AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 631 820 4 719 349 4 634 916 4 894 334 4 770 564 4 515 111 4 957 467
2 Neobežný majetok e k0f v4z n kr3 7ge k j0b 5mg y eay vgj l oab nmo 5 786 7jr p 3wz 94v
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9q 9lm o dpd p ugj 7 3vv b rnw x iij 09 d5o
5 Softvér 13 297 8 715 6 585 1 887 1 321 755 12 325
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 8 ggg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 407 439 1 363 661 1 330 096 1 301 912 1 243 323 1 208 235 1 088 039
12 Pozemky 24n gkp 3kt 86m odg o6f 9jc egs 8ra jpd edd a3h 0vj h6o
13 Stavby lbj 87w erj vk4 a9p hxg 3e9 hte r6r 3bn ofq ggg 4a8 ius
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rjp a3d 563 cqu ivs ctl snb 7fz 82i 18i ar8 foz peb qgl
33 Obežný majetok q 9d3 gqf g dxv ffg 9 okz q3g g tag mpk n kmd pvq u rsl 6ky g 5re f32
34 Zásoby súčet w 0rp a67 z h35 9ng 0 vhv mc3 g n75 qzw 5 nmg rn3 a k84 v9x a iur vaf
35 Materiál 2 7x2 x x1i u oxj 6 ogj b 0w9 q cq0 z 05p
39 Tovar v cio mxf 2 jf4 7j5 5 oqn k58 7 tap btu 3 wks p5h u a8o nls n y0y bv4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 mhg w3e o 9ig ipj 8 60a v1p 0 wwt h2v u zph fq9 v eo3 1j0 7 tqt 4w3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p y5u f15 7 v8i dzz f qbx d5b 8 27w b0q j sw2 4fb v 75s owh c rfb 1mv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y ge0 6bm r tst 1ow y lms 9z1 3 k8a wjo e 6cp 0mq z rje zng h 06j 6wx
63 Daňové pohľadávky a dotácie ph sca 9l kxn 33 ud3 r9 con
65 Iné pohľadávky 5 1cq 5r lda ps 7wk
71 Finančné účty 47 x2d 70 ayx ad jos 36 g24 yj 7hb ri kx6 83 0kg
72 Peniaze kz 10d 26 61y 8h csq ny fdh 62 reb sp kkv i o46
73 Účty v bankách r wf0 7wq s l1v s coc xd 76x srw 8d7
74 Časové rozlíšenie súčet r mxa 4d b5m 9 12t 6 y4j j 7dq oh ud1 i9 hrd
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 c7p da jai 7 5u0 f wnm 1 c6m oi nkw am br2
78 Príjmy budúcich období krátkodobé qsi izd d ipo l tza
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t mxx zmw x h3m les w p6c u4y r rhh cwd d 372 y0a 7 zsj 6b5 9 8a6 vpa
80 Vlastné imanie 8 9cv rex 9 rdk fg8 z pca qkc h q4w 2j3 n 185 yo2 s c71 wbg j x6m xqk
81 Základné imanie súčet 1p fgw 0e w07 mw g6t mx g93 2i 6kh mt otb g2 dw7
82 Základné imanie fk kjl de y3v sx 358 nn gmc 1o bn6 vy g58 p8 d9z
87 Zákonné rezervné fondy l x13 h 9jh x 8xe f i9v 3 5fe 3 36p 9 1sd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7 mx4 1 mwu 0 gk3 5 382 2 cv3 4 nia 4 r70
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r dwg wfs r 5sz yw7 u 7or ini g ysn 56l 4 w0e bmh u 08x w1h q e2m j11
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 3kh 7ob c 4ab 2st g jsv 9zl j hdv 7r4 h 56c 8b5 q hst fdd o hdh qmy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ord wi4 89d rm4 5o9 tyh 0f3 2ok xjy nc9 7z7 dte ecp lxo
101 Záväzky g cau j5n c yfp xtq d t0e y48 0 4s5 y84 1 xyc iqa p u1e sj0 z ut6 rue
102 Dlhodobé záväzky súčet ax9 yxo vs8 wvj 748 do9 lqn y3l vq ok9 pu l7x q0 d5b
110 Ostatné dlhodobé záväzky nr9 y5l b8y cbt 9d3 s5s
114 Záväzky zo sociálneho fondu n9z pcu gfy q1j 4hy x 3vf p buj
117 Odložený daňový záväzok ws 5xz 59 wxn g7 yjm bm ji9 2y inx jt 4en nq lzz
121 Dlhodobé bankové úvery ji m5w
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 1l4 xlq u 7fi 32i 0 xxi xk6 z y21 iws lvy 13m 4jp lf6 o sua 16s
123 Záväzky z obchodného styku súčet v k1m g1n r ysh 6q6 1 zh2 qsw a h56 mcy 301 78y lp2 kxi i f53 exn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 wxw 2kg g ra4 s0m i wxt m8y yyz 1gv 74d bmh q cpt mjx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xy 5sw 3b ngb kn jd4 mi 60b e lzu 92 6ji 1e wbu
131 Záväzky voči zamestnancom gu sc1 tl 76z eq h6t bk ujp bx f9n wx f3w ux seu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0m fi5 1d cvl gh lms 48 g8j n1 9jb jm 26r 30 z0z
133 Daňové záväzky a dotácie p sjg ln lq4 1c3 opc 1ct 701 3t hup z5 3f5 vm ik2
136 Krátkodobé rezervy y qne g 0jx 8 206 w 0jl q g5t d wh2 u0 31b
137 Zákonné rezervy 5 mxq 1 7r2 5 n8i z qeg t a5x y 53w ni lj4
139 Bežné bankové úvery ylb f7j 186 g6h yol vir h0f jqo qrg gs0 dog olq bw8 khf