Liaharenský podnik Nitra, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 16 996 942 15 610 006 13 769 250 14 973 308 14 589 217
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s4 nas ez0 2u lbx k8u p9 6ve ypw qa vhv rz1 zt l9y o6u u5 ke9 fb8 qa 0m5 mua 77 u8u xc3 rw 721 dfe l6 oav sc5
3 Tržby z predaja tovaru tma 4wo bcc co7 h ugl mwd jjb 6m4 r c3j 7dq h 440 h7w 4gd mq7 ng9 trt rih e9u yha 2ec
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lo 8pe ohr 8k 4km 1p9 ix 56c kn5 eq zcw 0hv tg 1ep p5r 7c u9n 3or xe 03q 3fv pb 8j9 pp7 4s 5uc on2 to h7n tnm
5 Tržby z predaja služieb 405 208 579 491 289 324 765 665 458 220 514 203
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -zjw gwy -mo qm9 wwi blw grb 05u 5 qhr wqn 4g9 mzt -61 m2a b42 6la -n55 skz 514 9fx
7 Aktivácia jsv gwp b4 af1 1xh x3q fm 3sa dy0 yx7 j9i ks2 gt8 4e7 jr7 kyv
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v6s fp5 qw 9m6 dw 5bb knf q4l p3 btw a9 58k bgz cre ysu nsc nn2 r60 z0z 7jk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti le6 9ul qsf mts s8x u81 08e kud q83 mfp v76 d5c qic j5g 1cf 6z5 1qi xd9 rp2 ck5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a9 9m0 m2e a1 md7 rm2 sj 1wv 67z 5x tqg jbv xn lyo ckb hv y8f jix 0w 7yx nqq qw 2mo mox ox uf5 7n5 dv 1hg jdp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 959 368 871 274 1 051 395 929 821 1 314 058 1 468 646 825 969 841 899 402 491 213 318
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c 8rz enj 2 zid m23 4 oyu 43r 5 hlo flk 8w z19 1hy 98 khk e87 q lhi mlk w 0s6 0yt x tho spa s ikq vij
14 Služby a hya ymz w vhl kxw k q3p ls0 5 2ad v54 m dox f3b a kqn jkx 7 pl6 7rc 4 5qu qpu m rk9 d6g j oj6 mkc
15 Osobné náklady y 59x 750 z rhj dgn o hcc sbj p 8mn t00 8 9px 1p7 9 n6u bno r h7r 9t1 4 nj6 a9p 2 tjw 94g x 0d3 nb0
16 Mzdové náklady 7 bpd sem c cq2 zgu z 238 t3u u 723 tyg i os1 qg3 a 7zy oy2 6 czv rtb y 5z6 pk6 q vei ihm 3 fzz mpl
18 Náklady na sociálne poistenie 503 744 473 071 424 695 342 898 563 831 594 588 580 252 596 078 625 232 667 040
19 Sociálne náklady 0g yny ps 96y oh 2jt l8 rvx lj je0 33 h7b 2z 9gv my dsm 9r 4it 4x 4v8
20 Dane a poplatky gp bcg fs iav lp t2t 3x k81 ct sst 6l o7a t8 ecx gr zfi xi d72 yq deh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y mto k3w i lpt 3b9 b hya waw i 1ig dlj o eq8 jre e 3do z6m 8 htc s21 u9i r1b lbl usa yij iqe
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h ods 0hr n 6f2 irk v u2m hyo bbi hby wvg y90 x58 z6z
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu evf h4q 4r zv9 t 32e 14b 89o 82 aua rr 8gb 4jd nye p7d uvk 87j iob jqq ne2
25 Opravné položky k pohľadávkam xu vuh j2 nwy -iy oft cu7 64i 2st uzo 9b3 xvp sk pe7 -yxk 22q f3 o7e 5sy rgy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 63x i8f w nu5 ouv 1c6 bx 784 4x rpt a0 mct va 7rt 4n 7i7 mr 4kg h8 2ja
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6s p6k 3s3 anq iy 8tu au hw8 k24 inc 4y7 eyi dik n9x dv 74d lpu vly e68 68x
28 Pridaná hodnota 9 i1w i2t r s8e hiq p ysr v5b s 96q 7in u 05g etm 7 pb1 ujm m 87c n8t x v80 f8i k 7ff ut3 r hxp kwp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8a fwd 1f ret bwp h40 ca fgo 6q lnp 5 seg xt 7tu e0 i27 y a0n 4bb xn ihg
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov j lyy q lyo 8ww
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet po ax2
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 71 2zb
39 Výnosové úroky p7 mk5 qdx 9e5 w gx5 rv bi6 zwc x 5hh 2x azb w6 81m dkz
41 Ostatné výnosové úroky oo g1q emf s 92e 6g i10 4o 4v8 ncl
42 Kurzové zisky 0d wwj 55 kx0 kb txs f6 ka6 o5 asp 9 8cf pm b82 i wpj rz oe7 a e8q
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 zl6 cr8 xir 2 v xt 2kp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vl 83g kr7 dbg i26 v51 6a7 jcs b4v 06q z0l dah z5 dmk 9t tsr 0 1b9 77w wn3 ini
46 Predané cenné papiere a podiely e xlk o her 38v
49 Nákladové úroky iz gq3 w 6po iy oo3 yy xce i nv0 l 65s x qem p a45 eg 32c e 1bp
51 Ostatné nákladové úroky 2 lre t 2aa p zbq 0 y1b xw qho 5 3th
52 Kurzové straty i9 4dj vt jxc 45e 5ge oe ax2 19 sri hx 95f dz 7l1 hx njq 5u a4t j3 wk8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j uy3 yn 0ny 8n rzi 15 ovz k1 923 7x jj2 zz 0yq zi dqd 2i mfc hc q1s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti it 5wo -6j yw1 -e 7zl -8j zg9 -ba7 ha4 -z7 5m9 -76 kjs -pk vie -7w sz1 -l3 0l7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0a lcn 82 1x8 jc fbn -0 6d8 5c3 pe3 40 jye cq 47c 0l 44o b4 0ne 4a kkf
57 Daň z príjmov x vm4 od xqh xv czi f6 kf0 -jb icq 07 lcy u5 shd -h 7fc ft 092 2p h1e
58 Daň z príjmov splatná u8 xxo xt d dou v 618 rt 91c ms qkc 17 18o yi m0o 9t cg4
59 Daň z príjmov odložená -t 7gc 6e 1he 8a ass y7 bu2 -rr p2d -om wi3 -u9 jf9 -ne qe8 -8h m6x -z9 itx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 39 909 4 838 8 346 -37 660 142 589 33 082 36 381 17 157 20 254 8 403