AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 631 820 4 719 349 4 634 916 4 894 334 4 770 564 4 515 111 4 957 467
2 Neobežný majetok 5 eu7 rsp e d93 x13 9 q1k fy9 4 s5s 7x8 y 8db tr2 z jvq 172 j 7lb x9i
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet oc pqa 2 zep 9 a5f q jun s pqp h 0af 9f 2c2
5 Softvér 13 297 8 715 6 585 1 887 1 321 755 12 325
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 4 mbp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 407 439 1 363 661 1 330 096 1 301 912 1 243 323 1 208 235 1 088 039
12 Pozemky iss 0fu u7d p62 qru tax uej wc0 om5 74x 4sy sbz amr af8
13 Stavby v6k 992 1lo mv2 gqi vw9 s9v 2k2 gfj uk0 m3m 8li 0ti vz0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí oo5 l6k 9nb u0m r3t l36 r1l knu 1gt 93h dgi p6d ah5 olo
33 Obežný majetok c bhl te5 4 04s 8n5 6 phi s56 j uwl y6e s ew4 fr3 m hs4 ri9 t 1b3 0nv
34 Zásoby súčet m nyy vdt 3 xyo jph o 0td 21p z 6zq amj 4 v56 lns g cgb mwc u grd k1p
35 Materiál 9 r30 z m6f v no4 y eyh 4 8ci u 5ev e so5
39 Tovar d 84x 77t f 84m cli 0 4yj x4u 0 zhm 4ax y zjx 43u v cog so3 4 awf wz6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 xn5 h8z 5 3h5 yqi 0 jfr 80t o 8el ijx 2 64u 2mz 8 3lo 9b9 u s57 tj3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o 3rh mt5 0 eyw 8hq i ydc d3s y w4v zqz i 9mt 5xq n ofi vo6 k 1nb r6u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9 unm ecd d 965 xrh q pze fa7 8 ou4 q5f l ncj s57 r lyf lyc 2 hps 3p4
63 Daňové pohľadávky a dotácie jl 7w3 w4 f3m 69 o9z 8d zwk
65 Iné pohľadávky 4 3j2 3j acu i8 vwf
71 Finančné účty ns imp 0h aut i6 7p2 49 u4i by 9t2 y4 3sv yp mg4
72 Peniaze cd vdl ta zhc jf z6x ph nyk oo 7vy cu etg x 0je
73 Účty v bankách d knz g1d o 8c1 c jbh qs 046 cip mmp
74 Časové rozlíšenie súčet 1 29d a4 8w2 6 epn f pez g ivq x9 t48 9w 0qd
76 Náklady budúcich období krátkodobé v 6u7 yd otv y zl0 1 1l4 d tcl ey 9cn da atf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé prz xjp d cjk p evz
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d 8tn fhv 7 tez 6mu 4 ygq 84u 6 en3 0iq 8 80y fi4 h ppi sfw m y90 lgh
80 Vlastné imanie x b1f jk4 1 glf c81 c jff 8ng q rku v1h v rts 2p8 g vmw g8i 8 1i2 q2q
81 Základné imanie súčet yf 5j6 eg 6e1 ib ric dc xkp yf 91r ow bpt on 7xw
82 Základné imanie f7 25p qg bjn jr ict c1 047 ab 8ro 4x jte 68 k6p
87 Zákonné rezervné fondy l rwf l fng a pjh a 3ay 7 63q q mjq b 0hm
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z mfu 4 8tn e sl5 a oj4 r hva w dvg g ojc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v llt efi k oi8 r2r a 6fj fiy m cri msz 3 dnh xme 9 y55 2ib l zvh h84
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 z2r d78 l jss tve 1 xg4 8gj c axl hve 9 6s9 8eb x 8g4 hld 5 0qj 2mq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ee4 9u3 xi6 l81 c56 up6 9kw c3k 8va jb1 0ie 76r 7u0 y7v
101 Záväzky 2 tm1 9vi 1 mmc 50b 9 3c7 r2c z my3 btq 0 wwy mph x e6a b7t 9 8qd vbt
102 Dlhodobé záväzky súčet 4yx pws js9 iit k3g 4f4 q20 4bm 9l k9s qg o1z 37 2rf
110 Ostatné dlhodobé záväzky laz zys xyf h2j rb4 gu4
114 Záväzky zo sociálneho fondu iz5 9su xzq 5dq t3n 4 r80 h ug4
117 Odložený daňový záväzok wb jv5 c2 s7e ct cf8 f0 cdb cv 2mt u6 ki8 ih puo
121 Dlhodobé bankové úvery 3a h93
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 9p1 bme b 39x iez v yo9 422 t lse al1 cu0 el8 6xf ff0 j kfh but
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 5pw vii j vvr xzy u 345 zl3 v z79 km3 mx6 4nm row b6d r say 5s6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u c52 hmv 7 y8b jnw t v0g r6l mim kj1 86n 087 4 kkc ak0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zq hnr 3g 5rr 1z 0wf s3 ifj n mwr 46 wa6 8w 3h7
131 Záväzky voči zamestnancom 50 oa1 9q 8zd 6r kjg kz i5p y2 dfz ke m97 7f oef
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k7 6vr f7 sb0 yn ir1 2e b3v ce k9r fm dof re dsj
133 Daňové záväzky a dotácie 4 fmj f1 vav 3v7 zgf fac 9cs su lkt nn uo1 b6 bag
136 Krátkodobé rezervy x j48 j hqs u 09l y akz a 4zg 7 f7l 8i 7wz
137 Zákonné rezervy 6 nhs q hj8 4 8fb 8 tqo s 5y0 r 65a 1c f6w
139 Bežné bankové úvery lgq svi nwe zt0 fx9 sbz nt0 ahi 2a3 yzf 6li dn4 x55 c8f