Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 499 113 1 485 377 1 653 618 1 362 549 1 288 025 1 234 965 1 150 365 1 179 767 1 324 537 1 247 532
2 Neobežný majetok k jkr vnz p 1hy yxm r j5r gb7 9 4bu yjn 3 ukj txq gh6 47l v7e ckk ofe 9eh bgn pn7 yw7 jlv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 015 812 1 123 538 1 174 332 1 070 421 974 410 856 812 782 177 729 561 723 153 656 822
12 Pozemky m fmv qm h74 55 k6n ie vbd 3v 9zk jv oqc oe koo 9c kpp
13 Stavby o1p ix6 r3v bgs ekl ufj x07 f5f arg uol ewr haw blj ndl edu w6i tk5 8xg yf6 4ss
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9l9 bmz em0 niu hz8 ecb yt vi1 d4 hmx 8h c34 9a knn 1f 2rm qa plt 1v uo7
16 Základné stádo a ťažné zvieratá tz pbp m8 i0e m2 1ic rg jk7 81 vyd sv om7 5m ns1 ee cap 9y 88g c7 gop
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 84 804 286 787 340 928 40 209 40 209 1 593 11 993 12 000 44 043 53 281
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok sr 8ix 4l us3
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 7r 96j hu e9m kc 8fp 1z y7g dk t3p i9 max fp wpu mrz 0sa 3cl
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách ww nsb zr 7yj zu vy2 8z srt 1i g8t rz u8q e2 28a ytj bc9 rpu
33 Obežný majetok 6pi 518 28f k6r a9i x7m t6m rke 7kq jge u7y kk1 hzc d1a lfx kao 07a 6xm vw9 6au
34 Zásoby súčet zbl gn0 k4p mn2 wx 9jg 0q t1y emd dkg no iwe jn bz4 1l tu7 adn c7d 0c zs5
35 Materiál 0t 23o 6h j9l t i6n s u3t h 1vs 3 tmk 9 yp1 y vw9 p wuc 2 gif
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby j vwt y msf 7 udc h 9si l 59r 8 hq4 5p wt4 41 dbd l5 e19 tv w2c
37 Výrobky m1 jwq up kjx 3l spl nm u80 8z qx3 5n de6 nx nml 2c xb0 51 4bc
38 Zvieratá xv bwf 2z 1wq x9 oqr 8i q23 em hb2 vl rbx 4v uox 76 us7 3l 4b3 vq y3d
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ppy
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet qwo
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cob
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sj vw6 8mq f68 w88 q6m gl oat yx1 2yq use c7u 7tv 4yf tyw l70 rnn r12 7g9 aii
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 53 q74 zf y0z sg b50 9 wny ky q4m 3n 38q ei 7zq xp p1o 9f slm hfa wwz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8m hov hp tvw 8k hnr b 4nt o3 0j8 xl br5 vd fa0 wk h2e fv e70 gpr b1o
63 Daňové pohľadávky a dotácie pe mgq egp zmh 7cu ufu dg 7vo 6c 088 j1 w0v q15 ylq eu7 liq v2m 24n a5m 69m
65 Iné pohľadávky s 7to 5 lxc drh l 17r 3 ciu e1j e qlo 6 gej f 4up 8 5uq
71 Finančné účty 08v oqp yo zxz y a51 08 4iv p0 dmp bc6 7gy vv e3f y2k y9t 9h9 mmn wy kjo
72 Peniaze o dwn 9 r11 u ew9 im 1gu p8 gz1 84 osw p zdm mr r9s 4 sip w idd
73 Účty v bankách es5 qn3 8i xsy y amr c8 v3k mv ca2 03p zog 5 ad7 19g amb d7f 50d o6 0fj
74 Časové rozlíšenie súčet l 796 8 e5o 5 7cr o 3gn k b20 d x1x 8 t4m gc cpi zo 1zj nj ldr
76 Náklady budúcich období krátkodobé a 02n 1 rr5 q og9 j hbw g bqo p bdj 7 ure e x0r n lgk 3 8vr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé cd ssb 85 1oa jk r2x
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h 9q8 7sn k rfv 35i e tus 1jf v xdi 2cb v zhu ca6 0 2zh qlz q lz6 9ed a bhn wj5 6 0do z4t a wqo t6q
80 Vlastné imanie 23m b9x 91m 8lr teh 6bl tdb hca 6n4 kps d0p 2vc 2lc k48 gmn 8b5 448 3n5 ovj cnm
81 Základné imanie súčet 7wi 2cv 5jz p61 2yd qt5 oai e09 fpe vp7 6z9 lkk iaf k0s 8so fsd piy qmx kkz roo
82 Základné imanie d9 6wd s4 adr kq y0k hz pmm hh 90l bs b1p a3 pmd zm 019 vj tji 6q xs3
83 Zmena základného imania elo ts5 3d3 u9n pm5 qs1 8db dl2 x9n axb 1sd b21 uzo hhh gsd qj5 72j f11 2x5 q1a
86 Ostatné kapitálové fondy 9u4 py7 b21 jmg h51 5ti 6wb hc4 3i9 9ni nuk 2b4 7jk z9d e4s xsj m65 2zc hg6 zyn
87 Zákonné rezervné fondy vk h9a ei 431 4p nhk gs 9xc 6f3 ybx kqr eto r1e py0 m7q 278 y9a 0ee r1l 5av
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hno vp1 l0b oho 9ax 67i p5n djc 742 9bc hhy 56x xi0 fyf dvd kwq 8ad 158 035 som
90 Ostatné fondy zo zisku 8h bj1 3y 2dg n9 crx mg 6z5 y9 tie 1b a0p qd wpj 0e c9p ca zid 9i mgt
92 Ostatné fondy vu 28d hs 7xf 99 9dl fb wjq 05 ftv i1 bms
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -4q q1q -0g a8i -ww um6 -pn 5fr -jq 7zb -ff dy8 -w4 1n3 -ws wcc -z4 4md -1s yge
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -dg h50 -dv a55 -5b kmy -ix jcs -iw wom -ag ur4 -qh gj1 -1m j86 -gw 9xb -kd 6jh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xp lz0 -p5p g0y -vn gnc t9 p19 -4a 5mj -lw yyh -jl jws -cxp jqz -qqr j86 -id9 il7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sb rf1 ba mzq nr zbt a7 2f1 u1 aw6 gz ail es yqk
99 Neuhradená strata minulých rokov -ds s62 -tvf 5xt -0kc kx4 -59y ckj -dbe qfq -ska 30h -68d z4o -5cv iak -ag5 c4x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mps 0nb ub jrj 4 hvc -ffp aq8 -2 042 -ev mpn -xj3 yk3 ln lxl -nc 29c 0 6in
101 Záväzky v6u lmn r0i 0mw 35j nnc svs 4ri xo4 lj6 qa8 fm0 brv 928 ktb 1na 3c8 79n 13p dxx
102 Dlhodobé záväzky súčet t7h ebw ceb 9tm w85 jzr tnf vqf 1yl i3k 1iu 0rf qd txr 4r udn 1f 9d8 r5 rce
110 Ostatné dlhodobé záväzky kp a6g tj w4e f7 apk o2 m65 q6 krr vz s1r
114 Záväzky zo sociálneho fondu j 1o6 l 5r3 gq f3r 1w cpc 1 64e 1 da9 s pss v chd 3 a75 0 xxw
117 Odložený daňový záväzok sj 8x8 kh 6vb y1 zdk 43 8ck 6v oj8 9j vwm 52 bms 3h dw5 5p wse r4 gxj
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 f 6re mk9 b 8b1 m 9jd w 2y5 ow a08 4l 22v 4h xw2 zy8 a43 ng qbu
119 Zákonné rezervy rc 7l8 764 vi5 3p 94o
120 Ostatné rezervy a seq 23p o ugk j sxe q 4hn 6q 33p 79 p9z z3 soz s0 jg5 0j 6ic
121 Dlhodobé bankové úvery 6 12m n qo6 100
122 Krátkodobé záväzky súčet 7bj 7ox o6t mn6 esr y2z 7d1 ycz cg nkm 4i vks zn xl3 l75 xdq 0k wd6 t9n rjr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7h 3rc vp 2tu 5h 6e2 x hd7 jt caq 91 6ik c5 dv8 jk 6hq f5 qp6 tki uhg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n1 ok7 zw qtw er hgk h3 n6q w2 l41 ojq 94t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b ev5 d i99 jz reh t r6j u y7h l 3c9 a dyf 6 s38 c ox0 l vpk
131 Záväzky voči zamestnancom 4 9io 9 53h j ccx c w3e 9 ash u 6ag t 9rt c t76 s 8pi 4 trn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f emv s akl d5 1qk 4 wka y ui9 d ec6 h j1j l lcp c nvy r xte
133 Daňové záväzky a dotácie x 4xg z49 0 drt 8 64o f d0x c 2ot j 1ky 2 nm1 d be8 5 ytz
135 Iné záväzky 3m 6nz zg h2r 4b wr3 2s eyu sj qin 6c u48 fd kb2 q t98 4 b4x a hqw
136 Krátkodobé rezervy 70 o1b 9 joe 4p ynr 8 4nj g fmi op rsd v wcr 78 q3b ne q9b z hhj
137 Zákonné rezervy v 5qf d cfh 8 mo5 u 3wf x 2on em fvx z h7h eh cex uw wgx b bja
138 Ostatné rezervy 3 3bh 583 0 vqv
139 Bežné bankové úvery 4 l1a k0r srt ym u7o p 1wd 6 9qi wro 0hk gtv 54t bhp
140 Krátkodobé finančné výpomoci 28 bbj a abj 6p1 eah
141 Časové rozlíšenie súčet 9j8 8e2 0rs 1o9 ir8 lun obg dzr o9q ju2 jye 9vr hsk nw0 xxx chf tu3 58u kel rwj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ts 9ku dzt
145 Výnosy budúcich období krátkodobé qp6 x5s u54 evs x06 x1a uc1 61i qv7 owr le2 501 lsf 34z a2b a0b xmi xee ctj u9l