COMERT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 65 773 54 899 47 850 53 534 42 743 42 711 37 103
2 Neobežný majetok 4j 6pm cw 98o wf vy1 hz qvo od gd9 x0 o4q vm ci1
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j 9jy u gdy m f7f 9 r78 0 00j 2 7e9 u 0kg
5 Softvér 6 125
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 45 523 36 333 27 890 26 640 25 390 23 858 21 989
12 Pozemky wg 8u1 dn s6a ug evk xi 587 ee n64 wh m8d
13 Stavby 2j bi1 5y gt2 iy fud 9c 9vv a5 g16 vu 49f th n4l
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0m t9a nf 5m4 gf o8p jz tat tv tq9 98 yy8 kc xju
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok eex wz6 ghj 810 nza yva 54a
33 Obežný majetok gb bug 5z 6cq fg dcz 8v fid zo wrm n5 pkl m 09n
34 Zásoby súčet f zzn l 3u8 s rf2 s 1uq r kxn d bnu j r8f
35 Materiál gz8
39 Tovar n 11e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xl zl6 z x6o 2 4f7 v6 n6q x 9vc 2 imr v hio
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zm j2x 4 x74 x t5p wi cpg t i60 3 k0p f myk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nk s50
62 Sociálne poistenie 2y8 es8 an qo p5
63 Daňové pohľadávky a dotácie bw tmt k61 wb 5o wx
65 Iné pohľadávky uuh x eix
71 Finančné účty vlx q l0p a j5f e 1gj h rfk r kp9 rvd
72 Peniaze ouc 2 abo r f1a v vrx z e44 m poa vuq
73 Účty v bankách qi
74 Časové rozlíšenie súčet 4hd
76 Náklady budúcich období krátkodobé ift
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n1 2j2 7w aaf e8 7a4 va be2 v9 awe no 8dv 79 atn
80 Vlastné imanie 1 mrn p 1ua -6 imt 6 wvs zm 111 62 ehj mz n9t
81 Základné imanie súčet t6 jh3 ws iqw 98 5ur il y7w ij zvs pu 1yf 5j epu
82 Základné imanie tb du9 pz pjx so zzu 2h 3ib ti y2l tl ri7 ra nqt
87 Zákonné rezervné fondy 1 a7v 5 9o3 z 6ao g oe1 9 tuf f d7e y zix
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8 e99
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7 c11 -i m5w -d woy -8p bie -0 qxt -a 494 i k9l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 1vq
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 4xs -0 riv -z f6h -fz sbj -t esd -v dds
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0lh -a m35 -y 1bc 0 ia5 c 0t1 2 203 k vb8
101 Záväzky 7p iph ly sk8 bg zy3 sc vxc tm apm g9 2nv zt cxb
102 Dlhodobé záväzky súčet n5g jas p4v 9j1 qo ee yl
114 Záväzky zo sociálneho fondu ir8
122 Krátkodobé záväzky súčet 43 fa2 yl e3g en e5d uy qmf y4 kxz w7 r5e 61 p4b
123 Záväzky z obchodného styku súčet v 5he iu uxg 5k re7 rz spu t8 eey km jw0 x4 dhr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu st odm
131 Záväzky voči zamestnancom 9sg 641 70o gts yax h2m chs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dik
133 Daňové záväzky a dotácie 1 xyz svw 3 nsm g ugz a bi1 2 ivq pi9
135 Iné záväzky p nrx af t07 7y fsy d5 xdb 8p 65z l qj3 j qtb
139 Bežné bankové úvery g wx6 pzo s jwf b 0o7