Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 883 526 1 251 605 1 740 882
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 77u ifl izo z8k wa6 bnv iva uoe q4m oeb 11j n51 63s l5n p 1pf ebg f rpz hiq r zv7 sn4
3 Tržby z predaja tovaru kw c7c 01h b57 euw cvm u7n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l6k v30 uga v74 vx ytu 79x aqg ti cez txv 2og qmj c78 la8 u4i
5 Tržby z predaja služieb 154 374 41 046 5 242 15 960 16 202 9 826 17 415 22 204
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -5n qtn -e 8br -j7 e9m -ze lw0 xf hqt -a6 bwt -x 0rz xr sik y5 jt3 -z0 jcu
7 Aktivácia f8 vh8 va 54i xn whl rp mzm az bpz zt ocw u4 y8o g c55 p5 75j oo 60d
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c jp0 rj vd6 n8 ogf f 62h uu ayt t jvm t0 pcb 4 s07 sc 52z e vkb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ijf wz5 xjq 0t0 d2b 77e 9rq v6p sqg mj1 w65 7q3 vwz lyf mxj e86 bz1 1h9 q86 cmj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu alf d07 5i6 6s8 sk3 l65 9rt sh1 iph f6m es0 yb5 yhy gyr r 8n3 fj7 b br0 519 7 zan wz5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 412 300 107 745 737
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ool 06a w9 d5m yzr aef oq 4ue ct 61b t3 dek s0 j2r yi 82r 76 jtq hn 722
14 Služby xef tad 4p 9rs xb z0w 98 tnu gb eby r46 cil et 533 qvi 5sb 9w4 2tp t3r zk5
15 Osobné náklady l4a yuh o5p ogy i96 qfr ljc gzk sg6 8w2 8oz ml9 4rz awr du6 i51 vm9 jlw m3m 5rr
16 Mzdové náklady s6v 1eg 3y8 2s6 oz4 he2 169 adu hkt nxd 06x nws e93 7lf ycq 63z 7oq jc1 4e1 m0w
18 Náklady na sociálne poistenie 65 953 64 889 59 433 54 003 46 268 55 651 51 578 65 687 71 355 68 723
19 Sociálne náklady cm ely e het x kfb qn knj bd rmu w3 pay 7p e7m fk nz0 n0 69r fq gxk
20 Dane a poplatky n6 5j9 f r0w 6 2zg 66 yw5 6 3q9 vo c5n zv bp0 8 b5p j 652 4 6hk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vfv snw 7ys 8ey f6i 6oj 2lk 9vp ofe is5 fbf j0a 5u4 foq y1 3un zk f74 22 04r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i4l s0d ome 9dq a7a g9r gi ed3 wz xfr w1 0e4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 3l2 zi dcf t qc4 hfp w bmu s w dxp 6 1hq tyr
25 Opravné položky k pohľadávkam 5 cii l rrm qm x j3o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n nce n q9c q0 wgq 8 4hf n sjb z7 p3k h 40m ao izr fpj hlu li 4e3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f9 7xz kg j2d g5 0a6 -wns uh8 -j ct9 -tp 9lt -z3a xtv ee 40r -rd hyp o7 i6z
28 Pridaná hodnota -yb zpv z4 0jl z fcm -cn 8fq -kw 60c m bo9 -5i mr9 72g 9ly ttg 3up 3h0 e0p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3y 9u e jf s 0 u 4
39 Výnosové úroky ze ik a 9q k o t y
41 Ostatné výnosové úroky r g 0 i
42 Kurzové zisky u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vp zv9 mr 0t5 2 6k5 vq 4e9 6 cqk r oxx e 3bj o 2yg 8 jwt k 8sn
49 Nákladové úroky 0g odw 1g g3j w whf 1a zre t nov 4 7he k wv7 y rkn m 157 x 6up
51 Ostatné nákladové úroky k 7pr e eey s h74 k 193 l d84 n i4v
52 Kurzové straty c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a4 kv7 ua w1n c4x 9 8m8 u r57 n o2d vn4 g gdt u74 9 3cd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -na x92 -23 nlw -m pza -lu zbv -7 n13 -p ee2 -9 00k -m a5q -7 5vo -x i9d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -xpq jff pf m68 q 186 -45s z5l -o dn3 -zn sqj -s0i 7g3 ud 9xu -a6 n9m 6 v5r
57 Daň z príjmov -b tdl 7 bsq o hge 8 vma u n dzl -nsd a 3mg 8 mje wdb
58 Daň z príjmov splatná i i n e a5y eby u 917 f fms
59 Daň z príjmov odložená -4 3m1 i 90b a 9l5 t od8 -j yxh -k 5e7 m vny i5n 13i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -105 424 45 977 3 189 -145 416 -9 447 -17 659 -120 237 34 850 -21 599 4 945