SZČO s IČO 17119693

Dátum vzniku
03.09.2008
Predmety činnosti
 • Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody (od 3.9.2008)
 • Správa bytového a nebytového fondu (od 1.3.2011)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu (od 1.3.2011)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: g2 rozvod plynov z nekovových materiálov h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g2 prípojky z nekovových materiálov g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW Médium: zemný plyn (od 1.3.2011)
 • Výkon činnosti energetického audítora (od 8.12.2015)
 • zobraziť ukončené
 • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 30.9.1992 do 5.6.1996)
 • Elektroinštalácie (od 30.9.1992 do 5.6.1996)
 • Sprostr.obchodu s energetickými zariadeniami (od 30.9.1992 do 5.6.1996)
 • Podnikatelské poradenstvo v energetike (od 30.9.1992 do 5.6.1996)
 • Reklamná činnosť (od 30.9.1992 do 5.6.1996)
Dátum aktualizácie
10.02.2020