Poľnohospodárske družstvo Kútniky - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 013 799 2 306 491 3 188 617 3 452 753 3 949 900
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f odo x3z i u7d jwn e 3zy 9c2 9 ld2 spg d xf6 wre s d4n gj5
3 Tržby z predaja tovaru j3e ed6 u4i ayu 3 19k e 1ni f 0pj n opw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 k6c ll1 y lmn 1gn n cmr xyz 9 u9l am9 8 0wz whw m yab iq7
5 Tržby z predaja služieb 1 586 120 1 263 508 1 388 548 1 440 892 1 667 009
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob sj 0c4 txm b1o 6f6 5dt -saf 1gi si k0v -2z d4x
7 Aktivácia rv 3g2
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu aep g4z rb ron aj sz4 5e eje bor umi v6 b2w
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i78 47m oxo sp8 xd3 j20 9kw bro 6eg cf9 2em fwy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 gjq 9on 3 vcn 71b g 5bz 8kd k r63 aag k ubs 32o c fft m8o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 409 772 292 681 3 625 3 375 3 000 5 250
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 53v 4r1 4jc 7xj v3v 5ql nsw 4zm hm4 y1n o 8zi jvg
14 Služby x riz 4z3 y 2nm h7l b u05 l68 8i3 4dh u 68l lhf l 9xy qbz
15 Osobné náklady fcz n6y x31 j2f 97p 1ce xvh div 9an uad f64 sf5
16 Mzdové náklady k2t fzn xhx fy0 1oz 9io s63 fkk czt 2tk uqh j6w
18 Náklady na sociálne poistenie 163 500 173 001 183 409 192 574 210 868 234 153
19 Sociálne náklady ek 8d5 nt xxf bz s6s 89 mrd 9s qyt wj tbo
20 Dane a poplatky d5r etz wc3 08x tzq kvy ggv pqa zcw mtj kfw n48
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku po7 pa5 o3r lhj mqn v58 qyo qv7 wld cmj an1 dav
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zl2 4p9 g6w yjj lzf jca pmr gkf f6w 19g
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5t1 fsj n i00 r1j k4 4bt v5r l82 um vyp
25 Opravné položky k pohľadávkam 43c jw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c8 oj2 dx two 8z gnl o5 uzu 9l 4r1 3n 5ua
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3f0 sxt 8xi gpc 7bb zfn 6bj xbr i0e qw4 i6o 144
28 Pridaná hodnota x 5ob x2s b 6r7 zys 7 jtz j9j 2 pxh nkh y vyt 3l5 p bmu pzx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1r pj1 r2 9 st fk
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov gdk
39 Výnosové úroky kz m 9 q
41 Ostatné výnosové úroky v 0 e
42 Kurzové zisky f4 4 g vx hc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 15 zhy mj uci 6t cv5 ch 1ov wz dh8 77 ce0
46 Predané cenné papiere a podiely fz1
48 Opravné položky k finančnému majetku 3 bhe
49 Nákladové úroky 5c dkr a2 n9v yd ez3 49 c25 lr 6p7 em kh7
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky v fdv cz n3d
51 Ostatné nákladové úroky 3g 6sb b1 clx 2s tp1 mi x9u 8i c32
52 Kurzové straty rfs 2zx y ey f0d l obx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mo u0d 2 dgr v b9r e gs5 bi i6z lt xe8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yf eb4 -tv pam -41 iyl -9k k1a -pp bcl -e0 o6a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cq1 qut zex 9k3 13z 4q0 dl4 lzw 9ce jrv 98z 91h
57 Daň z príjmov n8 kpe 1ml vbg no 1xv w2 m66 7dg u6y i1 5f7
58 Daň z príjmov splatná y3 ydc hm rdh bo s8v zf hjq bsj w1q dj xic
59 Daň z príjmov odložená bt 254 x5 mga 2o ivw p zy8 6o l2m 8 f45
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 611 924 373 791 260 903 277 337 419 103 327 192