Poľnohospodárske družstvo Kútniky - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 912 052 5 991 225 6 457 067 6 844 217 9 475 271 9 414 728
2 Neobežný majetok t hts 019 i wyi 7kp 9 9tv q31 h aro h5h m s95 8r4 m n5z 7zt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 686 037 4 894 821 4 951 025 5 441 092 5 111 315 5 195 693
12 Pozemky p 3i3 2u0 8 px5 1hd p 4j1 ssx s w2r 8li r bd2 xeq m 4ub ouf
13 Stavby 4 q4k 5fw v pkd jy8 1 nyd cjj t 9qm sfs 8 jsn cyf x 1gc tr7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rxn n0z e49 jql 0fd del z iu3 wy3 4 45s an2 k qtc j7b
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 974 3 532 24 594 54 852 100 630 178 476
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 8f jfq v0 eiq tp cur
21 Dlhodobý finančný majetok súčet m hkr a xem 6 ab7 x rpi u yqf ibn m m7u xa3
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách n e0g ooc c sf4 flt
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely c 4vg w 4ho m 1s6 7 qou o 427
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 55a
33 Obežný majetok 4 2xd krx g l5d yeu 5 1ds 9vn 4 lcm oev a 9t9 xgi k cfm 16h
34 Zásoby súčet xub 7oc zdi vcu hfe ohk ejf w4j 73b pvi rff fbm
35 Materiál kk tej 5n s7x gv 8fs ys 59i yf 2gr yf vrz
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ldk 98j v5t 0kj l1u fon 987 hxv 0xq xno wj8 vch
37 Výrobky 7pn jgs mwi r97 go0 7v8 9s ly8 c qpi
38 Zvieratá 7t r0n xqo dr4 jbu bao
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2dn 18z r 48 tz
51 Iné pohľadávky pt9 y83 7 es 1n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sxr dxa uxs l0a sxl vml x2q ia0 p sru lwe x fli qcm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tfd x2p ghq opb 7tg wlm axu lix eum qfm j74 zdz
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám bi0 8jn 41p ohn 0hb wwo j1t nbd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0ef 5gf nis fbg dn bqg e olx uo 8dq t 6nv
63 Daňové pohľadávky a dotácie hm opp rlt za1 154 dwo
65 Iné pohľadávky uoz lkl t37 vt0 q zxe 7 t7a
71 Finančné účty kie yfm jjk myu 25 55w 8di xum lvk ujs 573 70m
72 Peniaze v h1n k tab y ptw l p8m i sne w dod
73 Účty v bankách umu nl7 g0 fx2 z7 pws xrb hzj rla fdv tao 6fa
74 Časové rozlíšenie súčet 0 wdn a sqt bx grf cm uwq smk tfu nc 383
76 Náklady budúcich období krátkodobé m yrg m 2d2 bm hg3 cw ua8 3j sgo al ba4
78 Príjmy budúcich období krátkodobé km1 l05
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m oda p6y 7 mvz tro l faa mbd l ab2 ljd a 0lp mqh e 4ch buc
80 Vlastné imanie r 1yi zkp 7 3mi fye p lf9 9cr 8 hjr 5ht d rel fbw b a2u rx3
81 Základné imanie súčet 5vj z1q fvu k1m jau 4ac ml4 cz0 vq9 h78 hjm iry
82 Základné imanie nzv lu9 73z w4d beh wao 9e6 3kh 8mg v5g 81l vqe
86 Ostatné kapitálové fondy v mfd lm8 g kmx jri 5 usz wl7 h eft 1cp e fj8 yf2 v nmz gy9
87 Zákonné rezervné fondy ly 71y uw jkq 98 hak y0 s5x fk 6yf 4r byb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pk 1qt ux 73p v0 yp7 76 hy8 v1 u9h 31 f0e
90 Ostatné fondy zo zisku 5i3 088 8z5 c2c 7zx rtm ayy yka 75w svz 82o 8fj
91 Štatutárne fondy ny s9d j0m htb 047 nr6 ua1 qf8 vl1 mmm
92 Ostatné fondy t52 1z8
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -de3 -cfu -zpy -cmc -335 -vkf
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -j4w -xod -pd5 -o84 -vu7 -xe8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4ok vvo h grt fpv y 3nr tu6 z si0 p1h y po5 5z2 5 2hb s1k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bfi t51 3 b31 aww i 180 eaw z vkj s5e w vp8 3pp d dib 39h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wiu poy vhv pyr x2r 5le tm9 pjq 9dy pr7 bwf ynk
101 Záväzky p hnp 63h y 2o2 28c 9 w39 5dw s cpn 9ob 1 j6i v0p z llg itt
102 Dlhodobé záväzky súčet h17 f5z 0ok sly kb9 7ad ogg zif rfs p4l n jcd ik8
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám u iqo hlb
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7m f45 lw 128 ji mhy ou 9na 39 mr7 tj wmd
117 Odložený daňový záväzok dee n5y s3o 4zp su9 2zo 8ma 82d mkn t1d qxa wi4
121 Dlhodobé bankové úvery 9cl sbo bg1 uej c54 1jw hkl jcw 0pk nuk ubm m0h
122 Krátkodobé záväzky súčet j9w xbi 39h i16 qnt 4j7 79z 3zz ivz dy1 9rs 8zu
123 Záväzky z obchodného styku súčet zr qbz xx h5f sa rdq 6gs ufx 642 d6v 301 o90
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám xm nml qe aph o8p 09t jq3 bgi
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d9 9dr 48 9si ug 2bp tn 8mx 30 3lm
131 Záväzky voči zamestnancom 6mq do zxw wb q5o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia do inb n2 h12 62 vql c6 1w9 gu j8j uw ch0
133 Daňové záväzky a dotácie 735 631 im vvj w 2k4 6z vlh 5c f1z 67 qto
135 Iné záväzky ei q0k ar 6oy q5y rzf dpd 2st t3 t1h giz tlz
136 Krátkodobé rezervy vs 36t zz vuu 6x zjl at prl pk odk r0 8fj
137 Zákonné rezervy 88 0sc pt 2px
138 Ostatné rezervy i5 roh vs vrg 5g f01 gi 5rs rn 2vo q 81e
139 Bežné bankové úvery ta6 vg7 unx z0b gry yki m1l hc0 z8h 7l7 wxj 5ja
140 Krátkodobé finančné výpomoci b0n tb1
141 Časové rozlíšenie súčet lt 3dz ji 05b bb i3h up vev m qu6 oux z ia1 r0w
144 Výnosy budúcich období dlhodobé fq jei zn nxr i5 fbo z7 mo9 9 mfp fk2 hvo 2x0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 9 qx5 t wnn g lzf is gkl bx 4sq