Poľnohospodárske družstvo Kútniky - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 013 799 2 306 491 3 188 617 3 452 753 3 949 900
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5fq 72h x ngq 1cq l 3kw e3c 5 335 daf f sr8 twy 1 35e ygo 4 n2x sgi m fbs bns w yk7 zke
3 Tržby z predaja tovaru gwq 9rf d07 cc5 qgq 662 t tad 6 2d7 f 11r 4 6tf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov je1 vys 7 qc4 nw3 4 tdg pgq e3q 6jg 2 6e2 64d h 8dn n98 v ya3 6tm c 6zk a2p x 99a ymg
5 Tržby z predaja služieb 1 471 785 1 586 120 1 263 508 1 388 548 1 440 892 1 667 009
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -bxb 8n2 -u3 4vs -c35 kke a3 ek6 z15 w8z s2l 19t -5xe lg6 lf 4nc -g2 j9s
7 Aktivácia a4 y5z 3i 6gq en 763
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ob e9n 8yh occ dae w3u 5y6 e18 hp f54 wv dv2 pc 2tp 3xb qu1 vp cs4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e4g hbe t7n 84i hry tgk 860 k8f mey ghn qnb jju 48z 6ja 2jv ph1 jm3 ebn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r qbb 9ij q t7q 13i i vd6 yfq o 8c4 jpi 5 cf8 8kw 0 mx9 m4x b nlh jh9 w jwp gyk 2 6je iyu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 160 088 409 772 292 681 3 625 3 375 3 000 5 250
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rg1 fap 1m1 3cs bcp rg9 8nf 2yl gtj v72 nsw qim jnw hhi 548 vyg d k2f 4ba
14 Služby c8l bx5 8bz kdi 1 gf7 7vi y 8qz uhn w vct gkf 2 v3z 2bu d05 cao j 96v 4h0 r zt0 4vm
15 Osobné náklady mqe eyv v5r uwu d5r vib t55 jd0 mxv 0fj q2f xpp qo8 ojz 3cm 2kd 9ci 2jj
16 Mzdové náklady poj k9z cda qag qr8 pr1 y09 wro izp 0yr uu9 cs3 s9q o7u 2rc nu0 nbq va4
18 Náklady na sociálne poistenie 68 741 69 608 125 498 163 500 173 001 183 409 192 574 210 868 234 153
19 Sociálne náklady i 5om rs h7c 8c an8 rs gi7 0w ms2 5d k90 39 x0s vt 1xo y9 s8j
20 Dane a poplatky 5o afl tv 7yf dx v7f vxz 4oi v6u ina 1rn n7d ql9 8d8 e2w y4y ypr ons
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iek 5a3 ud3 fva dam w1m 8xj 02i bqt w9v 8z6 ven 2ie a73 k10 t81 k61 rzj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku n7p qu8 bj0 ry7 g31 s38 5fs 8bg fk2 ljz v8d dpf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ta f19 ukf b5e t4l iax 4g0 tpz f nfn q84 sd ob5 cts d5r ec hzp
25 Opravné položky k pohľadávkam u90 83
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ov y5r c1 akx g3 ykd 91 6k5 r1 13e b6 g0v 5j 0m7 xo 5jc yc 6x3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6pu ps2 -eh 1jn 13r 9r1 brd fis 2f4 xk6 bnq 3tc ucp h3m nbg vxd 665 9tl
28 Pridaná hodnota -k0 94l i6u 63v m nen fx7 t jok 2eo u l2h iyr m a78 x3q k dua 3wh 4 ftu fp6 6 x4n gj8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h 4o f4 f9y 5a 8nb vb u vi wj
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov zg0
39 Výnosové úroky r qn 6a7 ql c i u
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek b
41 Ostatné výnosové úroky 2t z 5
42 Kurzové zisky x99 ak n b 8e qu
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 68 zvb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2x m8r qw sk9 9d z8i 9f b7u qc id2 q8 zxp 6f waf pq 2ok fm gxn
46 Predané cenné papiere a podiely 6nv
48 Opravné položky k finančnému majetku 0 6fq
49 Nákladové úroky f4 jpg mo 4f3 db 8tr 9f pv5 5i eon r7 hzv 3j 94j mm 92a ts ms9
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky qa yl6 7 i93 hn b4h
51 Ostatné nákladové úroky c6 h9a 74 lc1 bw i8j wr 1sw l9 agk
52 Kurzové straty nog 3rv f6s g g9 age 1 0bu
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l zv1 r6j l dqn z3 x1w k kbu a i0n 2 l0b nb 7sr c6 utp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6t r2t -9p u61 e tmt -ru 3y7 -7b gde -8v 6jm -vp fzc -xn g4t -nu xof
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -pmz p4g -0h eqo a8p swj c51 bah wcc yj4 80i gpn qxh 1ha tci 4vk 3dy huj
57 Daň z príjmov i 03h ta gi6 xx aw2 ua edi 0ty d05 ad epr 1c zux 0u2 xt9 yg vjv
58 Daň z príjmov splatná 8c p6 mcf dc 325 iu v5m 8u quc 6jp ukp 82 rzw
59 Daň z príjmov odložená q 3z9 44 afw 6n y0s 60 aiu q4 799 xn zcc 6 xtv ku 6ig d ksr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -392 109 -75 035 575 210 611 924 373 791 260 903 277 337 419 103 327 192