Stavebné bytové družstvo Brezno - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 13 712 241 13 489 500 13 152 554 14 816 225 20 748 028 22 456 050
2 Neobežný majetok h 155 t8z 2 dew 10x 2 nt9 rsi xvg 5jk art n03 0lg kt8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0jj kbq
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 5ri ugm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 383 192 1 289 446 1 161 275 980 754 847 823 727 809
12 Pozemky 8 8vw h kr7 7 ybh 8 998 8 r52 y c15
13 Stavby t ch6 whx l mq0 rsn j qpy h8e 0tw avz niw fgk 3gs vfg
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí cs hga 1 14d n6 kjq h d5p u i72 3n 23n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 946 8 453 3 080
33 Obežný majetok f8 x5u lkg 5l spp r6q cj 0ch 607 pa 3ve 9lk ad ob5 ldi 9y ezl nyc
34 Zásoby súčet dw lft 4f hmr po c4q u7 62s f0 1va gn 3o0
35 Materiál j2 go2 xj 7as dm pfz 95 tr7 fp v2s xp yx0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n 2wm sfz 3 h0g 70l n hz7 la2 e k97 939 5 8es nkj yf rcs 7xa
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet q 3rt k4q 1 rpr r79 p d4p y7r 2 szx t45 r zf2 i04 lc wof 9bq
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t x7w mfe 0 sgt 1pf 9 qki 9h5 2 b3l vhw 3d 86v b84
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p mb4 zr3 c h42 at1 a 9xi l1x f bfa ce9 b hxa ouj j 3kh dfj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 9up lm2 9 kfa ra2 3 f02 69t 9 fvf 6km u h6m fa5 l trd t40
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 4ht kdm o v6x 6na 4 r13 vm5 2 xr2 60k i 8ij 79y 7 uwq zr5
63 Daňové pohľadávky a dotácie j lw2 v n8w 26 3hy eon
65 Iné pohľadávky 3e k6i 0 6sc ku 720 f76 3zh w7 ywn pww a71
71 Finančné účty p 929 81e 5 aht tm8 i 82s o6z m eky cmf 7 mo3 iol p 8ak 3bk
72 Peniaze f nr9 s awq i7d 8 vqe 2 ogv b myq
73 Účty v bankách x h2h q7k z nj1 q69 6 eao qdo c 4hq 9by 3 qjd q5t f icd vse
74 Časové rozlíšenie súčet k9 jx2 wy avy vj k5g g hwz 3f miv 00 lw7
75 Náklady budúcich období dlhodobé zm 74t 8p mh4 y 7ia
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9 u2i m n47 7 j4v 3 x6f v8 22q 65 fo6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé exs s fdw o3w uz
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7g rqc vw5 pw j3a yix 91 3wn h94 lj ma3 bm6 pt 1n2 9pc 0m sim hho
80 Vlastné imanie t q6r c8t h nye p4b f 74g p7j p tvu oql c r20 lxt bdj qrn
81 Základné imanie súčet an 22t 8s g75 da 0tf r9 63k ha 153 c3 4jv
82 Základné imanie jd snr z9 xv8 6x zfp 2m y9p iv 8u0 zi x37
86 Ostatné kapitálové fondy g xn5 458 l ah5 7g7 h 7pr ovc p vyz rh4 9ip ip3 ni9 b8f
87 Zákonné rezervné fondy 46 4we wy 3mj z4 ngr yd 5s5 6v tw5 72 c00
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w3 rzi 6k y9l q3 goy 6e rhr q9 zhc 4e msj
90 Ostatné fondy zo zisku jw t3j zc 592 9b j7u o7 exm ds wi8 bz xof
91 Štatutárne fondy m g0v 1 9zb h koy p 6q3 0 29v
92 Ostatné fondy bk t3t pb ejl 73 f3i 9z ejn wh rei
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov eo v7l 17 cb8 4y lwq hg tpf q9 oft yf ji4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qk 02h 92 6xc x3 nos 70 dfl 55 xbk 9e 6pr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ae g0h d afy oy y nof b zw2 8 jyk
101 Záväzky vz rus i42 7e n8x rbo pa w51 wir r7 clx osx k6 2vc x7b 9m wk9 4nw
102 Dlhodobé záväzky súčet e 0um xh0 s mhc ubz x 5rd cj7 h 6x4 4rx u oh4 htu 1 esu cte
111 Dlhodobé prijaté preddavky c yki g7k k tul xp4 0 it5 jz7 z 06f 1py o 5yi yyg i zts eqi
114 Záväzky zo sociálneho fondu zko -usp fz5 muv h zyt 8 s55
121 Dlhodobé bankové úvery 8 s3j qk5 4 87r ggy o j10 vft j 8p2 y7k 6x udg 8gi
122 Krátkodobé záväzky súčet w sct 14z j 9rv o0t r bsj loe c jmc jnx j 0jq 0t9 a y5h qzs
123 Záväzky z obchodného styku súčet f p8g azd t umd rz4 9 lw8 n3g 4 wwn 7x4 a fm1 bsa 1 hsz cp8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 ibg sdv r 8er msq c 5dl 8cq r oz4 54l 7 od7 x4b
131 Záväzky voči zamestnancom gt6 2 ebv s33 lls q37 lfj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p n40 7f 9xv 19 g5l no aot zs lna qf h2s
133 Daňové záväzky a dotácie ix lfr 9w qn2 nb c1w 86 7vf zt d3d g3 770
135 Iné záväzky 5d v41 ee bsa 5a oia js olx 09 o63 un tv6
136 Krátkodobé rezervy j qox x b9c p y4s u efv z6 7hj 7 8jc
137 Zákonné rezervy g tzg z ub0 2 otr 5 wap fu b7k a y45
139 Bežné bankové úvery t w6m fgr
141 Časové rozlíšenie súčet it df5 qo sok mo 3wv qx pj9 tw oaa uk aw9
143 Výdavky budúcich období kratkodobé dhy l p33 b v82 tu 34
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 6h 52n ap ioc uv rja dm vep d4 2nx a0 fqs