Stavebné bytové družstvo Brezno - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 439 204 463 429 456 505 541 451 560 610
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5uv oaz 5iu 28m jt9 v0z uzv 4z6 8kn rxz lss md5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v87 hrq
5 Tržby z predaja služieb 376 173 381 350 392 268 437 715 493 241
7 Aktivácia 51k
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu em6 u2l 3 5aa 4z trn d1i
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 67 93f gu 9nw 7z gvd qs b49 kg t5g wl k74
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9q2 8mp orx akp iax w81 751 x79 8f9 8do qsn pa5
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4v z88 2f wa6 ov sto 56 9pe to 8q3 hm ttb
14 Služby nt z4x y1 yfv se yf4 he ox8 1p tfl n1 9u4
15 Osobné náklady pe1 udt 43d 357 pwg 6r8 0xy 7ne log utx 8k7 dxm
16 Mzdové náklady s8d s91 9fr xlj a3m 2zq rkh 9og 4bx 5vw zfd k5i
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva gl dm1 mj 6qm 5c wzw 7x mqd v5 75s q5 rj4
18 Náklady na sociálne poistenie 77 769 77 809 87 258 84 802 100 453 109 061
19 Sociálne náklady ev skz v5 kwz 4b lkk 48 tue pa uig 5d nj0
20 Dane a poplatky v 53q 0 ecl a gwn z io4 r 2mk r 6kq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 6mb n mb0 y cig 9 ww1 j y0k s h4n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 56i f 7f2 m wao m 328 x p8u
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 b8s 4te 4 569 hc 26n iju
25 Opravné položky k pohľadávkam n o7l u lla w0i -v ti8 -q edu 1 2qv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wc vqn kz l5i sz jfn d1 1ju f3 jfs xt nuu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h7 rqo gb pbg 1 ss9 9 rdy a 0lr c pc3
28 Pridaná hodnota dg6 1c9 fus fee lb7 d7c q2z gaw knj 0sh b2o nqu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu isb u3 pj n5 gd si
39 Výnosové úroky 83 47 q7 jp xd ry
41 Ostatné výnosové úroky 9x j3 hw ki 84
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti u0y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f syy 1 caw d y02 e 1ys n m2x 4 v9s
49 Nákladové úroky n 5cz z p86 u vfb xy5 l6w 4um
51 Ostatné nákladové úroky t h0j 0 bz1 9x5 o5y 23l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 ivc k lpg l fij n nzw h nv2 r l2e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u j9i -t 4of -n 2ok -k m4q -w b6t -g ixa
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n2 74c c kia a y72 z ysi 5 2oc 6 qz6
57 Daň z príjmov x 46w 0 3vw b 1ks m yxm d h8k y uv8
58 Daň z príjmov splatná f sti 1 7gx g xk0 t 0qo e o4i o ko4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 17 830 6 631 13 2 326 2 341 1 558