Stavebné bytové družstvo Brezno - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 439 204 463 429 456 505 541 451 560 610
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8s9 2sd af4 17a wmw bdp b1g 466 xxn byl yp4 xaa
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8ei ena
5 Tržby z predaja služieb 376 173 381 350 392 268 437 715 493 241
7 Aktivácia quu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b9u 03u 0 k7g y0 yh5 gby
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jw iw4 kk 70s d7 21y p1 isk 5a l7c ya ryx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wpn aq3 g1s u1f cxe th3 0m5 lh3 zwo k8s 8ia xbr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7j mr8 6s lgb ls xt4 wi zz4 yg 4ot 7h ww0
14 Služby 1h ab3 1m 55n sh h9b pe z6z mm aya 8o ybu
15 Osobné náklady fuw rc6 8ek b7r ghe xhk lkt rxz q45 wyc djb jee
16 Mzdové náklady 57j 58v ewb ezu hu6 j5g 7gn mv9 n5s byp rq1 pru
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva u5 t7d xn nl7 sp ne3 lq a4l xa cvt 83 zzg
18 Náklady na sociálne poistenie 77 769 77 809 87 258 84 802 100 453 109 061
19 Sociálne náklady o6 7xx 0p 23l ex 43c kf g88 jb s6a sg sal
20 Dane a poplatky z 1jg f vb2 k 9t4 r j4v o ilt m myk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 0he e aqv a 8vh l f3p g ura u jrn
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h cbl o g07 n tps z 58t v het
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s oyw aib 2 4wk 5j os8 tll
25 Opravné položky k pohľadávkam u a2e n ki1 s6h -r cuk -2 z60 w 359
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť cj pho c9 59z b7 vld zu xqk fw wwn ch dkb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7p cxa a5 vwk 9 w8g p fky 6 i1s r 4kr
28 Pridaná hodnota lv6 ar7 mrd evm sfq 5u4 mt5 2rw 30s fvg rpe 54m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu sgq ob y4 q0 o4 6k
39 Výnosové úroky tg sg k5 ok 75 zs
41 Ostatné výnosové úroky pw c9 c1 hk jm
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti f66
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x d0v 7 oob k lz0 7 ixu o xjv 7 kqh
49 Nákladové úroky n xb3 2 810 g e6j zzh 6z8 xkd
51 Ostatné nákladové úroky b hjb 7 vdr wxo tjh i4q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e mud 2 rp2 o bwr j gyj n tms b lhf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z 0ff -j wbq -b igg -i rls -6 8ma -5 a2y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cr vdx 2 ko9 5 qs4 1 nr3 r 52v 5 rhe
57 Daň z príjmov 7 ue6 y cm0 v cb0 t sjr 5 yii g 7dy
58 Daň z príjmov splatná e jro g krk h 3wy g wpf z 6un k hmw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 830 6 631 13 2 326 2 341 1 558