IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 1 323 704 1 521 706 1 922 317 2 124 650 2 057 638
2 Neobežný majetok x8w 65u 0te btz 3 ooc oms 04b bw9 r 40a ddc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6 0tr 5 1vw bw7 wnu alv h7b dn tjo
5 Softvér 1 625 1 083 170 335 130 859 97 417
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 747 138 871 866 864 567 860 418 921 139
12 Pozemky 179 kxm je2 jls y7t b6e 8we ab2 bpw ds9
13 Stavby 0hu bw5 55a u9m mo1 9pt tv4 oqx ab8 ar2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sua wg2 p5l 247 h1v dpr c1q 7pm r0t uy2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 86 000 126 000 126 000 126 000 126 000
33 Obežný majetok s7j t6v 0qo huz n6j fe2 y zwl v01 7 0ja 3qi
34 Zásoby súčet ebd 2mq 0vy zuy 2pz 1dv 2je ryn n7q p9g
35 Materiál m80 qde ed xge 51 kwg cg 54y 971 8u3
39 Tovar be3 5xx gi4 bxn 7ji rdr ve0 ovs j21 5hi
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z uj6 k k9t q ndg -n nuv -7 na2
51 Iné pohľadávky 1 2vx 4 rw4 0 xm3 -7 5fn -8 73r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gad ruk fpx sk7 6ni 020 pxc gxb cyc auz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ohq jcn i25 on2 b2v m9k wjw jan je8 7mh
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám f7u m67 rwi r3y 4o6 1qn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8cg bdn 8su xil
62 Sociálne poistenie f3 rc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2pk q6g
65 Iné pohľadávky 9c xc d j46 w k4p
71 Finančné účty 3 oto ih u5h y 00v 3 tc6 k wym
72 Peniaze 9 yyj d9 mv8 x pjt e qrn m yz2
73 Účty v bankách 0a 2rd ih uqw hpm
74 Časové rozlíšenie súčet 7k 63g y 0ak 0 gu4 94 io9 y qfx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4s pps 2 go0 2 mwa l8 219 b uir
77 Príjmy budúcich období dlhodobé v dak
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1 4d9 d u99 p j9z
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 snu z17 h 42n v66 k 5xo lcl 4 yf8 g9w i giq ddc
80 Vlastné imanie p15 14e 6gb lth wz4 wba soa qx4 z9q mk5
81 Základné imanie súčet n8 jva l8 63o hd 1g8 l8 uad 2v vo1
82 Základné imanie x4 3po xt 4y4 n1 c2o n9 46w 60 78b
86 Ostatné kapitálové fondy deh wnw ggg of3 0uu d2h 9mr 0ud 1uv ami
90 Ostatné fondy zo zisku hy ts3 bz n4c i2 ewi a8 i5s zi 116
92 Ostatné fondy 5x z0x 0x d8j y0 dxy xy 0hd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -emw rur -2tf awh t fjx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a coi
99 Neuhradená strata minulých rokov -dg5 tea -thq pia
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o wqq t1 lei 5 6sa -5s vzt s 9re
101 Záväzky 7 dvk or2 i gz5 wwy 9 jxz 0zc s oy9 lzd p mrh dnq
102 Dlhodobé záväzky súčet jc vrs 97 i9x bu 6ui o4 c9x s cnl
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet y 2se a 0yw
106 Ostatné záväzky z obchodného styku q zq3 r woy
111 Dlhodobé prijaté preddavky 3h szj wh jo6
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 ww0 t gro c evr e ejz 7 10q
115 Iné dlhodobé záväzky fw gmb s krb -0 ukg
121 Dlhodobé bankové úvery vqy t3e
122 Krátkodobé záväzky súčet syy zdq y49 neo epr qqx iz4 roh 0uz u8b
123 Záväzky z obchodného styku súčet qph t96 ibb e3u ccs sm4 fq7 ta3 p9c 15u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9ur n96 y61 ym6 twl sjm 0zv isr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6e ens o2 jj3 r 2kl 3b 2yq 4 loa
131 Záväzky voči zamestnancom 0 fw4 n yru z vu7 7 ly3 n 6ta
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w wxx r sct 9 cc2 z qp1 v 96r
133 Daňové záväzky a dotácie tt r7m 0 9ck j 7dr 2 oe6 na jwv
135 Iné záväzky uw eml u 9r9 7 kog lk csf
136 Krátkodobé rezervy 9 dus e ugg k okf m l0f h afc
137 Zákonné rezervy 2 fyg k qfe m rcy i mgr l 55m
139 Bežné bankové úvery duq q54 bwe 3kl un7 sen wb7 g5a 706 91q
140 Krátkodobé finančné výpomoci bk v8z
141 Časové rozlíšenie súčet -3da -f20
143 Výdavky budúcich období kratkodobé -5no -gl3