PROGAST, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
586/B
Dátum vzniku
04.03.1991
Konanie menom spoločnosti
Ing. Pavel Kvasnica je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť ďalších konateľov okrem Ing. Pavla Kvasnicu, sú oprávnení títo konatelia v mene spoločnosti konať samostatne pri právnych úkonoch do hodnoty najviac 50 000,00 EUR; nie sú oprávnení konať pri právnych úkonoch nad hodnotu 50 000,00 EUR a nie sú oprávnení scudzovať nehnuteľný majetok bez ohľadu na jeho hodnotu.
Základné imanie
26 000,00 €
Predmety činnosti
 • veľkoobchod s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti (od 12.12.1994)
 • maloobchod tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 12.12.1994)
 • sprostredkovanie obchodu (od 12.12.1994)
 • poradenstvo v oblasti výroby mäsových výrobkov a potravinárskych výrobných technológií (od 12.12.1994)
 • výroba potravinárskych prípravkov a potravinárskych výrobkov (od 12.12.1994)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie a sprostredkovanie veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti a marketingu /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/ (od 4.3.1991 do 11.12.1994)
 • vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/ (od 4.3.1991 do 11.12.1994)
 • vykonávanie obchodného zastúpenia zahraničných a tuzemských podnikov a spoločností (od 4.3.1991 do 11.12.1994)
 • poradenská činnosť (od 4.3.1991 do 11.12.1994)
 • zavádzanie nových technológií a poskytovanie know-how (od 4.3.1991 do 11.12.1994)
 • zabezpečovanie technického servisu a opravárenstva (od 4.3.1991 do 11.12.1994)
 • príprava zmlúv o príprave dodávok, alebo zmlúv o spolupráce na projektovej a organizačnej príprave stavieb (od 4.3.1991 do 11.12.1994)
 • príprava zmlúv na dodávku stavebnej časti, ako i dodávku súboru strojov a zariadení, alebo konštrukcií, dodávku montáži a inventáru charakteru základných prostriedkov (od 4.3.1991 do 11.12.1994)
 • zabezpečovanie schvaľovacích konaní u orgánov štátnej správy a iných orgánov a organizácií. (od 4.3.1991 do 11.12.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoléočníka zo dňa 18.12. 2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2014.
 • Zápis a uznesení z valné hromady zo dňa 13.08.2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2008.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2006.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z.
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.11.1994, ktorým sa spoločnosť prispôsobila ustanoveniam Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 960
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.02.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 960
Uložené listiny
 • Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2001
 • Účtovná závierka k 31.12.2002 + daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2002
 • Záznam z rokovania VZ zo dňa 2.4.2003
 • Správa audítora za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2002
 • Daňové priznanie k 31.12.2003
 • Správa nezávislého audítora z 30.9.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výročná správa za rok 2004
 • Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2004
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2006 a správa audítora za rok 2006
 • Výročná správa a účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • Vyhlásenie z 24.6.2008
 • Správa nezávislého audítora, Výročná správa a účtovná závierka za rok 2008, vyhlásenie konateľov zo dňa 27.3.2009
 • Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2009, vyhlásenie konateľov
 • Výročná správa za rok 2010
 • Správa audítora z 16.3.2012
 • Výročná správa za rok 2012
 • Výročná správa za obdobie 01.12.2012 - 30.11.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.12.2013 - 30.11
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.12.2013 - 30.11.pdf
 • Výročná správa za obdobie 01.12.2013 - 30.11.pdf
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • 2015.pdf
 • 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za obdobie 12/2015 - 11/2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za obdobie 12/2016 - 11/2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 12/2017 - 11/2018
 • Výročná správa za obdobie 12/2018 - 11/2019
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Správa audítora 1
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy z 10.3.2005
 • Dodatok č. 3 zo dňa 6.7.1998
 • Spoločenská zmluva zo dňa 14.2.1991
 • Dodatok č. 2 k spoloč. zmluve zo dňa 17.11.1994
 • Výpis z obch. registra
 • Záznam z rokovania valného zhromaždenia z 10.9.2004
 • Dohoda spoločníkov o zmene zo dňa 17.4.2000
 • zápisnica z valmeého zhromaždenia
 • Zápis a usnesení z valného zhromaždenia z 13.8.2014
 • Spoločenská zmluva zo 29.12.2006
 • Výročná správa za obdobie 12/2019 - 11/2020
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 12/2020 - 11/2021
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
22.01.2023
Domény