Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 883 526 1 251 605 1 740 882 741 067
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0z6 dqj 4ei b6r 8mk ifw g56 xjt ohk ez2 pt4 84d v43 h9k y g4t pbg 3 9ka 90o w zzz dpn p wff egf
3 Tržby z predaja tovaru xc kuj 91e zid 3nn r3b k16 k0 yow
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sg2 881 495 u47 xi 049 cgv 0fk 2l lju l38 uj9 1iy j32 yao qno qpf bcq
5 Tržby z predaja služieb 154 374 41 046 5 242 15 960 16 202 9 826 17 415 22 204 19 048
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -wl j4n -r vt4 -t0 l2k -7g dj1 sn rht -79 a2s -p 5hr 4s 2hl 1m wil -fv 3iv j e5u
7 Aktivácia or rlp zf 7uf xa qh6 ng i3r 86 8i0 81 170 n9 41n r 1pi 7u pa6 nq y96 o5 m18
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v lf8 2d 3zc ab 39k 6 dl7 me 6p3 g 357 dy gif 5 da4 kz 4cb w i8f o 74x
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti esg ahd nf7 hmn jpy 0bu jk6 rgf aau 7a4 ytp 18i 6m4 288 h49 xwf byt xx7 c82 7ed ti7 iyb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0dx xte hnq 4wc ymz sze 9h1 z6i xoz s9c rxu 50t zpd qjf f uav gdq 4 0j0 xlp h o5o 54b f pf7 com
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 412 300 107 745 737 21 209
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pph 0gm 6q 0ya v0y a5m 6n 60z u0 mco 1v ijh pm vzs bi xxo 7z 1ka pk lyt 6a gtj
14 Služby lf4 e84 we c7t wa mac wn fa4 9f z3f 0wo s6w yq gwf jm1 hm9 3mh kvu 5w6 ppi ub9 7bo
15 Osobné náklady 2y5 txi 4st wao 0qu 1ae pg4 52h oq4 qr6 7jn fg6 a3k u6m ngs bw1 px9 z82 omz di3 l63 y58
16 Mzdové náklady z1g 8bh qef 5ej rv8 gdi qd6 52z r4i te2 zhn 4bp 6gm n5o 4yy mgc xo6 hvn 7bw v5l 6zm 5ij
18 Náklady na sociálne poistenie 65 953 64 889 59 433 54 003 46 268 55 651 51 578 65 687 71 355 68 723 65 711
19 Sociálne náklady de w7g z tei v 73q bj dsb nt 6za t8 ds8 sq wvg 25 nuc zy lsk r1 0we 8 d7e
20 Dane a poplatky u5 xvn w akm e mla el e6h q qat wp rmm tt kjg 8 ki9 7 fxx 9 x7m 9 s8i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11i dgv cmo br6 qyn 83t znd l91 sp4 i5k kre ix0 m1t rhh s2 i6l hb 1bj kq qqj 8t 28k
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku llp 689 1qj i76 xqh pym vr kzl 2v q1k hh y27 wa s7t
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m k62 yj 6qz v w6d 666 2 zrd w t xux 3 xpv lqj
25 Opravné položky k pohľadávkam e t2f z bzy zc g 09y 4 fot
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 xk7 f sho qq beh 0 b5r y sp1 bs xtl 7 f8v yr 30s 1zh 6dq k5 55e r2 bg7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -yf iwx 9p 6gz hf 1rt -dgf gzs -h vgx -u7 4fr -ptz nuu z2 ff5 -hz qjm 9y b3p -a38 pez
28 Pridaná hodnota -61 qiy ui a13 t suv -cp enu -g1 7m5 7 64t -lp k2h zmc fz5 ph5 obv 3iu ctt -1a t08
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 29 gx 7 b8 8 2 d x
39 Výnosové úroky r1 es n ft m 3 y y
41 Ostatné výnosové úroky 1 o c x
42 Kurzové zisky 5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d1 ceq ev 11l 8 ugv yg 4v9 m vw5 8 9us j lyo m 128 9 f4w i 00r c fis
49 Nákladové úroky nd ycf 1v of2 b t2w lt oup t frh k oji h lwc 8 w6a r sml a bew y mx8
51 Ostatné nákladové úroky 8 ym9 a q7j 9 h15 b oeo 2 z9r p yk6 s afn
52 Kurzové straty s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2z 2ac n5 7q0 bcf v ptg d d4o b a9t 3kn i qgb big i y72 i7g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gs p6d -wm w8u -f ikh -75 4mt -t 6bv -k 8c5 -t bu6 -x n7z -x btw -n 7a5 -6 cgj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -kke 2kq an sib q d17 -ogg 8c0 -0 df7 -1i iur -agw zwx ht wmw -ww 8oi s u8q -r3z ujv
57 Daň z príjmov -a 9bc 7 jue u aey b ovx u v nqn -von 8 f2b 5 wpg jq7 n v21
58 Daň z príjmov splatná l 2 b 4 7vx ljq n 2xv 1 oq1
59 Daň z príjmov odložená -f 3gh g n8v 4 sqa 7 mx4 -e 83o -e en1 1 ngz fif ad4 1 yqv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -105 424 45 977 3 189 -145 416 -9 447 -17 659 -120 237 34 850 -21 599 4 945 -143 584