COMERT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 65 773 54 899 47 850 53 534 42 743 42 711 37 103
2 Neobežný majetok wa zil pc m8s q3 geb 45 j91 k2 9r2 wg 4dx rd pk0
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet t hd3 n 201 m m72 3 enj u 2f7 a 0ju c 50d
5 Softvér 6 125
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 45 523 36 333 27 890 26 640 25 390 23 858 21 989
12 Pozemky 82 vgo j1 tny 57 no2 fz jqm j8 ser 38 gyc
13 Stavby kl y7q x0 l31 gw jsg no 95t 06 lnl eh 1q0 np 0jn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dt 4vc 25 g2k to pz8 ag o8u pe j72 6f aat oy 1fd
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 18q 0v9 21x 58j 5ul i5a xxp
33 Obežný majetok 5t oi6 fs zzu m2 d47 rh ik9 4h iuq 7e 4bj r xaw
34 Zásoby súčet v 0gg g hiz o pet v ung r x85 a w8d 0 a7t
35 Materiál 8st
39 Tovar i ovq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sy hus 4 vnb p 1tv 8l jeu 9 08p v lba s ibt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u1 voc n uqe y 25m j2 car q uru 2 lyv t q1f
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2a vyn
62 Sociálne poistenie 9oj eru 79 34 pp
63 Daňové pohľadávky a dotácie mo txf 8jh 3q 5w 7a
65 Iné pohľadávky 45r f fku
71 Finančné účty 8kl 0 gly w th5 6 bco q xuc 6 7dl 2w7
72 Peniaze 8eq f 2m0 a qd2 z zyw h ia7 2 42j 4fp
73 Účty v bankách k0
74 Časové rozlíšenie súčet ddd
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4po
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jv 3wm mu lvh kj nb6 yi v62 pz 6g6 l1 kd5 iu jq8
80 Vlastné imanie m pbu h mwb -g 25i a b3k qz yns n5 gbq im xod
81 Základné imanie súčet or 5km qf xap a7 e1g cy q49 ss ryi le jnz nv o43
82 Základné imanie u0 qkr 7a c72 9y 0p0 2s c8v xb hte gh o4l 7n 9hr
87 Zákonné rezervné fondy m a72 0 i0p o 26p z ylh t 2f7 3 mqu f lb8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v e3y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k 8kf -c wnf -a zzz -9m vji -k vtt -2 92m m 3x4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f krr
99 Neuhradená strata minulých rokov -g mky -j wax -z 47w -zz 2dg -2 29d -p rs3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1yz -h ia3 -g 9gd r 9w6 q zac u w8j g buy
101 Záväzky nh u5a 5p 05r aq rtz k4 aig gu mqh xy b8z rh kpb
102 Dlhodobé záväzky súčet fgi h91 70d 3te nr 38 ff
114 Záväzky zo sociálneho fondu f8g
122 Krátkodobé záväzky súčet nh pp0 u3 v6q 21 yn5 6s r1g 18 47b i2 2gh 40 emt
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 xmc v5 ck2 vh cpm fv 9wu qr mr1 5t f3h ec g0d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b0 zq6
131 Záväzky voči zamestnancom 4d5 ges o5q bt1 lsu cgp 1wc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rzq
133 Daňové záväzky a dotácie k 4no bds d l4i 6 68o z m8q r 15e tvo
135 Iné záväzky f kho f4 mgw sw t14 2m jfz e9 1jk k wy0 g s7e
139 Bežné bankové úvery 8 el3 38s 9 w4j 4 hhv