COMERT s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
898/B
Dátum vzniku
18.06.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
11 620,00 €
Predmety činnosti
 • nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej techniky, elektroniky (od 19.1.2006)
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.1.2006)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 19.1.2006)
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 19.1.2006)
 • výroba, kúpa a predaj reklamných predmetov v rozsahu voľnej živnosti (od 19.1.2006)
 • prenájom strojov a prístrojov (od 19.1.2006)
 • automatizované spracovanie údajov (od 19.1.2006)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 19.1.2006)
 • zhotovenie www stránok a ich následná aktualizácia (od 19.1.2006)
 • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.1.2006)
 • reprografické práce (od 19.1.2006)
 • administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií (od 19.1.2006)
 • lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 19.1.2006)
 • opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (od 19.1.2006)
 • obchodná činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej techniky, elektroniky (od 2.8.1995)
 • poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 2.8.1995)
 • nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti informatiky (od 2.8.1995)
 • laesing v uvedených oblastiach (od 2.8.1995)
 • poradenská a sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach (od 2.8.1995)
 • zobraziť ukončené
 • a/ kompletizácia PC počítačov, zabezpečovanie programového vybavenia /softwaru/ všetkého druhu, EDU software (od 18.6.1991 do 1.8.1995)
 • b/ dovoz počítačov a príslušenstva, kopírovacích strojov, telefaxov, písacích strojov, spotrebnej elektroniky, audiovizuálnej techniky (od 18.6.1991 do 1.8.1995)
 • c/ poradenské služby, servis, konzultácie a školenia k vyššie-uvedeným bodom (od 18.6.1991 do 1.8.1995)
 • d/ obchod, dovoz a vývoz a leasing tovarov, ktoré súvisia s predmetom podnikania a inými oblasťami aktivít /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/ (od 18.6.1991 do 1.8.1995)
 • e/ poskytovanie a preberanie leasingových služieb obchodného a neobchodného charakteru (od 18.6.1991 do 1.8.1995)
 • f/ účasť na podnikaní v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovanie zariadení pre šport, ubytovanie a voľný čas leasingovou formou prenájmu. (od 18.6.1991 do 1.8.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2005.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.5.1995, ktorou sa spoločnosť prispôsobila ustanoveniam z.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1575
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.06.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1575
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
20.02.2020
Domény