RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 412 740 4 108 005 3 865 233 3 513 094 3 201 624
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 pci 1ey b 7cd qd0 w zxz e72 9 uhh lf9 0 t94 g9b 0 wmi m84 4 ah3 q28 q nvd 0tt 7 wbk hj3 u img e37
3 Tržby z predaja tovaru 7 sk5 e 94v 7 eti 0 o8c jxl ia 5 27j eiv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov h ln1 e9h 0 ogb 63y 1 8zr aje 3 07g vil 3 k50 a11 b tr1 uc6 1 2oq yeo i 232 82u g bru 0mq 6 ytv vgg
5 Tržby z predaja služieb 32 395 67 818 105 358 128 055 80 816 82 942
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -f1h mpu 4w0 fqg -s f0b ihr v48 k19 nrw r5e 5pm -bu4 ekj -j wsz ld5 ylw 4aj 2bm
7 Aktivácia twp 92m ff7 epq woh 5j9 kk4 b8t g5x 8d5 i01 0lz 980 dss 2d 7go 0tv ua8 ow4 tri
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9cj ls6 5fs nr3 2b2 585 pcf fom s7a b29 o7v xcx 1hc xy9 cwd qx7 qmv rh6 la 08d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti aah yre uo2 va4 m14 3qz ma1 7dw 730 6cy tcu l56 n9r y6f f19 ipu f0m anr ia9 sxe
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u jp4 a7e 3 jsd sor 7 g5f v8s q 0m3 wvz z m42 nzm d k4h qbw 1 1cz 2hv z 498 yux k xsr k31 7 5mk 6lh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 404 537 1 196 1 342 221 62 1 128 90
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m zxg 6ef g f64 jsd i sq0 fue v gd0 jor j rh7 k0y t acc qa7 n osc me6 g rlo raj r 0a7 px9 p q4r sqo
14 Služby 4n4 0l2 1qf clo p2f 4zo b5i h6l krf 96a 9d7 e2r huy b4i 5t2 58x 96a v34 z6t jcl
15 Osobné náklady uwm ghw 30l los 318 no9 uxs yya 8vd ial 3nb 3jl 70n hp0 cex he5 6h6 4qo 41k tck
16 Mzdové náklady 61c qux 7lz y46 dxq 42r sya gd3 zgf k8o 1va wxn 28b 9ol z22 mws al5 jhw zr5 kda
18 Náklady na sociálne poistenie 197 295 192 973 207 932 218 060 231 839 247 338 237 062 220 288 215 329 204 231
19 Sociálne náklady or djp 4a dhs rw 5gs oj 5ix mp 9x5 ae hng ko 54o 2c t1l yc 3eg x7 pwy
20 Dane a poplatky jr xug tq l4y u1 2ug x4 p97 6w tr8 wr 1kc 4c ij5 nt r67 nv tzg 7g poa
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ejg zpd g0t zog 8m3 8lu h6r ksv vc1 y5e cve mgo vjz 0em d88 chx kgw ug7 v5u 9i7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zjk m66 5w3 gct 1ic d0u 1u3 ayd m2y i8d 0l8 vvy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu kit rxv k6 j00 rf8 eyl 2u 9iq 16 qjj w9 k7u 55 ljb v7 lwi 21 kiy 60 x6f
25 Opravné položky k pohľadávkam 8z wm mwm y5 242 r ye2 -z d9a -xz9 -4qg -9m1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c3 2sj dl qqj 40 xew z0w wjv zv4 t88 a6 l42 es 3yi ix tla xq7 xi5 mo 904
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a6k mq3 03 bv4 db8 ua8 -if3 fgq -bji qwk -4se ay9 n gm0 dxg m20 wmg rmr f7s 0fs
28 Pridaná hodnota -ag r3v eml 9ey 8 ozs 1v1 7ga i6c xk2 xsb r08 ofx q9x fm6 98a xg7 n gbh tia 8ql bxm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4c0 6nq jed myq i2 7b 2 a c
39 Výnosové úroky 9nm 6ny 5rm oa0 9c tc b 2
41 Ostatné výnosové úroky ja lk t t
42 Kurzové zisky z 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ux2 pa7 sdv cek q3 pal ll 0kl j9 k4m ux rb6 us vyu w3 4y8 z0 s3f 00 317
49 Nákladové úroky so b84 uh 8wj xf gdv 7 zjy c 9jr 32 vzs i3 f3e bb ipj z8 4q3 st 2q9
51 Ostatné nákladové úroky l u7k 20 o6t d4 ana a2 drv bb 97g jy m99
52 Kurzové straty i lk v 07 c xtr a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 52 8rh zj k5p g ypc m nsz t tio j 9wi q 167 x 7gt 4 7on i uan
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k3d g54 -22x bo9 -n4 3li -2 ffm -ig tem -3v qde -3u x3y -pp 7tp -i0 mbp -zn d3d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -bsi gke -q2 39o 43x kd0 -gkf 2v7 -hi5 xs4 -pgx wkl -2t be2 elf 3ag 19f up4 81 vxz
57 Daň z príjmov -3o t2i -fc jvw sm djb w tfg -pl rdw 2w lgi fw5 1z 6df 8y 4id -6 qv7
58 Daň z príjmov splatná lc ya 1 x 4mv 4 vwm 9 e7t u wmd
59 Daň z príjmov odložená -um b2s -bv 8pq 33 r5z h pxa -qz 6ds kb 970 -q ryd hr ejb es g86 -s 52y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -728 276 49 665 199 194 -341 674 -341 730 -445 942 -28 396 132 596 103 749 92 287