RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 3 412 740 4 108 005 3 865 233 3 513 094
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o 7qk yod b eat qfd l ii3 ff1 b 4mi nq3 z z93 i0a 2 bld 4ul 2 pzq m0f
3 Tržby z predaja tovaru v 6ne a yws b2c wl 9 chs
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d 489 5le y a60 gza h 0sl zdb j g8v cb8 z equ hde 7 1eb i7z 4 dh5 tqt
5 Tržby z predaja služieb 67 818 105 358 128 055 80 816
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -lcq 7da ahy lgz d2h lau 7g4 fmm -i5f vim -9 gr7 smb 0ht
7 Aktivácia pzx kqq xsd fdu q3d he2 o9z xtv lsz 3oc sw j7e dmd y8i
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu lbe 1si ntk yfd wjt mqq d58 jtd h15 rmo yhz wsx olb 868
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q8u zc2 5ji 4zz 4of srf 8jc xxm znv mpm x5y rnc h3o czk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c ncs l8r c hrb 8vu 4 yyf p7s h b1j r2j 1 dfc ait y xy9 hk4 7 uf3 1wt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 196 1 342 221 62 1 128
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 i4c 9dd h p3g hmo y 4zo nu2 j 8wp upl m ikn 4zq f spf 77m 0 1zx mpt
14 Služby ik2 usc m7j n1s bnw pob nm2 ef4 pkk 5kq gxc c67 gx5 xie
15 Osobné náklady ybl f2v ho2 afg 2xp kj9 cc3 o5j 8wz mnp jy8 uvs egj h6y
16 Mzdové náklady 2z9 14f i6j fv8 78d bz0 euv rmo 94t 34j 0ut vsw gme z49
18 Náklady na sociálne poistenie 197 295 218 060 231 839 247 338 237 062 220 288 215 329
19 Sociálne náklady 38 f40 so f7a g3 dyh bo kb1 uk 5hx tv imx yy whp
20 Dane a poplatky sz 2op p3 iu7 tm mt4 i3 ojv f6 idk ca e8i 43 734
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku gc6 07f 73p 61l 8pl 6gx sfx gc9 3x1 z9m 2in sv8 mzy 3p8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2qn mcw dlb 1dy jrm coy jn9 yah
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0kn hcv hl byk xd 68k kb 0ri yn orr zd lz2 u1 e2b
25 Opravné položky k pohľadávkam hh qt cn6 2 z6a -0 fhx -6lu -e72
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ba u37 7ed g7p 1zu z4n i6 gyv 0j olt 1x 3sa 4k3 rck
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -81x 2y1 -3ev bjf -n7e 6at -kye evc j xv1 j63 myc i3l w13
28 Pridaná hodnota -br rrj my7 5z4 kw7 jvi hvh 20l 1qm r1s hhw sd4 y ivi zge
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4ar zts p5 ur k w m
39 Výnosové úroky 4u0 02w mo 4z m k
41 Ostatné výnosové úroky st 1 g
42 Kurzové zisky 4 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2am wz6 32 g2j qd r66 00 53r 1z 5tt qn kuf q1 yrp
49 Nákladové úroky ws try l ek5 w vz6 si x1x 5w q3x zj 2id uz c0k
51 Ostatné nákladové úroky 5a ytz 7n zdo 98 c8o m0 gif
52 Kurzové straty a a 3m d gui 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3c rb8 0 vev 6 liu l cs9 t a5h d vrj b vbo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -da1 pta -d upz -lp 36y -fb vsa -qm y62 -g7 b9x -tn clu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -95q dq1 -dhx 7tb -hf6 g9r -el1 ajv -7y hi9 a18 97h mdt p1z
57 Daň z príjmov -ec c4y h cgb -fz 63r ey fos job po 695 09 r9a
58 Daň z príjmov splatná kv s w ngv w 2pr h zec 3 qgq
59 Daň z príjmov odložená -ci 3u4 g nuk -54 40b bz v7g -w h61 xa b6e f5 lwo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -728 276 -341 674 -341 730 -445 942 -28 396 132 596 103 749