BC TORSION spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
45489/T
Dátum vzniku
25.05.1991
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ.
Základné imanie
2 200 000,00 €
Predmety činnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 20.6.2018)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 20.6.2018)
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 20.6.2018)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 20.6.2018)
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 20.6.2018)
 • Administratívne služby (od 20.6.2018)
 • montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení (od 13.3.2008)
 • prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 8.8.2006)
 • nákup tovaru s cieľom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 3.11.1997)
 • nákup tovaru s cieľom predaja ďalším prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 3.11.1997)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 2.5.1997)
 • výroba pletív a iných výrobkov zo železného drôtu (od 10.12.1993)
 • výroba rôznych zámočníckych výrobkov (od 10.12.1993)
 • všetky obchodné operácie s výrobkami spoločnosti a výrobkami hutného priemyslu (od 10.12.1993)
 • zobraziť ukončené
 • výroba šesťhranného pletiva (pleteného z galvanizovaného drôtu, galvanizovaného po výrobe a plastifikovaného) (od 25.5.1991 do 9.12.1993)
 • výroba rôznych pletív, brániek a stlpikov a všetkých doplnkových výrobkov (od 25.5.1991 do 9.12.1993)
 • predaj v ČSFR a vývoz vyrábaných výrobkov (od 25.5.1991 do 9.12.1993)
 • všetky obchodné operácie na vývoz - dovoz spojené s predmetom podnikania Spoločnosti a všetkých operácií s nimi spojených (od 25.5.1991 do 9.12.1993)
Spoločníci
 • PICOT
  le Bas Rocher
  53800 Congrier
  Francúzska republika
Výška vkladov
 • PICOT
  Vklad: 2 200 000,00 €
  Splatené: 2 200 000,00 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Nicolas John Richter
  Chemin des Terrasses 4
  01820 Territet
  Švajčiarska konfederácia
  Vznik funkcie: 31.07.2020
Dozorná rada
 • Thierry Sauderais
  12 Alleé des Bourdaines
  44240 La Chapelle Sur Erdre
  Francúzska republika
  Vznik funkcie: 04.07.2001
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.7.2003, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu spoločníkov - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a PSB, a.s. spoločníkovi DIRICKX GROUPE S.A.
 • Valné zhromaždenie dňa 4.7.2001 schválilo zemnu člena dozornej rady .
 • Zmena spoločenskej zmluvy a stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 2.7.1998 /notárska zápisnica N 251/98, NZ 132/98 zo dňa 2.7.1998/.
 • Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 1005/96, NZ 679/96 zo dňa 22.10.1997/ rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.
 • Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 1005/96, NZ 679/96 zo dňa 23.10.1996) rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy a zmenách v Dozornej rade.
 • Dňa 8.12.1992 schválená dohoda o zmene spoločenskej zmluvy v zmysle navrhovaných zmien a v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 7334
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.4.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l zák.č. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a podľa § 5 zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovu účasťou s povolením vlády SR podľa § 45 ods. 2 zák.č. 92/1991 Zb. zo dňa 21.5.1991 vydané uzensením č. 236 Stary spis: S.r.o.7334
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ
 • Stanovy - úplné znenie
 • Dodatok č. 1 k zmluve o prevode obchodného podielu
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Správa audítora k 31.12.2005
 • Výročná správa 2005
 • Zápisnica z VZ 17.05.2006
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Licencia
 • Výročná správa 2006 + účtovná závierka k 31.12.2006
 • Správa audítora k 31.12.2006
 • Zápisnica z MVZ
 • Spoločenská zmluva
 • Úplné znenie stanov
 • Správa audítora k 31.12.2007
 • Výročná správa za rok 2007
 • Správa o overní súladu Výr.správy s účt.závierkou
 • Výročná správa 2008
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Vyhlásenie o splatení vkladu - konateľ
 • Vyhlásenie konateľa o vkladoch
 • Správa o overení súladu VS s ÚZ/2010
 • Zápisnicaz VZ
 • Správa o overení súladu VS s ÚZ/2011
 • Správa o overení súladu VS s UZ/2009
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Podpisový vzor
 • Zapisnica o konani VZ
 • podpisovy vzor konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • úplne znenie zakladateľskej zmluvy.zep
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti.zep
 • 2. Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • 6. Zakladateľská listina.zep
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa Nicolas John Richter
 • Účtovná závierka za r. 2001, Výročná správa 2001
 • Konsolidovaná účtov. závierka za r. 2001, Konsolidov. výr. správa 2001
 • Podpis. vzor konateľa
 • Úplné znenie spoločen. zmluvy, Úplné znenie STANOV
 • Správa audítora o overení účtov. závierky k 31.12.2002, Výročná správa za rok 2002, Správa audítora o overení konsolidov. účtov. závierky k 31.12.2002
 • Zápisnica z VZ a zo zasadnutia Dozornej rady
 • Správa nezávislého audítora k 31.12.2003
 • Výročná správa za r. 2003
 • Valné zhromaždenie zo dňa 07.04.2004
 • Stanovy
 • Výročná správa 2004
 • Rozhodnutie o udelení licenice
 • Správa o overení súladu výroč.správy s účtovnou závierkou
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
10.04.2021
Domény