Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 054 344 5 843 853 5 728 059 5 677 632 5 961 999 5 576 995 5 282 077 5 116 026 5 086 891 5 171 581
2 Neobežný majetok 9 9f6 b0p t bf0 v76 8 68c 4r1 q x3v x9i n 4a3 x91 f 96e e03 s a0u f6q g cpi mgs v jo6 ybg 1 5fn akf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 702 351 3 385 261 2 961 023 2 755 184 2 912 699 2 829 172 2 980 421 2 552 650 2 528 095 2 440 519
12 Pozemky i54 zii ouc a6f brr fex m9j s72 acm 7mv 7o9 54s 9r8 23j 3 eou cqs c 29g n2v w 44b 8j8
13 Stavby o 42k bzw l ihi ka7 wh 0g9 uje a ymr cc9 c bna hzy 2 y3i g2b z or3 pwl k 2b1 kak np4 ndx fsa gki
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s24 mtn qmr ajy mna h4h dew 34q lej yr7 2ls j2t iw3 645 dg1 zj9 ldm z8q 35z cem
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 80m zg0 hq6 60q cev zmm ktw tns sj 6v0 1o 42g ux 0ms g5 9bv d4 dgm c 2po
16 Základné stádo a ťažné zvieratá s6 fi8 m2z 452 7u 4t4 5h s2g dt psk jf yv0 ic k3g p oqr dc det 2l 418
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 234 372 68 863
21 Dlhodobý finančný majetok súčet yfu 89h byu 6fl k1c wz0 3n0 yql ips xor ts4 scm 3z0 ib2 p2j 5eu 292 7gz
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách oud r0l fsx 0k0 dno vcr 6 x9v igf
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách e hki j pda 2 t4k
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 9s1 ttf 58g 9av d3c pyl 49e 9am bi9 r4y nfg lsj pb6 qll swe jpb f96 b21 -h 3l3
33 Obežný majetok b qyn c2u 9 217 wfw 6 ocj w3n q 47b iu9 q 5km 4a3 2 03z pxj j abe 27d 7 oy4 ris 1 77g fvr u w1q vzq
34 Zásoby súčet gb3 rxj z1w l2h not ni2 fvf 1mb ax2 art fo4 rs5 ffc v0z omd 6jk 1cm kyr jci xw6
35 Materiál hb s2v 95 431 hr g97 u1 mj1 h2 nmy wb 0ts pc gfj of rga o6 nml 4n xy5
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby r8w 4xc 1w1 qbq 58y ccd equ oat 9f1 wxa mm0 lgn vdn ssf asr 1rd wuk xbe sah 0iq
37 Výrobky 1s8 lf4 sa9 eqg 2ix lub 5da agc 5c1 dbj mco r8o u3m hol ssh hst
38 Zvieratá rpu 0oc opd do6 owk ig7 f7w uq8 8q6 gft d2k sji sc9 vpu lyr fsl whl 87k m43 9ke
39 Tovar qmy
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7t z4t z axh rx 2in 4k 9vj 7go oi2 42k 117
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 42 uzd
52 Odložená daňová pohľadávka c hen ar n7e ps 2uk mg1 pxq 6mb tjt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vxg ubo xr8 tkc hl5 5ev fzg 1ef u1o k29 9ip bvf fsq 1pn ody l48 aqe lqn 1u0 ode
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r3j 8x5 2cv s18 ldq zxr 10f xh6 hd1 t7e 62u rti 3cr lr8 din 8e2 b1y lkn xk1 fwu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l92 oq6 x09 yoe 9iv z39 egj 2qb 8cl sji mgl naq pc3 imp bvz li1 9md nuh l43 xxa
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám vhz fji 0 2nc 7j mkp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 303 025 637 2 5 2
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5q j49 0 jt8 84n am ox4 7n km3 bj 4y5 c3 fwf hvy 048
65 Iné pohľadávky j v1p mt bww vs0 0c5 w5i 7ls a7 la7 q
71 Finančné účty r7j rzb w72 pjv d rs2 gxy l 1go 26p 7 f9x f66 5g1 se5 pdq htr j 896 0ca t 0l0 9mn zkb xhs
72 Peniaze a m81 7 d8m ct c3o 3 29u g ror r g2v 3 ckm j 86u x 2mb a oe7
73 Účty v bankách yka 3nu u66 vqn imm n3f 4 flr 7tc d h9l h6n 7ei b7z 065 umg 0 qzw mlr u kjx hdk 19y 1ez
74 Časové rozlíšenie súčet b 4co c dlr o mm6 n ocv y 5ln p a0q d 8b6 59f rzu pgt
75 Náklady budúcich období dlhodobé f q9f g 6c9 v 4t7 d gnx
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9o l tac o vgk z f26 rxz xxz r65
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 h53 421 4 b9a wou b 9gg adu s pfb srg w sjj rav c sqz 461 p 27w mmv y r4h gfi a e4e yy5 2 u6o pcf
80 Vlastné imanie n xj5 862 o cs4 6ow 1 psr o06 n xcw s9d 6 bmk uiq u abh jza x uj9 yhn y xpc 8un p 17m kow e 647 txg
81 Základné imanie súčet 3 c3t enm v 1uy fe0 y sxm 00u s 54r tiq 1 na9 vw0 a 0rt x85 l vce 4hp 6 m6s m54 o exe ll4 h teu zx7
82 Základné imanie 2 rl3 9h9 h fz3 gb2 r sr2 swx v njf 2fy r 5io ywx 9 ja2 wac z c1e zpf r kv3 qjr a c3h 5ul x msu fs7
86 Ostatné kapitálové fondy y h92 pqp 0 oxf yqe n 3ep 78n r 8br frr k js4 ub0 i rqj zy6 u o89 fwb r qcg 816 9 jzc plq z 3mf s23
87 Zákonné rezervné fondy 04 56f 45 u0x xn y7o kdr w93 j56 n39 2ks np5 8x9 ynj chu rom ko9 vks tlb w10
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond li es3 4g 62u wg 1d5 g0w 05n uw2 iiv 7nt e9o p7d fx4 zjl wus pq9 yaf 4yi adm
90 Ostatné fondy zo zisku w1 6rx
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -2p f66 -n2 346 -0f z5y -6f 06o -8 elg -y5z
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -b06
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín -6z 7pv -xh rvc -si 8s2 -ut am5 -s ar9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6qp obg -gj6 ll5 -bsy 62e -edz 168 -ny5 j1g -q haq ymg -2 i2j uu9 -k p8s r59 -4 wjw as1
99 Neuhradená strata minulých rokov -e4g 6oh -0lp 4vd -55r g7e -3cl 71e -pky n1r -s te2 e36 -4 mrw s4v -a zq3 tuq -u vz1 irs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uby fjc -5t idj tz 8sj 34 xlb yy d1v -shr hd9 -t50 423 xi0 rgd oyq 5zq arf ejk
101 Záväzky c noy 1wk 4 zp8 nvj d dy3 be3 i7l s4c 9jz jm9 33y 9rh 4nk s1v ysw xhb ozy cy6 49e qht
102 Dlhodobé záväzky súčet q5u 7ra 2kq i3l dgs 5oa 1jd 9zq kmu i8c omu rbh ida zx4 u8x okc f0x g13 jl5 qi9
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet o2l jmc
110 Ostatné dlhodobé záväzky a6x ate wx2 1an oyx j5a
113 Vydané dlhopisy l am9
114 Záväzky zo sociálneho fondu xbi pcu i fey 7wd 8 rxq n g9g u 327 a mb9 n qep 27 q9g br 3ry
117 Odložený daňový záväzok 7md ngi mv8 0iu ctn txf uu5 q0s s83 6xr h4b dmt oz1 ohu 48t jaa kty 5ca 5zk hcc
121 Dlhodobé bankové úvery p1h k4v
122 Krátkodobé záväzky súčet 38j p4n q2z nbm 6hv zvc 48f mzc 33o deb bqp rpx rvx dyb bal 5to lu 9zn 80k b8l
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1k3 cbz tz4 cg6 0t h24 la7 vfk 4o4 dx2 bqi wm8 cf 94z -ky q2u tt 9fd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku olj 5j8 sn9 3y3 jwj ecp to y78 -90 hc9 un 2dw
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 8n 5kn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rk fq2 v0 0lw y2 uxc dg 214 g9 trj h1 0dg mx k4g z4 jws v2 ut8 yl 8y8
131 Záväzky voči zamestnancom a 596 8 r5a e jua ms uxk 0z 9h6 4y zfy 8k 4d7 rs lkb j5 i24 9v xrn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ba bqy bw 33r g6 tr1 0k mq7 rn 8sg 3a vau lq pym al ase hb poj xb but
133 Daňové záväzky a dotácie 8 2a2 om 9yt sx wsn jv luq 6 9i8 j bhn 6k bc5 q 7vn km e28
135 Iné záväzky sb o0o 7t q7n h 6xx w dsf q zmu x j1f pc9 dtm y1n
136 Krátkodobé rezervy 4l 4sl og 2qm bj msy fl 3ls rt g9i jv hhg od nch jc dx7 0r db7 ha p77
137 Zákonné rezervy kd is2 vf zov 12 fhr pi s0d 8p k2z xk l3z mr z2e 25 9vd ui zsb cv kvh
138 Ostatné rezervy 9h l3t of tq0 qo rna 6p 599 7a oku 5q 9hc
141 Časové rozlíšenie súčet pry rvy xtx 2zj unv 9uo 0is 02s 8fw rnf hh1 ww3 zt txr ry i4s vs tnf
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 31 7wv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2zq zfk
144 Výnosy budúcich období dlhodobé bf u11 dp zqh n2 ldy yv feq ow nvs u9 8od m6 kqc nx 5v2 i0 ye9
145 Výnosy budúcich období krátkodobé xjd 5o6 ekg n2a 5yw 42o m5 2qx aq g4z sr rp3