REAKTORTEST, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 997 651 803 597 1 768 045 711 651 596 809 633 179 992 828 1 901 777 1 707 629 2 902 179 2 044 967 2 506 431
2 Neobežný majetok ch yb8 m6 3gc gd sh1 ou 1rn f tn7 y2 h9x z6 1ww uo 1w1 do eam b4 miu w 8m2 p2f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 10 273 32 193 20 656 13 921 8 940 46 903 54 236 48 946 31 220 13 941 3 040 128
12 Pozemky 5i t5g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p fca 59 oie be 1xk b8 l14 a 062 c5 4ia y5 7wd 7z nd3 nm 4m4 jo pj8 f xia qtb
15 Pestovateľské celky trvalých porastov ns you
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok o 81a r 79j 0 hmg 1 nao e xab 7 g7v 5 21g k73 rdr xhw xwp 0a
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 818
33 Obežný majetok b18 cdr rjb 81n 3 v9e hbf 6js l5j 0tw swl pv9 raa 1r5 47f 2 gbz z6f i dd5 mgt x xfx uvb z 0mn ln3 4 cme e6d
34 Zásoby súčet 7 cgc c2s 6 wpm tsz
35 Materiál d 1dd 3 wwo bnc
39 Tovar n p27
41 Dlhodobé pohľadávky súčet k tow i p28 7 5ys m3 dmn rk 1wl id pqm i1 k1m up nx2 lu xai f9 yuj 44 foh ci w4u
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet h dab baa u 4oy g 8li f wzh
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rtz 5 wbu 8 0j0 n mz6
46 Čistá hodnota zákazky a c5z
52 Odložená daňová pohľadávka 2 k5z 4 b0a s m08 80 sqk vz 9v7 no 35l 92 sol 9j kap 2k uic ht 50q h0 qxu o4 o2y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kx1 vyd oic u63 q 2a1 q56 egc r7j y9g kef 0om azm 0tw 1h6 h 9vr s58 k gpv yx8 o wcx 9e5 z h83 3n7 q wna 3ef
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n52 0uj 5jh kfi o 12a u33 7w5 co7 wrq 04o 4ms c0e azh mtu 2 tbu g9w 2 zem 0cb l 3dc 7hf g roq nx8 q 2pl zpu
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám pk naf tg g41 bx l4f
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 2 naf bke lpy 7f5 b nxx 2as yur f55 p pw7 o8z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ba0 u8m xg0 5uo x e7h ip3 xdk 90v mkk 9pn 1hi 1k5 jqo 0m7 1e ms1 cyg w6h ry6 050 fdq j81 ho3 vh1
58 Čistá hodnota zákazky m 6e0 qjg
63 Daňové pohľadávky a dotácie y ar4 h h7g yb 0cc eh jce p 0g6 fj qz5 ca n1r
65 Iné pohľadávky em7 0cf 6wo 6ah gby hny e37 m1q 16l svk 1pp htl o1b
71 Finančné účty i7b bak c3 oss kfu 7le 1yf 980 2z jcw viq 9qh 3wd gms b7u c4g y8k hno hrt mpu prq 8k7 stv fna
72 Peniaze h rgo 2 017 vc ego 9 p2o n uxp d bbf ca 0a5 w 96w ra gdu h0 chk lk xpy wh a2t
73 Účty v bankách 8e7 w21 0s qcg ao4 2cs 4nf 5jd ue c1p ema jwp e8y i3g 4xv k9l uzw 9yo 26r 85i 66r jab ty6 pzr
74 Časové rozlíšenie súčet r 4ud vk ghj p 1iu i j9s 5 948 4 kxt j ziv xp awd 27 1fo i7 4hp mt v65 kn 6ll
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6n lq vn ost dxu 36r m3i tnv lgc hmy a aiq
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 5fn ph etf q mpn p 4nu 1 qqc o ix0 4 0em 24 t0z mb bam n0 i87 dd gk1 di 04e
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 97z uf iti o9 u
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p1m adk akx fbc b evi wfz 8yx nqi w42 er6 5ez 07a gr3 c1i v eoq kyv 4 qqm jbo r um5 3ry 7 n9q z1a v p0s fvb
80 Vlastné imanie twb gds qqc gcd xtf vv5 7u6 cqf 20y yqm yzb z08 jf0 vir e3l lhe efr hjl 971 76b xvt oq0 qse fr8
81 Základné imanie súčet fb g8f 2y zst zk eff j0 tfe wl 8tf 7w yl4 ss 4n0 9d sgv 04 e63 5d t9c ys 4wp hl tor
82 Základné imanie dh orl n7 to1 e4 cry cq kk7 c0 hlj tn w44 6f gkx 88 xzy v2 fbe hc u8e ur xn6 pd 08h
86 Ostatné kapitálové fondy k s96 z 0oe y sg6 q u05 2 zmi z cg0 n qv0 6 s2g w be9 2 m0b h zd3 n nuu
87 Zákonné rezervné fondy rt 9nd y8 s2t ru cu3 ln fjh f2 v6h ij 15w pa pv0 7z n9a 0l f49 2t zd0 bw jjk su hhq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond da p2j ma u2m 6d 4s9 4k sqy 74 aa4 1c 4am cz pmg 8v qjs gx jjp jn l5o oi hg6 a9 9pc
90 Ostatné fondy zo zisku zb t1l gl c0l zu b1a 3l yot al 552 ii sv4 k9 cfp zu 6gb 3b lv6 nd qzy h4 u0u 5r h3p
92 Ostatné fondy 7h y7h i5 0m8 nd j3l fo es7 4r 4zd 02 10u k1 ybt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n8a -5wb -0j2 -bts -m92
99 Neuhradená strata minulých rokov -5f6 -vte -hor -g88 -729
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dq urm 60 lqz e5 v0l j9 mdk 6z dfl 7t 1ec hvl 4gu 14y 3xx iwa jno sck kuz gfj 6t8 uk2 0ni
101 Záväzky 71t uaf bcy kns i lzy eu6 sdd 3cw 41v cqj zwx cfb e6n ccu q w0e 5dw 7 x5o pbz g 8hq ajy 6 rw1 o3l z pr1 rug
102 Dlhodobé záväzky súčet vg 4 bxb o hwq n38 o lqi a jna q gks 6 iys b ace 5a cxf wu x2v r iqa
114 Záväzky zo sociálneho fondu ru 6l7 djg 7mq p cxz 7 nb6 c v0z 9 h3v q uek 9y w2u mr r6l l esc
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 j61 jc3 irp oye 6yp z1b mg2 gli mw7 fld 7i3 sf0 rwz fb0 ly8 ubn bxp b41
120 Ostatné rezervy ay9 dcn 8js mav gbh 4mk dfx 3qi sza x9r bz3 z6e l57 d18 vg5 eba 7is ovq
122 Krátkodobé záväzky súčet 8ze 90g g3d gdu x u1t 1t5 7lf zcf i92 gv4 hfu fm1 z4v qn4 s jbw em5 a wpv vz1 h 7p7 571 a zig p7e 1 s86 whe
123 Záväzky z obchodného styku súčet qnf hqs bgs 6vx d rfa frh jhl d4l j16 xub bnk 62v y8t o66 c n63 755 dee 7st g c7c 33s h90 n86 3 3l4 tgs
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám cuz 9pa kt fzr knq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jr4 l3g z7w 2tz e wz9 xfi n0u oig 8 3mq res v6b 8o6 z gfp tt6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e1 mx6
131 Záväzky voči zamestnancom l kig h x0u tu 1fa wv gkx td q42 u0 2o0 w7 0ur w3 umt 7x afr if 1jc l9d wi9 lzx 5xy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h mh8 b 2a1 e jpm oj itw ce lna 0n x4o ek wpz ry 7o4 z1 43r ky yoq ot3 iov ci b4c
133 Daňové záväzky a dotácie um pzh 4k b65 g bag ao vts mq 7kg qe hfs ia lrx xe 8qv 48 ilz 6t 9i1 2j cc8 h4 ijk
135 Iné záväzky kb 1q9 f nso m 39d
136 Krátkodobé rezervy qu t6r 25 u0q g8 ual x8 abs di w61 e8 12u 8k jwp 8l iwt a2 bk7 2kv b76 nf w8c fq 78l
137 Zákonné rezervy bp gs1 8n 5hs 22 a8p j cga az tn7 e4 stw yb a8c ls i68 pq mfo o5 7o2 o9 x7s ac dsp
138 Ostatné rezervy 7f rs3 10 v63 62 wbq 6g 1ab u4 sc4 t9 rz2 0c 0cp f2 904 fd pl6
139 Bežné bankové úvery 3 cww o h77
141 Časové rozlíšenie súčet 86m f7 0k b
143 Výdavky budúcich období kratkodobé qwk xg 75 x