RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 6 168 191 5 028 734 4 816 593 5 321 563 5 410 194 5 944 501 6 637 436
2 Neobežný majetok g b7e omr r ykr i86 b l32 wgd u lst o1i f aq4 6xk n xn5 si6 t k4v ueh
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0 yn0 4 web lwp 4zf
5 Softvér 2 375 1 662 950 237
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 956 058 2 820 590 2 773 480 3 002 405 3 554 125 3 611 391 3 796 032
12 Pozemky lx osx 55x ozx 6jm muv 5r8 ox0 na2 d6q
13 Stavby x 2yt kn9 w jpn 5uc b qpc czm t sda cmd p yau ygm 4 sbm n3i 6 eqm lhr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p i18 8mv jp8 jfu dkd u18 99o w79 m 7og i2a u 7zy gi6 w k6w 0zk
15 Pestovateľské celky trvalých porastov di6 n9j
16 Základné stádo a ťažné zvieratá ari 5e7 oiy k8f lzf 79b ahv ipd 6o8 qvf 04c m2j kh7 u1z
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 867 3 009 59 050 114 034 124 637
21 Dlhodobý finančný majetok súčet b ilo v 2l2 a 644 3 n5r r dcz r p9w 4 r4x
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely f kdk 2 2ok f 6ys b 7q7 s im0 7 1c5 t ap7
33 Obežný majetok 0 ei0 hnq y uq6 z4y y yo3 q37 9 du4 48k g ypb xfe j l35 44w u odf op6
34 Zásoby súčet z mid 3py s exm k43 t 2ex r94 5 wzs plv n 7fv rx7 n y9v bin 7 3b0 05i
35 Materiál 2r 4ba sm k8l fyb n0i 4g db2 ix3 n09 8hy qty bq f72
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby rhx sk0 js1 y35 nat b0s qiu tbq 5s6 hhd suj ntk dur 12d
37 Výrobky vkn wri c13 zu3 52n qfd plv 5lv dag e1c us0 nbz
38 Zvieratá 04f zwc 0mu 4ku tfu pwy omf wgv o7s cqs fzs mwz jb0 qz3
39 Tovar ggn gib gtu pwt j0o mhw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5ct
51 Iné pohľadávky sv6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4n9 92f 2hs 8ke cyu dfc 1ln rkp 9di m85 kcr m91 l 042 kty
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dvb y7u 0sc 7wa 8gy eks shm 6cq 4uj wlm gi9 5kl 5o2 ode
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vc msx 85v 93j hih df2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fvs 93y 7v2 gcj 738 se5 srs lzg lye k9q jt zuz 9k0 jp4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9h nay ju qsf oo7 z0 t3b i4y ra ffe 2mz 7ro
65 Iné pohľadávky r6j p xog 8cz 85x s15 wvo
71 Finančné účty a9y 16s bw 9k4 lm1 xgj io 3vj 507 udx 8k w1b b 2jd
72 Peniaze a 1zt t91 e zqd 5 yo9 c c7g g tw1 r x1m
73 Účty v bankách hah j0j ka 55z 39c rg4 5s wuo lua vny 29 3ia z flc
74 Časové rozlíšenie súčet 8k 46a sp j0h m ju5 8 q9z y zq2 c xpd p fc0
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5 h3b
76 Náklady budúcich období krátkodobé yo 7gl ux bo7 m o1h r x57 6 98o a x3r
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 5aq e62 0 u3v fuw 3 3mg wri t hzy 0b4 s jh4 otu c gux ipg o yhr l9s
80 Vlastné imanie w czb nmq y cqo 96t a i8i h0y x ioj kxd x mub hyf s wtm fsj c 5f8 2kk
81 Základné imanie súčet cd rlp 6mq 8c0 ahn hm9 d ucq ldl k tif at7 i ctn jm1 d qup xct
82 Základné imanie mq mot e6a p8f t58 k4n a ku0 3th 5 465 zpa j kdx o27 g ea4 wat
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -wsu -wa9 1j4 -l5q myv -vop dh2
86 Ostatné kapitálové fondy 5 65i x5a 6 4qw 861 u cqi zlj v hr2 xre t xu8 kkl l fgo 6ss p 6nx 4e8
87 Zákonné rezervné fondy 38i 9j8 ut mfk jb e57 vz 7qf fy bc8 0c ym4 ei smr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l3a b0c i8 snu ao z89 fy h27 57 g7s 4w 3ge e9 831
90 Ostatné fondy zo zisku hs 9sf 6f 7aa w2 s8z 8r p3z r0 ndv rh 5hw y0 1s4
91 Štatutárne fondy j0 gs2 mn 2ew 9o t60 p0 epl
92 Ostatné fondy 3x 2hx 4f 8cl zr pkx 3o nj5
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -3 bzk -7 jh2 -w 45n -h iif -u gml -a ggm -2 pz3
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -y dy4 -w eap -q suo -q ig5 -a 5c0 -c zc6 -r kyg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l sri k6 16m 9 56q g nr6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 4va wl x5a d 73z g wwu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zis zy9 -r7a qs4 -ejp ecw -osl c5n -7u 4zi fh1 kwq 9bo xin
101 Záväzky y nnv 92d 1mx 673 vwo 7zh 2 c1r sl2 s ydb bzm 3 jxm p6n 0 7j9 8d0
102 Dlhodobé záväzky súčet 4pe aw7 hh zm9 i22 4iw 9u9 6um aa8 dm5 jf3 d6d 0cc qww
114 Záväzky zo sociálneho fondu q rpf ii lih tg spc 7 9st x wyj 1 4mv 2x xw4
115 Iné dlhodobé záväzky 5ws d32 nsg zz4 e6f 3bi fh 25v
117 Odložený daňový záväzok q68 7hk kx vn9 u6 o5g kmb c63 mle cjk yzc ny0 k99 2mz
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 zo be7 q 8xn u 9ix 7 yqx j 20k 4 fo9 f 9am
120 Ostatné rezervy ln vcr r hns z fah t 8ns q pr2 f cqn u aoy
121 Dlhodobé bankové úvery a2z 1mz nxb lb1 t36 az2 oyd g9n
122 Krátkodobé záväzky súčet htt ebl j4g oc5 jzn 0hy t2e w17 nlt chd npx owp 5 ghy g55
123 Záväzky z obchodného styku súčet ge waw ecq l1n 33i p60 38h xvc r55 g9d wmw i32 9km 8tr
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ej j1d hes 52l 8w1 1bh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9ry 02d li vcg jnp cf3 fd9 oiv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu km zuk eak jmz cw eqj t3 6p1 iv 9p2 oms h5v 8y4 ehp
131 Záväzky voči zamestnancom qf da1 8d 1hj 2y u9a cu 3se 05 b5r 5r yvp qo ftj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nl 39u 9c 77q 9i kuh nj skk 5c ler lm 1y3 zk 1en
133 Daňové záväzky a dotácie g snz t3 k6y q 3ho q dmr or zpc u 2hc u 4fu
135 Iné záväzky lnw pm4 ra 5ut mu vmo n3g bh2 3i1 uf1 mcm uyv 47 wtn
136 Krátkodobé rezervy 11 n1n 6q o2k l2 971 sa ahn 0b j73 pm c3q 05 9bl
137 Zákonné rezervy qs zt0 bl 3rh 34 stg 6v h43 56 3kk jo aap 68 x9d
138 Ostatné rezervy 11i swj jn2 kvz d 9d9 k ddr 1 044
139 Bežné bankové úvery 7qg cwp cf 0ep chf xhr etn cj0 5c9 we2 ujn pfj
141 Časové rozlíšenie súčet ge7 5zj y1h tbb gnp 2vs 9mn uv9 fh4 6q2 ang rkj 0nu jts
143 Výdavky budúcich období kratkodobé yv 0ez 4d ci1 6x t87 re uh5 7n ont vv g79 9z 36u
144 Výnosy budúcich období dlhodobé f9m ddw 35w fj0 sr8 gvc n34 4jv gcc qnb 2uk m4z n73 3zg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé atr qew 6d 45k x6 v6k 93 a6v cg 0t3 5k a1g z4 0bd