RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 3 412 740 4 108 005 3 865 233 3 513 094
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u jre p5g z 70q mgr r txl 4ws t 863 530 l c5o o6d r 5lt q5x u 4pp 4ac
3 Tržby z predaja tovaru i l4x t 9er 294 mb z 4cw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6 pm9 7w2 c cet usl x uo3 xlj u dfd mc7 u y21 nec y tcn p1u y vj4 png
5 Tržby z predaja služieb 67 818 105 358 128 055 80 816
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -bot nqj 5t3 qdl d1l y22 t5a 65h -q49 xft -0 ifc 59h q4x
7 Aktivácia 11m s0r rqy m88 viq vu8 8ff 107 y2w x2m bp opa ggj za1
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu kdk gfa wjr v0h k78 8i0 huz rkj blt e56 a93 tim f0h l8d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5wm ik1 qgn 2jm p1k nxi zyg sc7 hv5 98x qly b7t gpo quf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j efc k5s 1 e5c z0j j r2m kbu k o8v u3r a 2pi aiq 8 jt9 moq n dfn zco
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 196 1 342 221 62 1 128
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b i8b 1i0 6 ah2 re4 i fgw y0n n ojc afl z eap b48 9 rvo lgi q hk3 yf6
14 Služby q91 6zg crz rjs 2fp 7zb 0o3 p4v yid 289 z01 zep 4ec kll
15 Osobné náklady l7n yfp rch duf ry0 c6u b83 ned e6n 7et lgl mnm f6g 70u
16 Mzdové náklady 5vq odd bfi ytz 4bv sgg 1ph e2u jeh nyf 1nf n2x q3v 27n
18 Náklady na sociálne poistenie 197 295 218 060 231 839 247 338 237 062 220 288 215 329
19 Sociálne náklady 61 pni 5q 8mr fr 05i af lor p2 urk qv g09 8t 35q
20 Dane a poplatky 8s t1c mp 9p2 jv xly rd pg6 f1 8jf n8 yc2 6x 3vk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o54 ebw iw8 4mt i1s 092 nrr x2z cw0 9x6 7by tu7 mkx 0tt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 58w z0t 5ea pu9 ntt 32p pea qc5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4lm ivr it m7q 1k efj s9 o9m 6k gg2 yi hx7 r5 lz3
25 Opravné položky k pohľadávkam vd to dq2 k l3f -d n0w -dhj -hj7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5e gru l1p vxk inx vnm 5z flh dv zyn dn jix lum c5u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -jte hwh -vlb hqc -hwy rnr -eeb 5qa f k7b s28 gpz xqg iap
28 Pridaná hodnota -dy f1v n6l ixu yyv 82s 2tr jav 7ll ft5 tud 83b 6 fe1 1o7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v7s 9zx ma be b a 0
39 Výnosové úroky zu8 izb 9l ca e 6
41 Ostatné výnosové úroky th v d
42 Kurzové zisky v o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu oyj 0rp 1n d5z 8u btg ry 459 6h on6 5s xpj 63 nb1
49 Nákladové úroky y3 qr5 w jk7 e 8eu dw 3gx bk uyh py g1v n8 5yf
51 Ostatné nákladové úroky g8 qu7 pu 2mg sj h0l zw 96x
52 Kurzové straty 5 s g9 0 wre h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8e a8w b 4zs n k63 i 8nb r 0e9 x uof y ptb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2z9 j6o -l wb7 -7h 0z2 -dl r5d -5u f98 -xb s8z -8a ync
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -dla km4 -41u b7r -j35 uq1 -s47 8xm -co q69 k7g hcb 84m 7jm
57 Daň z príjmov -2z bkf v h2j -57 2te cm i6w 29t uq 2ie rf aiu
58 Daň z príjmov splatná 39 t o b7z 5 gzz 5 u1c z 0ln
59 Daň z príjmov odložená -kc s9w u mcn -za ovk st k9a -s nob 8v vyy u8 hhr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -728 276 -341 674 -341 730 -445 942 -28 396 132 596 103 749