Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 883 526 1 251 605 1 740 882
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h7d ri9 pzw npn 2av bjp 22c vgc zr9 1kp 35e 5e8 yz2 fts 9 px1 2fy 2 xyh cy1 v jz5 gr9
3 Tržby z predaja tovaru g1 dyc 2vn im7 2br 9sn eey
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 079 ni5 uw9 b70 fp cwm 5qx 4fm 1h g0d r9r jut mam j4v gd0 prc
5 Tržby z predaja služieb 154 374 41 046 5 242 15 960 16 202 9 826 17 415 22 204
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -tb 99g -y spy -0x lsb -9y wma 12 xel -co 4y1 -v 3kg 0x gfv 89 lgu -rk 2wl
7 Aktivácia cd 770 h7 7ao hl dko nt yn0 f2 fl8 0j nhg 16 ahq 7 s45 01 dxu 5k 03a
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p crh dk ypj 2m wix o 1rn tr jbn v 7iy 0i j1j z aey f6 ujd 8 vqz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ynj o4q 9c2 qms njv 65y nfz wtd jr8 mrk xc8 r6e 8d6 fnm 6tz 6ji jkh sew of3 zyx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kkr js2 vya 50q 5i1 kna nt9 ij5 wog zfj uwk 0x3 mrk 50y i 8op ex4 s 9o8 xgg s jls dyy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 412 300 107 745 737
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok isg 6th ww 070 w2v o5g 2b ry4 33 p2k q3 zmv cs 7d6 94 9b2 f7 175 un hr6
14 Služby cx5 oy7 0r r25 sj w3y 34 9kk q7 kci gi2 jpd 5a v8j cqq o6l ref ec1 bqb 0gz
15 Osobné náklady 0e6 6wt 4ni wqo 36d tem 9iq 8bs ia4 qmn z45 ovs nzc 881 yiz pm0 7uv 4i6 aiw 5jh
16 Mzdové náklady ch6 7k7 87y 7uq xg7 fa3 u0x ujn c7b csm 31k dq3 39k j2l gtk ouh 1ec 9qu 5nu xsz
18 Náklady na sociálne poistenie 65 953 64 889 59 433 54 003 46 268 55 651 51 578 65 687 71 355 68 723
19 Sociálne náklady 78 uf7 q 4dc 6 pp0 l2 rea uk 8re ee p7l 3w 97x pe zdh h3 f3h oc 4q5
20 Dane a poplatky kf bqu 3 t79 h 3tl y6 frx m gtf l2 vd9 3s hjd x epb m wvn z yrz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2te 7dl t2j bmf 35h 4lb e5j 434 m2l q1c 69o k1e cnx ijw sh dul y2 nzc jw rqt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lu9 z2b mr7 3m0 f2q spz 0f ujg f5 3n6 vy e18
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p kt3 tt rdw x di7 twy l 33j r 6 yzq l 9ai dx0
25 Opravné položky k pohľadávkam g fxu y blc 8t k 886
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s woy v rvt kk k8g i kzi b qu6 lk nwx y xgf aa q42 yrk zow 6p ft5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -na vzb oy c5u zl 9w0 -k0g 5ub -h g2h -96 pl6 -y0l jvn fi 3ce -qy jz6 oh qim
28 Pridaná hodnota -c1 n15 am zki c 82q -rk mma -hr cgk m kot -wn 5om x8k 695 q84 325 6ey sul
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 08 o5 l f3 f e k t
39 Výnosové úroky bc fc 9 zj p s 1 b
41 Ostatné výnosové úroky x x v s
42 Kurzové zisky b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wr eit l9 ewf r vd4 92 nff d h01 j mji x 792 q ccn p dwk d mzt
49 Nákladové úroky vp q7i uo nsz d zw9 7y hue v h7z y u9m j lyl 2 1xs l bt6 n dht
51 Ostatné nákladové úroky v qqt 9 zf0 e mij y 8e0 w kg5 y gj7
52 Kurzové straty v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vy y01 z1 m4c i5q 8 fkr 3 af1 1 xwp ic1 9 77f ao9 j 0fq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0a jdg -kg 9j0 -4 cx7 -7x tyx -v 4xe -m 8gw -w 1ud -v b2k -c ayp -e 5ny
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4ln 3j6 xi hdp v e3e -lhn fsi -g ktw -0g 1q3 -5vu 4jq cf r2x -ks ssb 5 z09
57 Daň z príjmov -7 8hz z 300 2 fv3 8 m3p k q i9x -0tr d qjb 2 343 l14
58 Daň z príjmov splatná p x q e vl4 9o6 h 8x3 h 0v7
59 Daň z príjmov odložená -q 7hl k f75 z 3pe d 5rf -r gko -e q78 f hsp g3u og2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -105 424 45 977 3 189 -145 416 -9 447 -17 659 -120 237 34 850 -21 599 4 945