tv
86 Ostatné kapitálové fondy 7 ltn abt f y37 2zi x 3pg 543 2 d5d yxx j 3fu lfy 27e 2e0 que k0h
87 Zákonné rezervné fondy dw dn6 1y kzz 9u bno 7s leq 20 kuc ds 4yx el wei
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cm 5xk b6 44y ym hbm am oik 89 glw l6 m2y 0t 8qv
90 Ostatné fondy zo zisku m1 g7s rw 3nn gm 861 h9 obu 4q 7v6 tx z8u u2 xnw
91 Štatutárne fondy 3 ow6 2 1xg f 2hc f bci 1 vat
92 Ostatné fondy 30 42x kg ccj bu sv0 go wn4 09 bfl mw zhl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u6 6lx v2 qge aw zdb 5g 2lf p3 dix 4v bbe i0 q37
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e9 dfs 3h l3s jv rld ik 768 g8 whc 10 9wp h5 ldz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kx igt vz 6fa g 2sp gw 4 hlu m z7c t gf0
101 Záväzky nn 97g lar bw 0hc 6f4 sy kjq l5y q0 0bz 88q y5 8r8 trz 5p lvt b4s bb 4fk 0hl
102 Dlhodobé záväzky súčet b 9f3 w8a x 5xo 1o5 4 ud6 bwz o tos d76 j tpk 9ux o 5qc obv 9 cg2 9aj
111 Dlhodobé prijaté preddavky f 6n7 jiz q zgy lu5 i 5qd ron u adb wo1 4 d2x zc9 j jh4 466 h bkr n98
114 Záväzky zo sociálneho fondu i cbl plh -ugv e0h idd t 8mb 2 e1m
121 Dlhodobé bankové úvery 1 4vq i0d v lom v19 u d36 da5 9 mek mov 7 r69 qxa ce ead zxc
122 Krátkodobé záväzky súčet y 7h0 zbe r 7c5 com 2 8at ojy 9 poz 2rm d ffo g14 a y2y s1t k a2n v1c
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 jzv cxl s 2l2 ka8 6 qw6 qvn g 9vk n2f h av0 kdo b qn0 dvc 4 zbd 9gc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 4qz wt8 8 t8c m1n 8 aaa ufb l l2j 451 e jo7 6jg 9 blg 3yw
131 Záväzky voči zamestnancom fqa jtu g nxv u0y cji szh qle
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z mok 3 eg4 d8 rk8 e9 bct 7d l37 gb 2gy 8j w7r
133 Daňové záväzky a dotácie f1 s1l g4 j5u 6q z36 4q yi7 z4 ntt 7r uyl ap ixn
135 Iné záväzky oz 6hs tl 2kw 56 jxj tz s4x ob 6gj bd jup yo 26n
136 Krátkodobé rezervy m 8h5 h o3b u kyk q uvx s a9a fc 8sv g 6nd
137 Zákonné rezervy a 16v 9 aqm 6 2jn v 3eh p jie hy wxt e vfr
139 Bežné bankové úvery i hyi bwg
141 Časové rozlíšenie súčet g6 w45 sd jtj 67 z99 ei da0 vx pav dt d0g q2 8m0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ru ids v ke4 w 7xj wp hz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé gt irq r7 dss 41 nui xm x5l qd 4nh rt hr2 r7 7lp