Salón M É D E A, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1297/B
Dátum vzniku
05.09.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • akreditované rekvalifikáčné kurzy - permanentný make up (od 24.11.1999)
 • poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo (od 24.11.1999)
 • poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v oblasti dermatovenerológia (od 5.12.1996)
 • vykonávanie rekvalifikačných aktivít v oblasti pánsky a dámsky kaderník (od 5.12.1996)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 25.3.1994)
 • kaderníctvo (od 18.3.1993)
 • holičstvo (od 18.3.1993)
 • kozmetické služby (od 18.3.1993)
 • manikúra a pedikúra (od 18.3.1993)
 • masérske služby (od 18.3.1993)
 • nákup a predaj kozmetických výrobkov a umelých kvetov (od 18.3.1993)
 • zabezpečenie rekvalifikácie pre odbory kozmetička, manikúra a pedikúra (od 18.3.1993)
 • zahraničnoobchodná činnosť s tovarom mimo komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie (od 18.3.1993)
 • zobraziť ukončené
 • 1. Odborné služby, ako sú: a/ kaderníctvo a holičstvo b/ kozmetika lekárska a laická c/ pedikúra d/ manikúra e/ špeciálne masáže (od 5.9.1991 do 17.3.1993)
 • 2. Školská činnosť s: a/ odborný výcvik učňov pre činnosti uvedené v bode 1 a-e b/ rekvafikácii dospelých pre činnosti uvedené v bode 1 a-e c/ krátkodobé inštruktáže a kurzy súvisiace so službami uvedenými v bode 1 a-e v spolupráci s fy LADY OK, spol. s r.o. (od 5.9.1991 do 17.3.1993)
 • 3. Obchodná činnosť s: a/ drogistickým tovarom a umelými kvetmi b/ priemyselným tovarom c/ textilným tovarom a textilnou galantériou d/ obuvou a koženou galantériou (od 5.9.1991 do 17.3.1993)
 • 4. Zahranično-obchodná činnosť s tovarom vymedzeným v bode 3 a-d /v rozsahu nákup, predaj, maloobchod, veľkoobchod/, okrem komodít, pre ktoré je potrebné osobitné povolenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu (od 5.9.1991 do 17.3.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.12.2004. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 32/2005, NZ 4803/2005, NCRls 4739/2005 zo dňa 3.2.2005.
 • Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.7.1999.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.9.1996. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.10.1996. Povolenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 5904/1993 - B zo dňa 12.5.1994. Stary spis: S.r.o. 2350
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.12.1995. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.4.1996. Stary spis: S.r.o. 2350
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č.1 zo dňa 30.11.1992 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2350
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia z 20.12.2002
 • Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve z 23.12.2002
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2003.
 • Účtovná závierka za rok 2002.
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.3.2004
 • daňové priznanie a účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Zápisnica z rokovania VZ z 17.3.2005
 • Účtovná závierka za rok 2005 a Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.3.2006
 • Súvaha a výkaz za rok 2006, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.3.2007.
 • Súvaha a výkaz za rok 2007, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.3.2008
 • Súvaha + výkaz za rok 2008,Zápisnica z rokovania VZ dňa 17.3.2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.12.2004
 • Notárska zápisnica N 32/2005, NZ 4803/2005, NCRls 4739/2005
 • Rozhodnutie štatutárneho orgánu z 21.12.2009
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
01.07.2022
Domény