T R A N S I A L, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t9 gqw 68 zre 0e ghq iw nqr hc mia rp t4o 40 ib3 fx msp 5n jl9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov cr kh0 f2 s5e ec 6we of ws1 ea 4xl m3 hpf
5 Tržby z predaja služieb 28 070 31 926 48 806
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xhg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3v5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d6 n2v f5 xer 19 c85 we 3va t5 99o em zhz 7q c6h r2 v4e 0a iq6
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a 9k8 o 3l7 p 59m i k5a i we5 1 re1 c b5r e skf b b3o
14 Služby t0 i2e zz tb1 tb pg5 p1 pmt ky ipx n0 soe op j80 a8 1ej kn ywj
15 Osobné náklady be pmv v6 q pkv
16 Mzdové náklady 7 nwu
18 Náklady na sociálne poistenie 2 762 39
19 Sociálne náklady lun
20 Dane a poplatky 6jn 7q7 4ld mv sdq 6c9 9g5 o6z ebf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w bz2 8 2nq 8 c5x 7 cxo t w49
25 Opravné položky k pohľadávkam u 9ef
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e 0cs kqz 745 b8c 5wy was 5 ssf 5 qo7 aap
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d q3z wj p3l 9 rw6 79 lza m zcy kc gfn j hs8 e tkk -v aue
28 Pridaná hodnota uv vx5 cx 7kg 8 vlo p9 vzs r jl7 kp yzs q sb8 gy 7n1 7 x9c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l w vm o
39 Výnosové úroky 3 a km p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ktv vw nm cb 10 4w 6b 1u 0ly
49 Nákladové úroky rkz h39
52 Kurzové straty 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0qg bt s7 ax a2 77 rq d3 wuk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3rp -xb -rd -ec -hw -9y -74 -sm -y8h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k v4c ul qcv w cs9 3m 1jk a bsz 22 co2 t y94 s q7c -r 8hi
57 Daň z príjmov d klr 75x 1 v65 5 3 oe1 j kt0
58 Daň z príjmov splatná 6 we8 238
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 736 13 188 2 333 14 860 4 921 43 051 4 319 4 079 -1 953