IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1701/B
Dátum vzniku
31.10.1991
Konanie menom spoločnosti
Každý z konateľov je orpávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
33 195,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera a kartónu (od 20.6.2009 do 5.5.2017)
 • kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb, laminovacie a viazacie služby ) (od 7.2.2007 do 5.5.2017)
 • výroba pečiatok a sprostredkovanie výroby pečiatok v rozsahu voľnej živnosti (od 7.2.2007 do 5.5.2017)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 7.2.2007 do 5.5.2017)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 7.2.2007 do 5.5.2017)
 • kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 30.9.1998 do 5.5.2017)
 • dovoz, vývoz a obchodovanie s tovarom všetkého druhu, s výnimkou komodít podliehajúcich osobitnému povoleniu (od 30.9.1998 do 5.5.2017)
 • sprostredkovaie v oblasti obchodu a služieb (od 30.9.1998 do 5.5.2017)
 • činnosť účtovného a ekonomického poradcu, vedenie účtovníctva (od 30.9.1998 do 5.5.2017)
 • činnosť účtovného a ekonomického poradcu (od 25.5.1993 do 29.9.1998)
 • vedenie účtovníctva (od 25.5.1993 do 29.9.1998)
 • kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti (od 25.5.1993 do 29.9.1998)
 • dovoz, vývoz a obchodovanie s tovarom všetkého druhu s výnimkou komodít podliehajúcich osobitnému povoleniu (od 25.5.1993 do 29.9.1998)
 • sprostredkovaie v oblasti obchodu a služieb (od 25.5.1993 do 29.9.1998)
 • verejná cestná nákladná doprava (od 25.5.1993 do 29.9.1998)
 • vykonávanie a vedenie finančného a mzdového účtovnístva pre iné právne subjekty /najmä obchodné spoločnosti a súkromných podnikateľov/ (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
 • komplexné ekonomické poradenstvo, najmä však poradenstvo v oblasti: (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
 • zakladania a vedenia účtovnej evidencie (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
 • určovanie výšky a odvodu daní (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
 • zostavovania bilancií a overovanie účtov (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
 • dovoz, vývoz a obchodovanie s tovarom všetkého druhu, s výnimkou, podliehajúcich osobnitnému povoleniu (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
 • dozor, vývoz a obchodovanie s prístrojmi a materiálom pre zdravotníctvo a ich nákup, predaj a distribúcia v tuzemsku (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
 • organizovanie školení, kurzov a podujatí zameraných na propagáciu nových výrobkov a technológií v stomatologickej propedeutike a organizovanie služieb s týmito akciami spojených /najmä ubytovanie a stravovanie pre účastníkov/ (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
 • servis zdravotníckych a laboratórnych prístrojov a zariadení (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
 • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti (od 31.10.1991 do 19.8.1992)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Peter Fuchs
  Podbrezovská 43
  83106 Bratislava
  Slovensko

  Názov funkcie: riaditeľ
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o zlúčení.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zapisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 13.4.2017, listina prítomných
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 13.4.2017
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 13.4.2017, listina prítomných
 • Zmluva o predaji časti podniku z 18.4.2017
 • Zakladateľská listina Zivtegr.zep
 • Rozhodnutie Zivtegr.zep
 • Navrh zmluvy o zluceni.zep
Dátum aktualizácie
28.03.2020