SZČO s IČO 17977398

Dátum vzniku
24.06.1991
Predmety činnosti
 • Obchodná činnosť okrem konces.čin. a výrob. z drahých kovov (od 2.12.1992)
 • Organizovanie kurzov jógy a relaxačných cvičení (od 2.12.1992)
 • Vyučovanie jazyka nemeckého (od 2.12.1992)
 • Vyučovanie jazyka anglického Vykonávanie jazykových korektúr (od 9.6.1998)
 • Sprostredkovateľská činnosť (od 9.6.1998)
 • Usporiadavanie a organizovanie výchovno-vzdelávacích akcií /kurzov, seminárov/ (od 9.6.1998)
 • Výroba, predaj, požičiavanie nahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov (od 9.6.1998)
 • Prekladateľská činnosť a tlmočnícke služby (od 9.6.1998)
 • Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 9.6.1998)
 • Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 22.5.2002)
 • Vydavateľská činnosť (od 22.5.2002)
 • Administratívne služby (od 27.12.2018)
Dátum aktualizácie
01.02.2020
Domény