Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej - Podrobnosti

Vložka číslo
636/V
Dátum vzniku
30.03.1990
Predmety činnosti
 • poľnohospodárska výroba (od 28.4.1993)
 • výroba piliarska, drevených obalov a iných výrobkov z dreva (od 28.4.1993)
 • veľkoobchod s poľnohosp. základnými produktami a živými zvieratami, obilím, osivom a krmivom (od 28.4.1993)
 • maloobchod s mliekom a mliečnymi výrobkami a iným tovarom, mäsom a mäsovými výrobkami (od 28.4.1993)
 • automatizované spracovanie dát (od 28.4.1993)
 • stravovanie závodné (od 28.4.1993)
 • ubytovacie zariadenie s možnosťou stravovania (od 28.4.1993)
 • neverejná cestná osobná doprava (od 28.4.1993)
 • cestná verejná doprava tovaru (nákladná taxislužba) (od 28.4.1993)
 • ťažba dreva a súvisiace služby (od 28.4.1993)
 • služby poľnohospodárskej povahy (od 28.4.1993)
 • prípravné práce pre stavbu (od 28.4.1993)
 • demolácia a zemné práce (od 28.4.1993)
 • zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom (od 28.4.1993)
 • zobraziť ukončené
 • výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • výroba a predaj potravinárskych výrobkov (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • výroba a predaj stavebných materiálov a stavebných prvkov (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • stavebo-montážna činnosť (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb, chemických ochranných prostriedkov, strojov, strojových súčastí a ďalších poľnohospod. potrieb (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • výroba a predaj strojárských výrobkov (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • konzultačno-poradenská činnosť a školenia v oblasti riadenia výroby /poľn./ a ďalších činností (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • obchodná činnosť, do ktorej patrí: (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • nákup a predaj poľnohospod. techniky a náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospod. a potravinárskej výroby (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • prevádzkovanie vlastných predajní (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • nákup a predaj včelieho medu (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • zahranično-obchodná činnosť okrem tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb. (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • prenájom výrobných prostriedkov (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • poskytovanie služieb pre podniky a občanov (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • ubytovacie služby (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • spracovanie lesných surovín a výroba výrobkov z nich (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • ťažba a spracovanie dreva /piliarstvo, tesárstvo/ rozšírené o výrobky stavebno stolárske, prvky pre montované stavby z dreva a ostatných ľahkých hmôt, drevené obaly a prepravné skrine a ostatné drevárske výrobky (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
 • predaj guľatiny a výrezov (od 30.3.1990 do 27.4.1993)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Vladimír Molčan
  171
  04926 Rejdová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.12.2018
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Zuzana Čuchranová
  P.J.Šafárika 667
  04925 Dobšiná
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.12.2018
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • Alena Valková Krišťáková
  171
  04926 Vyšná Slaná
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.12.2018
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Mária Sabadošová
  115
  04926 Rejdová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.12.2018
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Marian Hric
  21
  04926 Rejdová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 03.02.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 2.3.2002.
 • Zmena stanov zo dňa 22.3.1997.
 • Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 10.12.1992 a zmenených stanov schválených členskou schôdzou dňa 8.1.1993 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb.
 • Družstvo sa riadi stanovami prijatými a schválenými na výročnej členskej schôdzi dňa 16.3.1991 podľa zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Uložené listiny
 • Zápisnica z výročnej čl. schôdze PD
 • Zápisnica volebnej komisie z výr. čl. schôdze
 • Podpis. vzory čl. Predstavenstva PD
 • Splnomocnenia
 • Prezenčná listina
 • Zápisnica z VČS zo dňa 12.4.2003 - 1x
 • Stanovy PD zo dňa 12.4.2003 - 1x
 • Stanovy PD - úplné znenie
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Audítorská správa 2005
 • Účtovná závierka 2006
 • Výpis z ČS
 • Výročná správa 2007
 • Výročná správa 2008
 • Výročná správa 2009
 • Výročná správa 2010, správa audítora
 • Výročná správa 2011, správa audítora
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Výročná správa 2012, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Stanovy
 • Zápisnica z výročnej členskej schôdze
 • Prezenčná listina z členskej schôdze
 • Podpisový vzor - Marián Hric
 • Podpisový vzor - Ing. Vladimír Molčan
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z ČS, uznesenie
 • Podpisový vzor - M. Sabadošová
 • Podpisové vzory členov predstavenstva - V. Molčan, Z. Čuchranová, A. Valková Krišťáková
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výročná správa za rok 2015.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
03.08.2020