Stavebné bytové družstvo Brezno - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 482 964 439 204 463 429 456 505 541 451 560 610
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v04 06y egx iiq bnu rel 832 o22 5fd 5c4 g3f v3r wjx um7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2nr 6pd
5 Tržby z predaja služieb 420 037 376 173 381 350 392 268 437 715 493 241
7 Aktivácia pvp
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 94 lpt 1rr b 678 i7 u62 6i4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mm kwj 4o g3l oc 4fw x6 vxn no wrd 0g owd 0j 56v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ed4 acj ldc ex1 6fk 273 6n1 1r9 csr wc4 sdw guu jn8 knv
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k1 r19 u6 ndk m6 ukz cz 1p2 dc dvc fo p2h pn ag6
14 Služby b8 9ut dw uez 6e dkp u4 ynb 3d dp4 x7 8ps 61 ric
15 Osobné náklady bkb j2u s49 26j ldl m01 ki6 moe i3b 3ch 2uq b36 7c9 uai
16 Mzdové náklady yms mb5 qnw a95 pf5 9vp vuu dv0 jvp 8nw 14l 2ah 895 yj8
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva x7 1af ma h91 fp c9u tx x9k ev mvx 7f mlk mx hsg
18 Náklady na sociálne poistenie 76 774 77 769 77 809 87 258 84 802 100 453 109 061
19 Sociálne náklady hi c1v qd dpv ze ef1 37 19l 4e 3np 0p ozp k4 pu2
20 Dane a poplatky f set 0 nnx m 05b k 90g d 6ij w pr4 e zt6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku qz odv s rxb a tqh t t3g z mp8 l 3i8 0 nmf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x 0kc 4 zif 9 73f u gra v x59 j lnt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mv2 b d5d 68o t qhv tu 39q qac
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 0nf j zzy 4 jg5 dee -o ix9 -l nte 7 qhz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g8 c6z vu n8r cb 9lq w8 dfi 2s 46j yg a20 s5 uoi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6g 42k n1 xxz 3x xhw a pvq u ynx 5 u0f f wc9
28 Pridaná hodnota 5y6 v12 nmo 9k5 kfe h81 rpp 65z vn3 hn6 mw0 afc bw4 5sv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ai3 m9z kl 93 ru mr f1
39 Výnosové úroky 049 ox 4r 9h uu ir 44
41 Ostatné výnosové úroky qu kg r1 ci 3y w0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti dl6 lho
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h 553 8 gp5 6 dmw r 8gv 4 q5z b mio 9 vcb
49 Nákladové úroky 7 6tb i i3p l 7m3 3 st5 2c0 e3j idi
51 Ostatné nákladové úroky g kxr 6 72v c gfl jsr j2v bnz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i dn0 i h75 v ip7 o g8x p scx f oek v 3a3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o een -8 r6j -4 rex -3 bxy -r mul -h 9ro -3 6jh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením uo fng 0y h6k z 7xt v axc t l1w y ktm 7 jw7
57 Daň z príjmov i enh x l1k x svb n nd8 n dbl l rni h 235
58 Daň z príjmov splatná s uv8 y ctc 3 197 d 5iv a f8c u apf z cay
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 560 17 830 6 631 13 2 326 2 341 1 558