TAMEX, spol. s r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1222/B
Dátum vzniku
21.08.1991
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť jedná a jej listiny podpisuje každý z konateľov samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti propojí svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov (od 30.12.2011)
 • výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá (od 30.12.2011)
 • maloobchod a veľkoobchod so špecializovanou technikou (od 30.12.2011)
 • montáž autopríslušenstva (od 30.12.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 30.12.2011)
 • opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: taxametre vozidiel taxislužby záznamové zariadenie v cestnej doprave (od 30.12.2011)
 • výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 10.5.2006)
 • poskytovanie software- predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 10.5.2006)
 • kúpa výpočtovej techniky za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 10.5.2006)
 • kúpa výpočtovej techniky za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod) (od 10.5.2006)
 • organizovanie kurzov, školení, seminárov (od 10.5.2006)
 • školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 10.5.2006)
 • opravy a montáž meradiel: tachografov, meracích zariadení spotreby PHM vo vozidlách, taxametrov a tachometrov (od 28.2.2006)
 • kúpa a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, automobilov, autobusov, autodoplnkov a autopríslušenstva (od 3.5.1993)
 • obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v obchode (od 3.5.1993)
 • organizačné a ekonomické poradenstvo (od 3.5.1993)
 • veľkoobchodný a maloobchodný predaj priemyselného, spotrebného tovaru, autodoplnkov a autopríslušenstiev, okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie (od 21.8.1991)
 • dovoz a vývoz priemyselného a spotrebného tovaru, autodoplnkov a autopríslušenstiev okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie (od 21.8.1991)
 • kompletizácia, montáž, servis a kontrola prístrojov súvisiace s predmetom podnikania (od 21.8.1991)
 • obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od 21.8.1991)
 • poradenská a konzultačná činnosť v ekonomickej oblasti. (od 21.8.1991)
 • zobraziť ukončené
 • overovanie určených meradiel (od 20.3.2002 do 6.2.2013)
 • opravy a montáž meradiel: technografov, maracích zariadení spotreby PHM vo vozidlách, texamerov a tachometrov (od 3.5.1993 do 27.2.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Eugen KÁNOVICS
  Maďarská 710/23A
  Bratislava - Rusovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.02.2000
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2013.
 • Rozhdonutie jediného spoločníka zo dňa 08.12.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2010
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.09.2007 - scválenie prevodov obchodných podielov. Zmluvy o prevodoch obchodných podielov zo dňa 02.07.2007 a 04.07.2007.
 • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2002, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.12.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 23.12.2002.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.6.2001
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.2.2000, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.2.2000.
 • Zápisnica z VZ dňa 02.05.1998, dodatok k spol. zmluve z 04.05.1998 prispôsobené ust. Zák. č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve Bratislava 5, v Bratislave dňa 8. 7. 1991 pod č. N 81/91, Nz 81/91. podľa § 106a ods. 1, 3 a § 106n ods. 1 Zák. č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2199
Uložené listiny
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia zo dňa 15.12.2002
 • Dodatok k SZ č. 4
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Vyhlásenie spoločníkov spoločnosti z 20.12.2002
 • Podpisový vzor - Eugen Kánovics,
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Splnomocnenie - JUDr. Július Jánošík
 • Účtovná zvierka za rok 2002.
 • Účtovná závierka za rok 2003.
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005, Výpis z uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2006
 • Účtovná závierka za rok 2006 a zápisnica z valného zhromaždenia
 • výročná správa za rok 2006
 • správa nezávislého audítora za rok 2006 zo dňa 27.03.2007
 • účtovná závierka za rok 2006
 • výročná správa 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 8.6.2009, vyhlásenie konateľa zo dňa 22.7.2009
 • Výročná správa 2009, Vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
03.07.2020
Domény