Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
CKS
CKS_UZTS_ROPO_16050.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_16050.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_16050.PDF

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
CKS
CKS_POZNSTR_ROPO_15663.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_15663.PDF
CKS_UZTS_ROPO_15663.PDF

2016

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
CKS_POZNTXT_ROPO_10397.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_10397.PDF
CKS_UZTS_ROPO_10397.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
CKS_UZTS_ROPO_9162.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_9162.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_9162.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
Súvaha
CKS_POZNTS_ROPO_6519.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_6519.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_6519.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha