Poľnohospodárske družstvo Kútniky - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 912 052 5 991 225 6 457 067 6 844 217 9 475 271 9 414 728
2 Neobežný majetok u wnu ocf 5 dix inr i bu3 a5t c pa1 o3w g mpg dby 5 755 aek
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 686 037 4 894 821 4 951 025 5 441 092 5 111 315 5 195 693
12 Pozemky 6 yt3 wpk i sgb alp 0 u39 pfy 6 is7 of0 a lb5 yrn 1 mzr 68o
13 Stavby 7 up4 jrb x ws1 w7i u owm n88 c 19w b2z j n9f 511 7 vzj ma9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gll ept 8nb r3p apk 2mb j 3bf tkk 2 j2t 9zr i izq vp2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 974 3 532 24 594 54 852 100 630 178 476
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok n7 zg9 6k bx0 1c lc0
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8 rx7 b mi0 i i17 8 pk5 w kv2 4cf w 2xu 9kc
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách x y55 69n a wb8 uy7
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely v dkf i de5 7 9g4 j p0z t lvk
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok mht
33 Obežný majetok l qbq coh 5 czs q0p q udn 91l j hns 3w9 x 4aa arn 2 nsz s4b
34 Zásoby súčet m9e mha 27o w1k hgn 21f ook ddt pv2 5ui 3r9 vjq
35 Materiál am umy c9 xr6 o0 m9n oo y8o y3 nsa 75 0aa
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 41m 08q v2n 4nr w7k b4i so4 e7v p8l f5s de3 32v
37 Výrobky g4x ph6 noj 4fy qde 29h 9g nmp h lkz
38 Zvieratá ms 0i6 ef4 lpu w87 xym
41 Dlhodobé pohľadávky súčet nwh lmb q b6 0j
51 Iné pohľadávky ugt uu5 e 88 pe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3f1 mjh 99y cwt fg9 72p grv mra u art yj3 r 6fw 678
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zqu pwt kfx sr9 e9m 9uv 7t5 syu 2h0 qlg vrf 6y8
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám abc ix3 e3q wze 0mq 57v 1i4 l4x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jyj zvm ypj 76i 6o 7jp 7 z46 y0 s7u h p03
63 Daňové pohľadávky a dotácie zn nlr wdc gx3 1bi vij
65 Iné pohľadávky urz unr l59 26s 1 yte 9 8nx
71 Finančné účty qe4 dbx y0q 60l km wz5 iys 31e 8pn 8li iz2 dus
72 Peniaze 8 311 z 226 u 0g8 r yvu d eno e smg
73 Účty v bankách 3wp mik pz 214 p0 rbq i0r ld6 i6f cxg 00f f69
74 Časové rozlíšenie súčet x kva s yvp h0 9di 5s ywi j6n f9k zy 5z6
76 Náklady budúcich období krátkodobé b 18c h 3ul sz zpr oa t3o y9 fsj dk w2y
78 Príjmy budúcich období krátkodobé bke h2h
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 quw yz0 o sw0 o95 d tjz gv7 q vap v11 g y3y j0y 1 r52 ik0
80 Vlastné imanie f 4en egs o llf kib c v0j bxc u 8cx iyl u xcb dsv y 2hq em1
81 Základné imanie súčet 2ww gk4 4l4 xmr l0h 8rb ea3 50z 49p gzx vop znf
82 Základné imanie wop 2c8 i63 rdw xo9 2op xcs k73 phj k3b pqj m21
86 Ostatné kapitálové fondy y bu2 m9g y sp1 w29 b 8ql v3o r oim 100 p 6aq tyq f 2bx 8io
87 Zákonné rezervné fondy be sfw ak fqm pk jd9 jy y2t qa v5x x5 scp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ce ap2 8x tss 42 zai kl gzf qv lw9 jp 1ca
90 Ostatné fondy zo zisku 01k 4ha y24 uyh xec 5h0 qoc lxc xf9 f7k 3ku tn0
91 Štatutárne fondy iy fqk ee2 3yr w5x 225 4qm gxf yfh npc
92 Ostatné fondy xfc rzn
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -dxq -5jr -jwe -czy -yv2 -aw9
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -cm0 -fnm -xw5 -7q6 -lml -lzy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vdv mde e mum vy0 t kw2 6zt u 8ct gty r yf7 phq v 7cr nc8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kn4 zpn 2 u37 7l6 1 fwd rbl 9 rts zd9 6 vmy yn9 r pev ld3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41l m0i m4r bg7 6b0 v55 bl8 j1w lf0 r1c 3bh doo
101 Záväzky 8 q2d dyo k jcl 3gc 5 9yl hwu b h4q 94o x ueh k8e h cn8 vw2
102 Dlhodobé záväzky súčet ian r78 trq 3z8 7pq ald 643 wnh 8oy hzr s lvn kpf
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 3 efa t5l
114 Záväzky zo sociálneho fondu ku l6j 0b put r5 atj oh 5m0 o0 xu4 l5 e35
117 Odložený daňový záväzok sy6 m57 mxe pht k0v 8eu 6wn t0w e8m cm7 rnf 3qq
121 Dlhodobé bankové úvery ats zok jbs ipr apu s2b k2e gme 2bk o2l ifr vmm
122 Krátkodobé záväzky súčet nvp 2y2 rik 5kh 6cs isn xo8 jbu 1d1 i6k hbj pna
123 Záväzky z obchodného styku súčet qu 7br tm 51s ng 9pi cyp zn1 qlx xzu ig5 l0v
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 38 0ko mu x6j kpn xl5 3d9 aan
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0y mjf 6e oa6 0p unf 4r xo7 bd 1hf
131 Záväzky voči zamestnancom 7bh lf mhr 4j x4q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zy q4t vb c7c iu dgw ci 7p0 pl da2 6j yoz
133 Daňové záväzky a dotácie k0x aqr ks w8q l slv ey zfc w8 nkk ue 1g3
135 Iné záväzky fo bp1 xl izp ver gw7 750 nm2 u4 4ts 23u jef
136 Krátkodobé rezervy q6 u01 qc o17 6j qfz n1 skw j9 hfp ed p94
137 Zákonné rezervy l2 61a za fxg
138 Ostatné rezervy 62 imq qm 2zt dg n4a 7r m7t n5 c6u t 3e1
139 Bežné bankové úvery qws rh1 hwn 7gg 9xy 5y0 emw 2pf hks e1x zrg oqe
140 Krátkodobé finančné výpomoci s19 5wk
141 Časové rozlíšenie súčet uf ht7 vp u0m pb m3i hi vea 8 es3 y8q o xlx 3t2
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 83 f4z eb jsk 1j bnz l1 tik r pz5 1uf qbc zu2
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q 4px a fz9 h d62 9f q87 g5 xsh