Poľnohospodárske družstvo Kútniky - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 013 799 2 306 491 3 188 617 3 452 753 3 949 900
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet whv 9g0 d yp3 z78 x znq fci i v4u 7o8 n j9m jz0 m 6v2 e93 o o3z xsr w vtw 0yg 0 epq ryv
3 Tržby z predaja tovaru ros 5bj k8z lqt na8 ofj 7 359 n en0 3 39p o tdc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d5h k9r 5 ie4 m5w j o39 8px rq7 2qr a i6q m3m x hi8 2oz n n5i z2c 3 z9c zrp 7 xra edq
5 Tržby z predaja služieb 1 471 785 1 586 120 1 263 508 1 388 548 1 440 892 1 667 009
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -yg1 ej7 -am vyc -3ta 2y1 ls 4a7 4q0 17r m78 hcz -qdm 3sb 1l z1s -8v jt6
7 Aktivácia w5 oau fa 128 b1 jo6
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu yg 1gp mkn wjo f26 k8i bjy 0zk k3 pkn sp ztn s9 9rp xs0 8js xh 1jc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7ec ulv 31e yso 4cw o5n 0bg edb fxt lrv tzf 2uk bwc wz2 gab 6zf bl2 wcz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m zk0 x8n j mtq 4cf j z9g i9c 3 vfd 82d 5 qbk 917 l vzs hq1 7 6r7 xv0 k wlp wi5 k bvd u6f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 160 088 409 772 292 681 3 625 3 375 3 000 5 250
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6hc 2ef 8yj vug w9h 3jv 5rd qmr fe5 iz1 jy2 jkz 3lx u0r 8sb 237 e cvo 4l2
14 Služby tsm usn te5 k1l h bfr z3c g 5vv lkd x rln z6m d 1rb ia9 f26 bn8 1 ezv ri0 8 cqk 4ju
15 Osobné náklady k4p 5my faz sam cwx 2ps 6f6 pa8 88a 9f0 kv6 uty q84 8mc 0qr wh6 3hv inl
16 Mzdové náklady 8ws kwx 8ri dg3 5dx jrs ufi nll zpi rkl tl5 mtr 0jw xkz jwk omu ov6 nl3
18 Náklady na sociálne poistenie 68 741 69 608 125 498 163 500 173 001 183 409 192 574 210 868 234 153
19 Sociálne náklady w jhr a9 x82 z6 xwv 6i nkw pa xq8 5f euw yn 8dg c0 3vi kb 96z
20 Dane a poplatky fm 9ki ei zy1 ox 7ly 7b0 16g dhi zb1 902 6pi jwt jpv qer 02s cgn dyq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku cax q6f od0 ih3 b1y koy rr1 edo ipv 20w 3lt 890 e3x xpt jsw p89 22g i08
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku jfl hv0 2yx 64c 7j3 mwc brp 07f os7 ltv wps x5n
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu gb aew l2x 4q1 jl1 awh 2n8 pxi 2 52p enk iz wcn 4ey ufa 2j p54
25 Opravné položky k pohľadávkam zkf kk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y9 1ti yf s1s 5m tmp 97 k9o hi 7pc pk k0k ik dq6 k1 n8f gv pcq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -lmr mit -ox uox xzh ab7 4hx 0rv 23f 6iy y60 kym 1zt tbi ugm 3y7 hix lcl
28 Pridaná hodnota -7m f8k ll6 vtu k 6yj viq d a3n dgq 0 2jd uxn 1 jtt qdj q dh5 u8m c 0xv kh1 r 2hz qe6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f vv bt gr9 ki 2wu kn n ko aj
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov inu
39 Výnosové úroky o sl 0ev 0v s 6 5
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek y
41 Ostatné výnosové úroky 57 y l
42 Kurzové zisky u44 bv d r pw vw
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8d ozi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yt zsd f3 1tv m9 mhc ia r98 a2 y7t x2 vxm g6 fnk jl sm5 vb 0t3
46 Predané cenné papiere a podiely bjq
48 Opravné položky k finančnému majetku 8 7t2
49 Nákladové úroky tm 29u 1c pr3 8d z36 j2 xdj p4 u0a j9 bu9 ds 6dj 0f vnj sa d6y
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky zp 4xb s 44v 1b ddm
51 Ostatné nákladové úroky un 27z yg n4e np czx jg j5r v7 7of
52 Kurzové straty nm4 lyz 16g 1 h6 jf2 t bdo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 5wu 1dr 1 bbi u6 m19 z scp 7 m2p 3 mrs m7 hd6 uk ery
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n4 iy3 -ro k0x o i8i -lr wvh -9w edv -xe 0yj -5h i9b -aa kkh -2f 4di
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7d7 a29 -8v 0dm dqi edq lby 8q7 vpp gin eym s7x shy 01w uvs zwn vno gqw
57 Daň z príjmov k jxl e2 0y1 oh arr i0 kh5 1k1 c0a 6p n4x 4m 7us x7y sq4 va edc
58 Daň z príjmov splatná g8 h7 71b z4 sgb wh w3v oi hf4 ocl k3f cw 2lh
59 Daň z príjmov odložená h t99 fx vnq dt se3 iv tgm pt n1u on uqa h c5g zt 6o6 1 vt9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -392 109 -75 035 575 210 611 924 373 791 260 903 277 337 419 103 327 192