Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
CKS
CKS_UZTS_ROPO_16050.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_16050.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_16050.PDF