SZČO s IČO 17945020

Dátum vzniku
10.06.1991
Predmety činnosti
 • Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 11.12.1995)
 • Výčap (od 11.12.1995)
 • Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 11.12.1995)
 • Prenájom nebytových priestorov (od 12.9.1996)
 • Prenájom strojov a zariadení (od 12.9.1996)
 • Prenájom inventáru (od 12.9.1996)
 • Pohostinská činnosť Okresný úrad v Prievidzi, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa vydal koncesnú listinu sp.č. Žo-2000/01556/00004 dňa:27.01.2000, ktorou udelil oprávnenie na vykonávanie živnosti pohostinská činnosť pre Antona Tarčíka. Z dôvodu zákonnej zmeny, vyplývajúcej zo zákona č. 279/2001 Z.z. zo 14.júna 2001, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.09.2001, Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa vydal z vlastného podnetu živnostenský list. Vzhľadom k tomu, že zmena dokladu o živnostenskom oprávnení sa vykonala z dôvodu právnych zmien, úkon sa nespoplatňuje (od 4.2.2000)
 • Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 10.6.2002)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 1.3.2014)
 • zobraziť ukončené
 • Hotely s možnosťou stravovania v triede * (od 14.9.1992 do 18.9.1996)
 • Reštaurácia III.sk (od 14.9.1992 do 18.9.1996)
 • Bufet (od 14.9.1992 do 18.9.1996)
 • Závodné stravovanie (od 4.11.1994 do 18.9.1996)
 • Pohostinská činnosť (od 4.2.2000 do 22.11.2001)
 • Hotely s možnosťou stravovania v triede * (od 14.10.1992 do 1.1.1996)
 • Reštaurácia III.sk (od 14.10.1992 do 1.1.1996)
 • Bufet (od 29.3.1994 do 1.1.1996)
 • Stravovanie závodné a iné účelové (od 3.11.1994 do 1.1.1996)
Dátum aktualizácie
01.02.2020
Domény