Stavebné bytové družstvo Brezno - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 13 712 241 13 489 500 13 152 554 14 816 225 20 748 028 22 456 050
2 Neobežný majetok p n36 287 2 zbe n77 v qym rbh nd6 kti hb2 f56 alo b6l
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ax3 lrl
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 7a0 icl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 383 192 1 289 446 1 161 275 980 754 847 823 727 809
12 Pozemky k mhs i ygk a s14 j n3n a y98 k nc7
13 Stavby k diy 7fq t r9t 6cq u ind i6f 722 915 a9v t9v 4i9 hxe
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí im ta2 p y3b 2f bb4 v v9b t gm5 pg 56k
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 946 8 453 3 080
33 Obežný majetok k1 pm7 u7g u1 cyf 9wd g2 n8w a68 m3 0ga 6l1 ry dfp c5e i1 85k s8u
34 Zásoby súčet le 8so rd 9bw gn q6p x1 yny 48 m1i hh k1f
35 Materiál x6 pj8 5s jxd yw bkg ha plg lt bk9 y4 1v8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6 mnw x7i k tbg zkt 3 lhu 5vx x j3m 7vb r jpv e2u 5u ncv 6yg
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet v 641 q89 t 3t0 kiv 4 dle lts w mqj wml g nxv 6zv cu p5w 7vp
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 qd1 atq f sbb vgo o o3s 8d2 6 dx8 dm7 2p cbh zsr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g 7ur 9ri z 9aw s1c v yh1 efb t hdt tsj m p01 z3v r 28e 8bz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l ld3 g7z i dls rgw z zn7 gmm a 8zj 9r1 6 b8o 0iu z sgc 0c0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 we1 0xj 4 cpu 7n1 6 14f nyk l acj rbj u gt8 ek4 o ko1 e6k
63 Daňové pohľadávky a dotácie l 0pm z c79 07 72v bac
65 Iné pohľadávky gl nax k 20n nr e72 vuy z2l yi f17 2sk o68
71 Finančné účty 5 bd3 jvr 0 opy wxg s x50 h4d t qq6 ine q 87c vtu 1 g0w ces
72 Peniaze h mf5 r uzr pj4 p bao g grn 1 ibc
73 Účty v bankách 0 k50 0xh e bnp vpq k dzj gmg 2 a19 mtr r 6kl 9ll l 6kw bax
74 Časové rozlíšenie súčet rf 5w3 3g 0o5 0g dtl x z92 q0 pkd r9 525
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7p q6i rq qmb e xtv
76 Náklady budúcich období krátkodobé c gxy w kiq g y1q h g9q 44 mlt de x5h
78 Príjmy budúcich období krátkodobé flc w ius rrk 80
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 05 16w odf a3 4iz op1 kl 1rt 7d0 4a wcu 15q bs cba 9ux 95 wfe c39
80 Vlastné imanie 4 28y als w 42b 572 p cqs agh m e7a kiv l h2d ik0 nu2 byb
81 Základné imanie súčet yl fpi 36 ved ru nau sj pj9 x5 iw5 96 3rj
82 Základné imanie v6 szm xs za9 56 7e6 qk gvn m7 ao5 m0 xhm
86 Ostatné kapitálové fondy 8 m6e 0ah o 6vw 4fl o g74 a1k h a2d mwa iiu 3ad 6ev r3b
87 Zákonné rezervné fondy vq t0a gb ib2 aq 36n 25 g7g hy ezx x2 ufy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mu 20e u3 48c ks ovg mz u3b vv knv bx 28p
90 Ostatné fondy zo zisku ah azx zy y0d xf dj8 4y hhg 6w 8ke 21 32d
91 Štatutárne fondy f 1d6 x 5w3 4 kjk s 4ue j h6r
92 Ostatné fondy ag 1mn cr lzc j6 rer ft jw3 eq w58
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qg ode 2p r4c 87 9m1 8c p06 xu 3rx wc yrk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wq xpb lk p8o w5 tb1 tz s1s 6w 2dh gv qj3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zy h6b 3 tvh hr q yo8 j g2o 4 1l7
101 Záväzky dt s41 bwb gz d6g t90 zs sp8 ivl eq jg8 4gl me dv3 8p2 v0 9k9 a2p
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 vnc 94g 9 si2 efj 5 dd3 jbf w uh6 716 7 0ko b8u w hv0 mh9
111 Dlhodobé prijaté preddavky c 7co vuw o a6e uuv e ebp xmv 3 wkz ba7 1 4yj 92m p mve oqj
114 Záväzky zo sociálneho fondu cmu -d72 vdv jr2 0 pwx u 4jg
121 Dlhodobé bankové úvery i b11 byq x zl2 226 e r9h of0 v vk6 whm 10 bzv 99e
122 Krátkodobé záväzky súčet k x4b mfg l 5a7 u38 z tfv pri 0 551 rfv y rwn nyn 5 d39 1qb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 sqb veg l hcs p8m 3 3da jkf p 4er 3gl k w06 k0a 0 qle vqb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d 9xk ti7 v o07 du1 m 6g7 izg 8 qb5 tp0 w f2z ka1
131 Záväzky voči zamestnancom f5i 0 jih j4g lci jdc byo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o pb9 c6 l34 jw q7j k6 4o9 bm mi1 9v qk5
133 Daňové záväzky a dotácie bn 4c2 h3 s37 t7 5nf nk wcq 5d t27 jn 9h9
135 Iné záväzky 8q 65e 4c 6tq u1 hjz n1 kei xl nmu fi 4fs
136 Krátkodobé rezervy 9 rbd a 05n 7 i5d 0 bqx oi vo6 a eu8
137 Zákonné rezervy 4 rzo h did t 1rc 0 nya el xwf n 4jn
139 Bežné bankové úvery u dqn 1qo
141 Časové rozlíšenie súčet ep ghj dr ff5 jn h92 j8 q2w rn a6w 9r icf
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 638 k vsy 7 sin gk xo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé iw kyw 17 lgc eh f3g do md7 ni ua7 tg z6z