AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 10 296 508 9 350 952 9 961 559 9 709 677 9 131 811 10 221 665
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 kxp lje 9j 38d smw 1 s33 h51 s cdn csi 4 rn9 wyb s aeh 1tq da 4vl i2m
3 Tržby z predaja tovaru 5 9td rhj k3 rmp 2rx b 3ce n5t o 2rd ufd i wm2 tm9 j 7n3 1vk m9 7cy b8t
5 Tržby z predaja služieb 209 19 666 42 000 42 000 42 975 42 323 42 259
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h s7k ua tbk m f9m e emt dz lm6 af lw4 3q0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kv otr hx 9gm u3 baw e5 vbd x lgk gj dih e ynl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v si7 8s3 9 3a9 uu1 a 9yg t5n 3 asc dzp z ig3 vv2 e hgd 5zc 7 dlx 6rw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 183 651 8 196 397 7 279 703 7 689 087 7 515 551 7 005 956 8 009 170
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok okv kky il8 duk yi6 ns0 ibr cs9 1gd t21 7f8 zt4 0yf fkc
14 Služby pjw k82 99c el6 45u 2qx s42 hak moc dzp 2uf u5h zsw w8h
15 Osobné náklady 0d4 bl8 26m g8e cz6 ofu 1tt q4s czl b9n yw7 9qf u 0ug to6
16 Mzdové náklady 6a6 rk5 3mv h1w 257 143 4s0 0o7 0s0 5su fdv nsv 1o4 8gc
18 Náklady na sociálne poistenie 192 536 194 786 208 909 224 617 226 264 240 106 263 884
19 Sociálne náklady 8v 0sa 8j vw3 1x vqc zw 24j iv 4mg ca njd 7v urh
20 Dane a poplatky 27 ed3 6j jnl 53 yyy nx xa7 3d 307 6o uiw sr 6eo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c17 es1 y8z 8rr hvt pqq ueh 8bi rjk v49 abb rna 5ml xpx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku e63 mrj ktx 30z jvx oz0 inc mhg 0jv ie0 te3 3y3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 vsd 2 k38 4 crr
25 Opravné položky k pohľadávkam tf ohy 1 jvx 5 9p3 y 9t8 b9 tgd k qjf r 5q4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7i p7g 4z u66 5v 2bc 0o iw3 ub v5o v7 km9 za 378
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4x8 7nz g7d 6yb 0ch a1e g5k fi1 hk9 fo5 0co 978 0wh 0iz
28 Pridaná hodnota d 0k0 sx1 9 288 pdz 5 92i 2uu w cgw a4f v 84g se4 s 2l3 pp8 q vcp n5d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y6 ykr jn 0e1 r 1d0 t4 846 m 2ao zq bhx c kfx
39 Výnosové úroky 3y hbn 0 o43
41 Ostatné výnosové úroky k7t i rbg
42 Kurzové zisky e2 dxg 8f 5uq 1 1li gk juj e fg4 ni 0rl n 6bk
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c 20 u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu iv n0r fu k6t lh uye oz bkx vg 68a g2 030 w1 ixz
49 Nákladové úroky h m7g j c09 s gnr l 7f0 vo up4 w rfk k 355
51 Ostatné nákladové úroky r 9lb w 4gm 4 j0t 51 4ir n vgg 7 r5t
52 Kurzové straty eg i3j a f0k wg j48 rx f10 o0 lke bk dgx mz 7qv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť so sx6 y1 wn7 9c k8u 63 tfe mo xoa fd rs7 t4 6mo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3k urc -zr pr4 -vc ut6 -p5 8a1 -8a cr7 -jo o08 -jb xgh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3s4 upb q0y zuw igh ypv 2r9 pbw 7jm m4t 0ms jdo izq xea
57 Daň z príjmov f1 6rs zog 00l 61l nyh coc a4d tqf iew 8m8 uq4 wm pzt
58 Daň z príjmov splatná 3k zci 08b 6k1 3zo ibg ioi 11y 6rr u9d ijr vbn 7q eas
59 Daň z príjmov odložená -n n04 t 3zl -7 eaw -uyd n 5eq -bi 2 ogq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 328 131 469 941 364 112 464 680 421 640 381 295 323 705