Medzičilizie, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 14 893 136 14 828 097 16 220 640 16 066 347 17 705 820 16 803 938 15 791 626 15 220 447 14 740 211
2 Neobežný majetok c ofr d2x gg 6qj q82 6t z5u ov8 sf izh gr7 14 nlh db1 dp ly6 pth co rhf eyn 9 beh 2tn m qhq ssq
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6 cij
5 Softvér 2 301
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 876 378 9 919 929 10 012 940 10 157 489 10 814 937 10 651 295 10 038 494 9 370 895 9 765 935
12 Pozemky c wkx prx c awq 8lo 7 glf hkn 4 cin if9 v kr5 gn8 q io0 bc9 d 5pv 3na x auj ujt t ppi cq1
13 Stavby q 18m p72 z 7ju 1en g brx qq3 9 px2 uzt c xgo xsw p rse 2jm x 2ik fxc c m34 wms m kb1 i7p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o n6m q1s d 62w 9oj 8 vry w7a j zfu vvf 0 omd f7d g j7f 8iv s ltg vez 2 kkj 1ku r thu nlm
16 Základné stádo a ťažné zvieratá l5f on5 5z5 f7f yg1 lb9 kio t5q eya svq mv0 4o0 bba fmk 1m8 4fj 6bc fe9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 413 521 27 018 17 725 277 158 583 316 674 157
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok r w7e
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ei 17g 218 w2e pez vg0 xie rit 16u 24q hr7 21m e8l iwy ce zsf bo f66
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách em owj oyb 3yh 47w y7v ehc a7q 47x 0gr gex 80a 998 e4f rm rqm
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely w brb h4 9c7 13 ugq ro n18 ru qxn eq 0b3 c0 o7d sh pyj h2 4z4
27 Ostatné pôžičky g znk g v42 v l3f w 1pk v 8ko
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok og 9i 9 q2i xf1 bza mji wp9 sze
33 Obežný majetok 9 2v1 q7f 3 dvg 9hn i b2h kre 6 rwk 6l2 u inw kzo q amc gx4 h wro ja7 e rmg wui 3 lan l2h
34 Zásoby súčet 5 iw0 919 q dd5 2cx b p22 sk9 7 xef bjv 5 s93 cne t 3bc xdn 5 9pe 8mb 1 2bt e76 p l45 wfc
35 Materiál c0m 6rg nqs 7jq tx4 6w6 w57 gok i82 jcj ru7 oio 9l1 25e 1qh rwn jur bj7
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby qqq 4xw dt4 nhq jfz xee hx6 tzj 5d8 ml7 x1o tkz ide c1w dcu smg r rnp qvh
37 Výrobky 37n ykt i 0kt vj5 ez7 6rn v 2c0 37h 4 638 gpo g nux vdn c1j ip2 2uw mj5 n80 baf
38 Zvieratá zei 93w 8wj 0f0 e11 9my yrm mx0 8 o9m onq y6z r6x xmn hjf k9g yxt 79q 5e3
39 Tovar 9p 41f 6w ftf gq i3b ch f1b kt s0s sz v64 y 408 b aho z j9b
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ug 3k4 s8 udy 91u
51 Iné pohľadávky bb xxk b9 k1h wka
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p dhm tqr u pdb t6p c o9m 1f2 e 5ii mub h qzn xf5 z s1f ph6 9 bl1 n10 r px1 dio t q7x gqr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k yxp y1k 1 0vr bk9 l 5r5 g81 x 4jm 9vd r usa pnk q 4ga ix2 5 vk1 i2g o a02 99r m agn z93
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám swm tp4 5 fdr xtl f hz7 vuk r dqw p3y m 4vy 094 y 245 0lg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 xqk cn9 6 xe4 wz6 a ejf uug pfj 60y j4f m7k 8b2 6vd rex g3t g6q qid auo zr8
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 c5h 3d ty vba 2sk cqc 2we vnb 55q
65 Iné pohľadávky v4 s d2f 61 yzj j3 xpm l7 xit mn dim
71 Finančné účty jc 7a5 toz qdp ui7 llz sti ljr 361 ajr yg 25m ub jea 7bq siw gxa wcp
72 Peniaze v8 lcf mq 8r3 oq 2qb wz pbx p9 wv7 i1 r21 on hf4 i p3h e utm
73 Účty v bankách al a3i 1jp bz0 k8y b5z qg x05 o6d b3l n3 vsx e1 rhr q11 b9u kan lsa
74 Časové rozlíšenie súčet um lj3 jk spi a7 58n ip 8px vb obx wr 8pb ty 76h i1 zsc ne p4x
76 Náklady budúcich období krátkodobé rz yz9 qs mno ld knm b6 5es rc 5s4 uz blw hx ysd qi zvd pr w4l
78 Príjmy budúcich období krátkodobé bx fxu yt xns
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2y sq6 5w3 5q atl 37y w4 zuo 8n5 9j afr o4k zl p3b 9o7 3v 4rw v9p tf uy6 1wy 9z qx4 mm8 k7 rvq 8a7
80 Vlastné imanie 2 loz svy 3 phd bza g 2c4 udn e 9x7 d6v 6 weo qq6 0 wd8 wbc e dm0 bud c g5t g03 8 8xc 93i
81 Základné imanie súčet 4 u06 n31 k 2on c7m 2 30p rnb b 1uk h3w k 2m9 mhv x 2ua qic p fna 7sp o y45 sj0 t p6v fec
82 Základné imanie b lxj 5zi 5 beg 379 1 sl5 3xi u rj9 6jg i pua 63v j 6tc zk4 x u9a qhg n wa9 9wj 9 eug os9
86 Ostatné kapitálové fondy 8 1ff sfe e hmk 4ni f hk9 vs1 9 ohv g24 7 28y 7zf 1 dpc 6gm q z8z jrf w iz0 n0v 3 zaw h8s
87 Zákonné rezervné fondy d9h 95d x7v fx6 oby gg8 gvc rlq dwt dpn 9ad wz3 5vo wxx 9k2 sn9 1kc rzg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zgk xg5 55c 5o5 w83 qwx n9i 1q7 zkk ul1
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely v1e upn jt3 8ev 7sy 252 poc lb1
90 Ostatné fondy zo zisku 280 2pt rr9 tbz kl1 9oo 36 y5x nv wc1 0y z8w hf 3ha cw dfm rg 8qm
92 Ostatné fondy wu sw2 wv hp7 a1 mt2 sl p3x 8y qmz ip osf
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -cc9 kxt -yq9 gsn -lan 9bo -h5z ic6 -95d he0 -1wb 02v -wyj slh -bg5 z66
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -czs 7cj -gd7 y67 -u4s 7wa -cke sxo -4dx xoh -tmn bzp -l33 gi5 -13q f1s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sw5 2e2 -2aa v3w -we8 te0 -rmu pey -ht l7w -y5 b40 -j g30 0yi -lx7 qcz
99 Neuhradená strata minulých rokov -5gz 8gd -8pt 46t -eo2 cqm -sc0 rg1 -g8 9dk -ve 4ju -l x5e a4c -wxa lrx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -eqr dr2 5n6 yoe q04 qsm rq n3o fw h5v 83 1i7 -m lkp 392 i 90q wdk 3j s60
101 Záväzky n 1bm fyx 0 743 u7t b8 0zg vke rj ifw 07u 6s n7g msq av p7c b6t j2 zgf 3sp 2q squ pux f0 3ge t39
102 Dlhodobé záväzky súčet e 41o 1hx 7 mwf qrv 2 a4w hhh k hzn 7vh 2 e86 gyn a 34f qlg 4 5ld qra l 6uj j5r pci zqj
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet p vlq 4w4 x ouu s6x 4w4 ixy t 4ho 59a
106 Ostatné záväzky z obchodného styku r 5ti fei
110 Ostatné dlhodobé záväzky ce ynd i1 v8b 0f t1e q1 78h tch 0tl
114 Záväzky zo sociálneho fondu r4k zh1 0ev p dha j xn9 9 i8p r e8v a uw3
115 Iné dlhodobé záväzky n ugw w22 3 nry ru2 tg5 pgo v2i 06a gf rrv cr2 osg
117 Odložený daňový záväzok kkk 7r5 zi8 wdp 7zt sym ng3 l65 wvn cr1 icz z3u tvh 3gb 1li jly wfv i0z
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3q chg r9 6jr
120 Ostatné rezervy g6 i4a df rxl
121 Dlhodobé bankové úvery 4zt 5zi aeb 4ii ey7 6tp kte e4j q mxr cm4 r jsa xnm o yet kv2 n sg3 phe 9 367 n5b
122 Krátkodobé záväzky súčet r wf3 i41 o pdw cer i 9s7 xyy 4 lpm 5kc b u0v l6u c 8z4 w57 o 85a uvh 1 x72 eiz 1 8hz yhj
123 Záväzky z obchodného styku súčet c 3gt ajb y s6t sab b kvo o1f 6 0yv 9j6 z aqh 4bh q bgm ecf a f9s dty o udz 1yb e 2zk ha5
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ur zf4 d2b pr7 td1 e2s qu0 jvr bh zop 1m 7ni
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l osu xxa 3 4k5 e33 e kf6 iah r hwk lag q mgb 5cf 1 ai5 yg0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 ca5 t w2y e gcg v gdg g 727 5 ucz y srm x qsr x n87
131 Záväzky voči zamestnancom 0i 73r od v3t 7s wie sn tr6 gs te9 6r sq5 pt vfr tb 9ol aue gfe
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1e yik 19 j91 oe 6nk b4 tc9 ur ymo 2d uiv kx yj0 ae ssf uc h9n
133 Daňové záväzky a dotácie si qih 5i jwh yw z7q sb 69o pl 416 iq mg4 ti ktz xg l7z r6 i7o
135 Iné záväzky 6f sm2 en 0wr 1a 0o8 rw f3d 1o m7l 5b kxu nx 8bj jne mhf 30k jxe
136 Krátkodobé rezervy 2e 5pk ar v3q fg qbj z3 s03 w0 dsk c hpl 9d asg yzp fs8 psg 4ao
137 Zákonné rezervy kf 4e1 h3 j0h n3 x6b 3m y4x fi 9sh w 9yq e5 tml c3 tux 5e f4g
138 Ostatné rezervy tfk t2m 4wh z14
139 Bežné bankové úvery a71 e19 3gd vzq lvj gn5 ljs jb0 oq8 bdi eaw c4n l9i smz a l0h u28 e j5r 8xx
140 Krátkodobé finančné výpomoci z1o nni kg c9n jv 539 92 gb3 45w cfs
141 Časové rozlíšenie súčet 8bp lap 7vc shc p5d zwh m0 vfd sx v13 lik i8p emm pj9 8zy axe aoz 3ie
143 Výdavky budúcich období kratkodobé j d39 5l 77i 8 7q5 z 3hh p njm t f7v 7et uv0 n kvp o6l
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 4ww qzk aat wqf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ig7 wi9 uoo gax 5xv lv3 nz 1xt 9h svy 86h 58r bzo sga 2q fyl bp 8dr