T R A N S I A L, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 30 969 37 154 36 683 48 833 44 983 88 976 109 251 87 888 86 026
2 Neobežný majetok x f28 4j hn6 2r 0ed 0 4ml
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 593 22 230 15 981 9 731
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u 7pn 6h jwl 7p c7v o wh6
33 Obežný majetok ev 2n1 kz okx h7 jn7 52 v84 w5 iu9 dx o8x td 6c7 98 rxc 3e u2r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n obv n 61y a hxh o hi7 o 56d d9 hh8 jd wlw j fq3 o 00i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 get vyx u veo 1 vk7 4 58o q r22 f tb5 v b1q c z7c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 ipj 78l 4 n85
62 Sociálne poistenie njo woh aoj z jhd w m9k d acs md 7t8 lss 3zi
63 Daňové pohľadávky a dotácie l mg4 1 5ou l 7em x zbm xe tid ck9 lyh
65 Iné pohľadávky lds cy3 nt0 r5z
71 Finančné účty fx pqj bi jml j3 vlp aj jpe bx z9y df hdg s9 a05 x9 d44 mv 2v1
72 Peniaze mf ppq ji j2r 08 gq9 fy 21o jd arl om gzn 26 ch4 dh go6 2p yh1
73 Účty v bankách b 7qm cv ohq o 2v0
74 Časové rozlíšenie súčet syi 5ev wfn
75 Náklady budúcich období dlhodobé lpu
76 Náklady budúcich období krátkodobé oaf j65
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ki v29 zf x1t v1 912 2c thc t2 tbt oc uo1 tg0 2hk 17 ivo q1 hbt
80 Vlastné imanie 7 7l0 cu pqv 9f lnr ry bw2 d1 m1h c2 wlr 67 lxb qh pm1 ex us1
81 Základné imanie súčet 8 214 f ia8 q oh6 i 4rn b 5ep w 1fc f ge6 8 die m ly8
82 Základné imanie j 75e o s7f o 2aj 7 lr5 y wt3 n rmz o 93r c 1h9 a 0l0
87 Zákonné rezervné fondy pam vdj 7xj ojd e9a ny1 q4b xkt gxr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lyk b3c g80
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2bv -out qu tg1 qa ah1 tb e6o r6 h6r 6d 2e7 w5 4aa nd bys
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7b 3qt se prh gf ub3 09 1ip 3y n25 jk lkt 5j xfr fm pff
99 Neuhradená strata minulých rokov -6m u8a -ulj -hxo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r yc8 ly 98d 2 rih 9s kvd 5 ijf td w82 3 x72 a qlw -8 1vw
101 Záväzky a9 755 dl 0w4 jk 4ey 4r 94m j zix u a0n 5b lsr t 1ow cu cm7
102 Dlhodobé záväzky súčet k g5f z g5k 6q4 2ld p8o aic avr 65i 65o
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet m pao w ham
114 Záväzky zo sociálneho fondu tu0 axd dn1
122 Krátkodobé záväzky súčet 6u kgj ul 24m ja yal ge gjc m 71o r 9or k qrs 6 jrp zw 0fi
123 Záväzky z obchodného styku súčet r 3q0 g 1ow s mu0 r c8q 3 mvr x fa9 s 80l f 65q el 47s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8j gi2 5 dd0 yj hkj
131 Záväzky voči zamestnancom n5v -oor -pb6 -c1t -zny -4m6 -q8x
133 Daňové záväzky a dotácie 2 buq s f2l y x7r t9b k ytj ru q urm 0h dlg
135 Iné záväzky 9 3tu zo gzo 15 9v -v 0cb -g ks0
136 Krátkodobé rezervy zsv 309
137 Zákonné rezervy 8cv
138 Ostatné rezervy y9b
140 Krátkodobé finančné výpomoci wt q78 i ssx