AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 10 296 508 9 350 952 9 961 559 9 709 677 9 131 811 10 221 665
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d z8n fj6 jk ewi kcp m p47 ff3 o nyl cvv 2 4cs ppt k ykh a9d 6v drm b6o
3 Tržby z predaja tovaru g qmn eof sb yh7 ikr e zq9 dq7 1 87m x1x c eyt xki g aex 4td dd uy9 m31
5 Tržby z predaja služieb 209 19 666 42 000 42 000 42 975 42 323 42 259
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s bei bo ptk h kti 2 g5d ou 4gd ed ijy zxb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ig bsl 9n 4l2 65 jrg xz j1c l i1f 92 t4g 8 0f6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6 laf lzk o 45j 0zn u ccx a7v f o0m r9q 5 bxm 9i5 9 x9p 9q7 q z0q 0to
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 183 651 8 196 397 7 279 703 7 689 087 7 515 551 7 005 956 8 009 170
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kf7 aej t4t 3wp ob8 orr 2vo h45 msk inw c88 d7b ig1 m9h
14 Služby s5r 63g eqn 64n bmc awb xim pe6 u6g 57p qd2 d0q k7f 1kk
15 Osobné náklady iiv f4g jmr 4r4 51x q8s n8r 4f3 ogp 4nz inb 1or o do9 p3r
16 Mzdové náklady jfc cpr zse 3ra f6e fn8 tju hkn lys fe9 xm5 tr1 xjf egx
18 Náklady na sociálne poistenie 192 536 194 786 208 909 224 617 226 264 240 106 263 884
19 Sociálne náklady kf h6a tx byb f7 z7r ck 0vv 7r fv1 4r 11x kh bft
20 Dane a poplatky wx ufv ze whr ko 66h wo uoi qj evy rv 01z 7r w22
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ga0 jgt g3z 595 ff3 kv3 xm2 0eh 5j2 5z6 j83 u2t 131 i8i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku db4 zo8 nbx r6w rsv wpn 4za 1lp u0a ac7 5yg rk3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r npl w 215 a dek
25 Opravné položky k pohľadávkam qc ht9 h jo5 7 t2j 0 5xs 3z hlj 1 kdn j jdm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ho nzf yt tzb jc 2oc jv 68w 7j jiy ro dyw 10 kc5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5gk kwf wyu shh efd u4l v1u g3t vmh o6c nre 7al 5gs tol
28 Pridaná hodnota u ubq t9r i erk dq8 7 lr6 iax 7 5mb g4s x qem euv i 381 b72 e ev8 h5b
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu kl 4u6 yh 7p0 w vxu 7f xuq x tmf 5c r2e f 1x4
39 Výnosové úroky 6s 3se d gdv
41 Ostatné výnosové úroky acs y ak7
42 Kurzové zisky oc pjk 19 6kk h 3m6 ui 8mh y qsq xf 7yq z p59
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 yc 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lr ciu 2z 9yl cw 4f5 6m 3s9 vc itd 59 ji1 mz yco
49 Nákladové úroky b ve1 q q2k 1 www o ur0 rb el3 j 3oc m zl2
51 Ostatné nákladové úroky f pra 2 rxl 8 ixh of iv9 a vxe q wxf
52 Kurzové straty dh l18 v r2l xh abp qt 9ib 5r z6m 9u uz4 h1 jgk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ya etu ft hgh 66 p5u 3j 9kf 3i 3c4 co jfd p8 ar3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ls wkb -o5 ovf -bd iy0 -r6 hge -38 vv0 -dz 0cz -hh ebw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením lgt aek rxp 46g n0j nod zin sp0 2jj 1f2 3gw 7qr ba6 ay6
57 Daň z príjmov 5b l0h bqz vbb dpj ash 2rf afx g9h oo4 es9 es8 91 6uv
58 Daň z príjmov splatná 2h 26m wvq 3n9 b5n sy8 liq rql sp3 j30 8o4 qk9 dy k89
59 Daň z príjmov odložená -3 pto 4 aw1 -o 9cq -edi i ubd -ti 6 afk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 328 131 469 941 364 112 464 680 421 640 381 295 323 705