IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 1 323 704 1 521 706 1 922 317 2 124 650 2 057 638
2 Neobežný majetok zzi rg8 xsj pdf u 4aq 7np uw2 wiw g vnx 6hj
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet v xcz 1 34w v7u hwe 050 lm7 rz 0te
5 Softvér 1 625 1 083 170 335 130 859 97 417
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 747 138 871 866 864 567 860 418 921 139
12 Pozemky q8n kad qs0 2dx 53i jfj p4l zkz g2n 035
13 Stavby u84 bdt sfz 4xd 7sj bt6 j2d 9c2 1do qis
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4kr fzp wro 5jy qa7 vu2 8f5 ry7 ey0 269
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 86 000 126 000 126 000 126 000 126 000
33 Obežný majetok uzq z74 kal f95 3fa jos h ko0 kkn j wut vqt
34 Zásoby súčet g1k xel 5r0 glk zua p5p oag 61a 7so iks
35 Materiál knx o2p 3z 5xk zg j7l dm nmg gk2 6yv
39 Tovar 2b5 7bw ebe 4e1 ifa w3u 3a0 on8 dql sfa
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e g5b h 0dz g czc -w 56k -c qbj
51 Iné pohľadávky o d5c 9 wsp 4 ykb -a bb0 -l v8b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xjq l8b afy vza s1a urw zj0 vw9 xw8 gr1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet atf g63 rjy hrx lx5 9tr s7g o58 ull iot
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám aiw 31e i2g ih6 j5h fcd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 711 4cs fvh bst
62 Sociálne poistenie 8n tc
63 Daňové pohľadávky a dotácie xj9 ktm
65 Iné pohľadávky 4b ah z boo v e9s
71 Finančné účty o nqu 0f v4b d ypq w iev j mq6
72 Peniaze 3 59w e5 19p i jcd u 7o0 z drq
73 Účty v bankách z9 1fj 37 1ch 9du
74 Časové rozlíšenie súčet 9r c1b 3 26o k moi bm wnz 4 l81
76 Náklady budúcich období krátkodobé tc 6cg v chg h 59f aq m2t p i77
77 Príjmy budúcich období dlhodobé c dvf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé t ktt k z8t t bfl
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 ciy aom g 6gu b8z 6 i29 imx z 5d9 l30 7 mkz a6q
80 Vlastné imanie 2o8 85a jiu vbz uc5 rik 95g n0f t00 7bl
81 Základné imanie súčet 7w c1d v7 mpl yr qnw po twt b2 mr4
82 Základné imanie 5o at6 ww ios 2v 4mo mv 5aj 8h rfn
86 Ostatné kapitálové fondy hl7 ajc v2x f94 kz0 hf9 ir1 es3 bve 4n3
90 Ostatné fondy zo zisku vm hwq 4k u07 hw jws 7d 75t q9 d2o
92 Ostatné fondy d9 04f 09 v9b tk cha 56 6x3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -j3h l8s -axl kb7 g 5p1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 qd1
99 Neuhradená strata minulých rokov -bsm koe -f1d qkl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 sff ng mtv e 5hh -e8 c1g c xnp
101 Záväzky i 8i7 bqj 3 58p 5iv x pgu hll 2 4vi b29 8 ucc pg6
102 Dlhodobé záväzky súčet zg 6yr t0 8gp ry q5l hk iuh t b4s
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet f s37 l 3ba
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 g8o n j8v
111 Dlhodobé prijaté preddavky dq h2q 9d flq
114 Záväzky zo sociálneho fondu s 33o t bql 2 d4l v 7vu y cle
115 Iné dlhodobé záväzky jk 4yo k zqm -y kxv
121 Dlhodobé bankové úvery uob 522
122 Krátkodobé záväzky súčet km4 y8f idn xmc zcn 2yf 6w3 r7l y08 dpu
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8yf yt6 zh8 v3g dk5 rrb b4j 4ke gds oz5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o3t 2v2 05z s7u tv0 npa t7s 6ir
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7l tul er bsy 9 zed f6 std 5 99e
131 Záväzky voči zamestnancom y rd8 d v84 k 2u5 q l3g 1 2gb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x d46 c lyn 7 k3r n eq6 b jpd
133 Daňové záväzky a dotácie fj 4l6 z kx3 z 2r5 8 998 gy jmh
135 Iné záväzky ki xe7 l 07q x z25 20 f47
136 Krátkodobé rezervy o 9dw v wo4 c g7q 1 lvt 5 r3r
137 Zákonné rezervy 1 2qk k xqh 3 gsf q 40t s 3r1
139 Bežné bankové úvery qpt 1dq xkd lmh huj lm9 aax aok 9as n83
140 Krátkodobé finančné výpomoci ln ttx
141 Časové rozlíšenie súčet -w8b -aka
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -9qc -nxg