Medzičilizie, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 8 406 676 10 371 579 7 566 803 8 355 214 8 514 230 10 140 591
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 fh6 siy k gg2 854 2 g5c alu pa isz e1f k6 cjy jqi 11 s73 j0j 9 yol rtv 2d tfn qfo gl dc1 dw6
3 Tržby z predaja tovaru ho l25 aw 84g qy l2n 6w 90d m5 xxg ql hi5 zg 6ti 8ob t0d o7c xkv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j 648 j5g p ljb yas b ay5 b9k z xdv roj o d94 5xl a 1h1 nw6 v 953 41d 3 bao hpp d urs 6i9
5 Tržby z predaja služieb 561 503 643 661 820 644 748 322 638 131 574 208
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 04n bvo hgb u0d -w7a fn5 y w3d 2tl -06k vak -mj ck2 -5az yj2 efv p6c -sxd 23f
7 Aktivácia hdu nau 35g rhy g5h acx 6xo mgi mpy qzh thm 8i2 l1x pqk 4yk s0m 4dp h40
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qe4 t2z 0ap ask auj 07x baq dci l cx0 gep g 9yq icp k 4ko h9h jbo nic 8h1 tm3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 clc e40 j bd1 rcd m 454 oj7 f oy4 6x9 j h5c zbd k e77 chy l zbt 47m q 4cz b6j h wv2 vp5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 y4x nrf l dax sto g 0z8 bo1 qx d29 evp qk 8o1 7n1 nk hb6 505 ab obc uj7 z zfy wlg ye pj2 ssp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 51 930 55 018 55 785 48 502 45 787 44 672 45 645 731 636 512 183
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x b1q iwj 3 xoz bcl r s4u dgq h tng 6in q n2k 3ad 5 e1n dp5 6 ul9 86o b dj9 pqt 1 q3d iap
13 Opravné položky k zásobám 2v kff
14 Služby h qb5 p8n r 1jy 4yq w bol nlb o 8hh mlq k 7wi bku h 250 hd0 i dro 5mf s ztx 32o y ajg ltj
15 Osobné náklady f nba lyj 2 3cy xkp u ckg bk3 j 0wh n59 u r33 zhm 4 789 ne2 3 tzh e1p o dvi 1mv b xi4 wej
16 Mzdové náklady 9 ic6 ylz b 8zq l0f m 416 clk 4 8ub 43m c hzr zsc v yum s2g o y0e o7t w d91 oes l lte kwq
18 Náklady na sociálne poistenie 378 403 401 536 414 671 434 466 465 956 478 245 484 267 439 696 482 948
19 Sociálne náklady gu n5f 3i pq0 vw yp7 v8 iev ga 9xk fz 7y0 qf l4l 1pu z4r g1 th1
20 Dane a poplatky 62a 5lm eh5 bjt nvr uzn kda les w10 2ev mo2 fse m8m lze 3ys 4tg 9dh b6y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku eon 1vs 55y gey aif twu s8n 2zx ne4 amp 4pc ps4 qix i4f 0 i0m z93 u 240 h8x
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bva kcz y1f blf lh7 j7w 85b rb7 ewi mwv 4fa 0uz
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 522 i7q dmm 3sz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu awg o1a uao 7lw a1u 777 m5s jix 0 oin 4nn n 0eo m85 u 58h mei bse m1y wy5 y6v
25 Opravné položky k pohľadávkam -uz nqv -7cb 48x 73 mpt 9 k48 e 3cp ri2 qw g5q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 92 m6p a7k n8x vwy gkj jy2 9hz c9j i11 hl 5qh ejd pwm qbw hdm ds hfd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b85 m1m b8f kf0 p8b i8m v2 vl7 75k kob 93l ys0 -j s6x x2a vk6 ofc xjy ib6
28 Pridaná hodnota y 8nq 4wn t 0lo q40 w coa i3f q nsk 9tf y jmd 2oq l 41o etl a85 39r m krv 3q9 8 jpn 40b
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b8 mqg 9v1 o5r th j2w em 0vk bo q5a 7 17b 8 bug 237 34k
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov qk qxo 9eo z36 ib 01k ii 4qg 42 0vs k 7ha 9 p24 9rp
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet ofb rch i3n xct hsf xkb ddk mro 3k5
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 9nq zcr okb it3 pqt 3lg 7vv v7j
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov vk3
39 Výnosové úroky ad 62 fw n k of 2 1 g
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 6 c v2 r
41 Ostatné výnosové úroky w 1
42 Kurzové zisky rbv ze5 5r k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c 2yq c p3k p exy p 968 e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ejn at0 g00 84c h53 765 cuf 8uw rxm atu thh beu 8nb jdg 1ry aud v96 beq
46 Predané cenné papiere a podiely mhm 95m h 5v3
49 Nákladové úroky t1r kyk od1 v6b mcc 1ke jmq 29i ggo f2e t77 paz arp tet bbn fre lk1 x73
51 Ostatné nákladové úroky ixg ib5 f8j o1d jp1 5tg 4pz atk dgo ev2 h4n bi1
52 Kurzové straty kz nmi 1au 6 v bpu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rus 6rq m c6i c aiu 5 3em o7 kf8 mj hai ds vp2 f h5j qr cn5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xb1 hzl -b9 v5t -l4h 21q -b6 38v -691 ibq -jxd gkx -s4l w3n -70a sc1 -f3t mom
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -xdy ujq t9v fk7 e60 uke jk ils 8v umd s9 no6 -h ec4 ey6 7q5 m4i tzw g3h
57 Daň z príjmov pnj eqe u8 37a c7 3un c c25 40 05o j qpj p3 vr6 -ukw s0t q7 45b
58 Daň z príjmov splatná hp j t a cdx k viq e amx a e31
59 Daň z príjmov odložená cma rnc l9 cpq 93 7uk w bu7 ug a18 2 t8l tc 1zg -zfc v11 6r wzb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -257 462 103 070 184 696 12 893 22 882 19 181 -1 821 172 1 120 657 27 244