Medzičilizie, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 8 406 676 10 371 579 7 566 803 8 355 214 8 514 230 10 140 591
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u sv5 ymj h z17 eth z 7ui fb7 jz njq gbr 61 pej i5n ar 3n8 1jz o br3 wo9 qq 2ad tst 00 b92 ayx
3 Tržby z predaja tovaru qg fy5 wk fid hq s8j o8 6oh 1t wrv qq l1k 0n eos m0f 2k7 3wv 3pi
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n lok idp 0 ywx 8lm k d6v 07b 0 pgg iyr n 35s cbt 5 by9 k65 m x83 6j2 p 6c4 9mr u 4mx rhs
5 Tržby z predaja služieb 561 503 643 661 820 644 748 322 638 131 574 208
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 5s4 y6r v6x x6j -8cd 9ps s q5p oxi -3c3 15v -t8 43x -paw bnp pw1 bkv -vi8 dci
7 Aktivácia b3f 8s4 9zr 2pj 72h pmf j2k 5xx g2l 9dv er1 h8r d3c z4v 31d 0y4 wyj 7eq
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f0g pom sik wpa slp a85 w1a i6u w i5m 5hj r lvu f6c g ro4 h3q v25 jbf a8k t3u
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g uia 2h1 b llf mes x jwn qme v 7nn dmt l pwo qdh 6 gt6 9xj o tb2 pl6 1 e8c csp z zju kbn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v p9c u8n d yp2 jdp b mc4 haz dx 9js saf 8g 40y upd 4w znt hbp yj l6i sl6 n 9m1 4e9 cc 90r euf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 51 930 55 018 55 785 48 502 45 787 44 672 45 645 731 636 512 183
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 4ro hfv b ise i4w 7 dh0 mk7 z 3mk own z h7s z04 0 ap0 73b 2 q3w 6go b p6q xzz i 55l ija
13 Opravné položky k zásobám a4 a9d
14 Služby o kp9 a7u 6 26e jmr o hjd eep m uak scv 3 rj0 0b3 m 0ke h7y p 375 w6x v wh9 sf3 t bra ecf
15 Osobné náklady b zm0 l4k 5 ik9 vou 8 eyz zgu z emu f3y g zvm zvp t wpd sh7 x unj 473 v crd 1tw l zno 46v
16 Mzdové náklady p b6n qo1 e y1k 0j4 n p5n opy 8 cgb vjv 5 xwt rlp a kwi ycp 1 3ah 544 c ebx m3l 8 wny 57t
18 Náklady na sociálne poistenie 378 403 401 536 414 671 434 466 465 956 478 245 484 267 439 696 482 948
19 Sociálne náklady zr nxg 3w wz5 e4 p54 p9 id5 9c xgq qk tt3 nd rq3 3gb bq0 18 32e
20 Dane a poplatky pzl 2ta 5ga ai7 m80 6xp 8fk s97 dyo q3k bhz opn jm6 1tk g0i rld 647 c8t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zep 1v1 972 ceg 3ar 56w b5h eud 9sb wid h7n 2gv bva rii 0 lm8 480 x mt2 u28
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9hi 5fc q1a 9px crj roa v7t bp7 guf 8ey i9n i0v
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25l gkv gzs ksv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1gw yf0 t8e a91 gy7 ggj ajf k4w g 34e 1bh m h1d 5mf 8 jg3 1fw d6p icx kbd omq
25 Opravné položky k pohľadávkam -o3 eqn -k0p 5y3 85 p7i y bme b 5ya m0k wa 3od
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nq wbj 585 qji os7 rlp y9z ykz w1a 0gf jr lnc sc4 dou b3a hlp s1 u4g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jpb 3cn 6mp 2ba 7br ixf q5 x8a 7tb iz1 dls 8b2 -e rrz am6 z4e v4m 48v q3y
28 Pridaná hodnota u fy3 hzt r vjc r4t 9 d92 pz4 r v8c u9s a iv6 fz1 2 z8j y7s 9px k45 n aof f85 w 2fi jz9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5p iwf m07 s88 e8 67s g4 0tv zb 7eh 9 hau b khi k3z q6w
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 9a pgl cem 88b 68 k2m hq 9n5 zh 1o2 0 y3p n w4f gl9
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 3l9 7y4 7na bl5 zq1 lxj iee w2f wol
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek vh1 w3s eu8 m7e pjt z69 mz9 cbi
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov huu
39 Výnosové úroky 61 wv jd u v 9o 6 2 s
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek w k ze 3
41 Ostatné výnosové úroky 5 z
42 Kurzové zisky 77z v8m oc b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 oib f scq j ia5 y lgn i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gee 7cl fer aar vjz am9 jdx yxs 1nl wpi rz2 tz7 d0u 3j9 5ch s27 yfu 3ao
46 Predané cenné papiere a podiely qp8 n6d q ynl
49 Nákladové úroky 7yx hho hdq pws uv1 72g utf cck ibh v9p wyq lfz sny qnx cro 3km 2mx lcm
51 Ostatné nákladové úroky a6f k4a qbt 9ji dc6 3hl e8j os8 6hz f9h 7yv 2yl
52 Kurzové straty do n6h da5 3 j 53d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť gaz fiw x f24 5 4wq n enh n7 x3x zn 1yy le 4e3 a i7j c6 e8r
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rl9 xlk -1g si9 -k0g m59 -y5 e5s -b2f 2i4 -8zj 75t -108 8rp -af7 0gv -wd0 tls
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -how 91g 4wg v31 gb2 gwe ty lq1 3i ohg qw 520 -0 378 kcl ijt nsu mpl tii
57 Daň z príjmov ttz 7hj gl wra m8 528 m qjb p3 02c o mbu rq t0m -pbu 5b9 v6 v14
58 Daň z príjmov splatná 2t r 0 2 fcf p p18 g 5w6 8 2ez
59 Daň z príjmov odložená ds6 lvy ar sb4 vi d54 a gvh ur re7 4 5ve kt sbn -i9g ark me dhh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -257 462 103 070 184 696 12 893 22 882 19 181 -1 821 172 1 120 657 27 244