KRIVOSUDSKÍ spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1242/B
Dátum vzniku
29.08.1991
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť je oprávnený konať každý z konateľov v plnom rozsahu samostatne. Pri podpisovaní za spoločnosť konateľ k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ (od 12.8.1993 do 23.9.2015)
 • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov (od 12.8.1993 do 23.9.2015)
 • Obchodná činnosť export-import a sprostredkovateľská činnosť včítane adjustácie výrobkov a tovarov v oblasti priemyselných, poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov a tovarov chemického, drevospracujúceho, strojárenského stavebného, elektrotechnického a keramického priemyslu. (od 29.8.1991 do 11.8.1993)
 • Dodávka a montáž stavebno-remeselných prác vyššou dodavateľskou formou. (od 29.8.1991 do 11.8.1993)
 • Služby poradenské a sprostredkovateľské pri nákupe a predaji materiálov, strojov a zariadení. (od 29.8.1991 do 11.8.1993)
 • Zastupovanie devízových cudzozemcov-zahraničných právnických a fyzických osôb na území ČSFR v oblasti podnikania a podnikateľských aktivít s tým súvisiacich. (od 29.8.1991 do 11.8.1993)
 • Nákup a predaj priemyslového tovaru v ČSFR. (od 29.8.1991 do 11.8.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 21.09.2015, právoplatné dňom 21.09.2015, č. k.: 34CbR/231/2014, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť KRIVOSUDSKÍ spol. s r. o., so sídlom Oblačná 14, Bratislava, IČO: 17 322 766 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť KRIVOSUDSKÍ spol. s r. o., so sídlom Oblačná 14, Bratislava, IČO: 17 322 766, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 1242/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
Uložené listiny
 • zápisnica z valného zhromaždenia 16.6.2009
 • Podpisové vzory - MUDr. Danica Jelšovská, Ing. Andrej Krivosudský
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka za rok 2007, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka 2009, Zápisnica
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 13.6.05
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výkaz ziskov a strát a Súvaha za rok 2002 , 2003
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 02.06.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Uznesenie zo dňa 12.09.2015
Dátum aktualizácie
23.01.2023