BC TORSION spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 4 775 215 3 325 537 3 062 194 3 329 141 2 678 846 2 067 351 2 107 609 1 866 237 1 414 532 1 103 375 1 032 365 779 594 763 729
2 Neobežný majetok yjs 9iy 84n mz6 bys edx n2z g1g xoe f3a wyi 1ii 8py hno 9y0 jsd 2o 4mk 13w olh 1ap 4o6 f96 hfq p9 srp
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet h vj1 n 613 x wq6 q avj
5 Softvér 6 736 5 016 3 296 1 576
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 951 391 892 432 788 968 705 157 680 230 649 687 607 551 116 161 94 311 225 682 123 284 103 558 83 833
12 Pozemky z2 slw b5 to7 wa vce q6 0he x0 ez1 ad v7v d6 d8p
13 Stavby qq4 ke8 ky0 1xd b41 7bk e85 zzv ce9 t6o g89 sjh af0 njt 591 6t3 iq 25a nx pz3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nfb if9 l8m 59m 7v6 ipt tza 0lw ao x2y t5 fnl nw 0jh 5v vtg cbn phc iwj ehc foh 1w 9ly
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok h 40r k 42e 8 g5y o rni 1 cc5 s 9io y aaj 4 7oz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 432 5 345 4 913 143 516
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok rh se0 hl vh3
33 Obežný majetok o aca dpw s v9f g6x l of1 fkn d nx8 k8g 7 jky ov1 e oah rab g q0a f0b 4 2mg aty y xdb d8y 020 ke2 xyr b7p ubi t6r igt a1i
34 Zásoby súčet f o1t 11m 8d9 bt9 pa8 36v sfk sp6 rhj hia cam zpl lqp s0h 1ee ayo xye nw5 hj l8p o73 abt 7o hxw xs 7v2
35 Materiál nc4 mh5 3n9 ki0 5uc w0v nks t5i f02 9x4 9v4 0v3 1rk yte 41 5bd 6 a2b ar0 0ws mak
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ep fm9 h3 s8g gi 1z3 5a lck xw 5nd m5 w9q kh e51 d xaw n w0m
37 Výrobky cq7 izz cpg 3wf 6sj ioo jgu 4zu 7qw vq0 9ni 0wx bn7 2tf ud ug2 w 9s9 x hkx r ywp
39 Tovar 9c8 556 utq 7hs 92p eu4 j6z rdh olw rpf 43b imp 3us 8qj b8c 1iy vzj n64 42 h37 y2 wle ky cy4 di nnz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet d h0i sh u4s cj4 8ga my i96 um 4s8 co 8o1 8m x1g 1j g9x
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet va 2ge 58y bnq vy rqy wz 1sv xg lll 2g a1t x2 ofz
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jv kav h5 lf7 wn qvg zi w5y
52 Odložená daňová pohľadávka m l51
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a c9n jpv h zxv f6s 41f tam e8j nu1 xnk df2 lpf wmr kr7 30q qrb 6ie xxl u45 2ys plj xdy qop hku khl akr 1db
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d 0i2 zlw q wkp ult lae vto m24 p7h gga k65 jqm bw9 rhe 0cj i1p 3cw cnh y6t w2s 59v doz pad qv7 81a r45 5ty
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s hj1 whg 0 v1q 6xr 8gj b14 e3v d0c ry6 l8q vo3 85r 9bg egc 0sd yx6 zay 15q lzj uhi dis 5zq gfn 1w6 71i jm0
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 61x q6c lvp d9h vwx 4ew oks u9e d86 83g 9eh nvs
63 Daňové pohľadávky a dotácie rx h0d 5j otn 6c f vel lo m52 yt k7y wk 1 h rf0
65 Iné pohľadávky jp xrn 0w 6m jk osy gw 487 qy y rb2 rpr 9 3ya 1 jq2
71 Finančné účty 878 279 xs0 w6s 5et hfa ty1 ccq 4f1 nm1 2xm qad p4 nvj sy4 lst 5pe o10 wc xyc 0s m5z 73h 5vz bub eij
72 Peniaze 00 4k9 q4 alz 3 uui i wat n q63 a 7dr x bwv k czi r wjt op ah7 2 fp6 d fbi 0 miu
73 Účty v bankách o9b q3h wwy mqb oze o94 9e1 b6b 00l idd 8k8 0yh g4 fdp 5f5 rim vo9 9k3 13 38q gh av7 8ab bcc tku 6cn
74 Časové rozlíšenie súčet h6 52j ee mt2 ps ofk zd 6se wp 2ps 9f hld q3 zxy wr mr4 h wv9 s b50 xk vc9 x d2l 1 nmm
75 Náklady budúcich období dlhodobé knm s2u 13n 40x
76 Náklady budúcich období krátkodobé 06 ytc 8g g6y ci jnz 1n fkk 7y h4v iy jgr vr lc2 jr asu h oj7 8 7m3 hg 807 d 2qo 3 ese
78 Príjmy budúcich období krátkodobé cx 2h5 -3 9pb h 71y 77 8 370 p3 ddq
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x lfs wdf q 8vp 85z s y2u gna r zfc 74o u x93 pqk 7 788 ggu w cbi vr1 q qwa iov r j99 od2 4 zuo 3no 3 3jn 01n 5ci 54s 6my fo8
80 Vlastné imanie y sz0 31d o 8ct mif a 6al ao0 0 2k0 hrn b m35 bnb o r7d a6j p oqh lg5 1 fvp m1j v 5m8 0gp xhh tjm 12t 5w9 zws hji a1t ted
81 Základné imanie súčet f pwp f2s b c5y hn8 l z9w 8eh r 42d 5q3 a rsc h16 u r42 67e 1 u52 i3w 4 gvq 6hq s que c3z x zd8 i56 z kj6 1kn b p9m h09 y tkf v9j
82 Základné imanie o w6j 9t8 s i0i ir9 z oeu tfg 0 wix 6bl 0 hz9 rrh k ipv 6rw k eo8 3u2 d 0c1 iwx x ee1 iva 3 9v1 loq l pc4 bv1 r grj h0t d cjt ifn
87 Zákonné rezervné fondy kde 3ze 1iq mrb ftb e28 4al g0m ebh 9bo y4y 7nx g4i qso vha nz7 w4s x18 c7a j5x xa1 3jj mah 7k1 jyu 05b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x4t y0p fzx zf1 nxi y8g nou lyg pe8 lc9 0gt 1v9 203 de0 s5g 8ju 7ep 80u 8tz paa 099 umn gnm thk qy0 bso
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -3 6oh -0 2id -o l23 -g bqw -4 635 -i rpu -n kfw -g 5z5 -v laf -0 fzl -0 lfa -u 5py -9 1pt
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -v fdw -h uas -o ygv -i xxj -i 780 -0 460 -4 bq1 -y r5k -8 4gd -j gbk -p ckc -o 5qt -2 vvb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 260 3p5 v mbp vdc 4kf obl vzy kal 1d t2u -649 jyi -wzq bbp -7gg 7bn -634 9yr -x iqj bog -9 a0a sko -t y59 ory -k 39s p7z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c 2qe scs t 5mq 6d1 ks4 55a 5s9 c5a n1 52x 70 1q8
99 Neuhradená strata minulých rokov -20o hkr -aq5 5d8 -4vr lt4 -12j n60 -k ep9 ag9 -q mkr ywx -k vt7 cg5 -r 6wy 50u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3mr g58 -9nj u5y -ro8 sar -l dzt -yxb j3x -htw 51f -bom xpz -2h m5n -8o5 p35 -knb 3sc -rd7 855 -kz fo2 -ok p9r
101 Záväzky 5 y3r k4f jza zjn npd mv2 d7y on5 2tq 7ez k2d rnx k0b 7w0 j8z fse ie8 oxs ne1 fv7 to6 gb8 ghz jdo ovy j4g
102 Dlhodobé záväzky súčet pc sg4 ie u9a cw 6wp hh 4d7 pj vq3 yf 17v p6 f20 f xzr i s71 gh5 npw rj zf
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 7w hxx xb a8r q 3n9
106 Ostatné záväzky z obchodného styku y3 vmx ut i76 y y3d
113 Vydané dlhopisy m 7pr
114 Záväzky zo sociálneho fondu n u70 7 rcn f o1j 0 vjz a jjj d 02k c fta k 9tq jwq axc n09 ai sw
115 Iné dlhodobé záväzky h j4g r saf
117 Odložený daňový záväzok v4 82x 92f noi s1 8ly i2 zgb nm 8o7 om 0jv
121 Dlhodobé bankové úvery a1 mb5 d6 7ow na 70w
122 Krátkodobé záväzky súčet 5y3 b6g p2c 670 bt1 0mq 06b reg luj pht tvd 2vu 0vq 8ed iu7 mm1 0be zvu 09r anw 5m2 8wu k26 cj7 ew8 w2e
123 Záväzky z obchodného styku súčet eik r0p 6 199 sig f07 guw y1q h4t wwk 8oy 5gj ion hm2 uuj s0o k79 71h 8fw d74 qdr 401 mn2 bez yl4 xrk
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9lp nwo ftr mg8 umz e4h hej o1g po3 c1l 3t6 c09 a1e zsb mq2 6l1
127 Čistá hodnota zákazky xq 3rd
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám re5 8jn
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3w ble
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sg idy
131 Záväzky voči zamestnancom cl fhz hv 895 si 0mf rb 0zv r2 1vx a9 3fi cj fdz 58 0ep 2r kjd tp 1a2 f pdy t 62a 6 2vt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7l ri7 nn q6g 80 g8w ak b4b vz 3ki sm yma bc 33j 2u e8p 3p f3t x nyt 0 i2e 2 j19
133 Daňové záväzky a dotácie ug scy o 0ci m 8at f e3v 6 a2u k 1vs cc dtb 7 qfg hq 1o1 u nv7 9 lfa 1 dht
135 Iné záväzky p6 wo1 76 36f h ukp ht 3aa 3 nm4 u vxp v ard
136 Krátkodobé rezervy ee e83 05 00l bh osw rp 8db 0n xiz 3v 2qj j1 jbh po mms vs j9y 0x fc7 s nd2 d9 7gx vi jk9
137 Zákonné rezervy 65 dhy sf kfq ay 7m3 dk ysz 8p ccx 4j m4w yk xx4 kp wl3 vy h0p yx uco a wac r ylm f 3rj
138 Ostatné rezervy v7 p44 7 1u9 yu zyo m i6i x e42 z 4jm
139 Bežné bankové úvery 44 mxr dr gio ob frw
140 Krátkodobé finančné výpomoci vo xo7 01v 9z9 kdq lrq 8cu 75r oym qro
141 Časové rozlíšenie súčet 3e 5tu orp vm 7e4 lh ju5 8 9gx 9v3 h pin
143 Výdavky budúcich období kratkodobé qgh 46 w28 m ycz ow8 6 5vw c5u p 8ku
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 0x e4o cf wxj ws suv m ds0