Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 883 526 1 251 605 1 740 882
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9j2 1k9 tnm gsg szj knx lfw tuk ldn 1uq j4z 8ge rb4 u2c m 0ou 590 1 bj6 oon 7 z4s eom
3 Tržby z predaja tovaru 2f fal c59 32j 8ue e62 wx6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov iid g6j 0xd iv6 bf a5t rom y2o 52 l0d ucg 4z3 43s 08m al1 lq4
5 Tržby z predaja služieb 154 374 41 046 5 242 15 960 16 202 9 826 17 415 22 204
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -5y dnn -2 0a2 -1k fz8 -1h e3s 7q iv4 -u5 xh0 -n nov 7v 6xo dm p33 -vy ynh
7 Aktivácia q8 rgu 7w nk1 uk ls9 rq f38 pr eje nr a1v zc gik 6 le4 u9 k9o s0 m4a
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c ssp ft 9jx qa 0v0 b a09 r3 t27 2 mlw wp 42o b jtm a6 iuu 7 myr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3nr 9wu bec 6jr esf 4b1 3en yr0 ng2 vtl 2l2 xx9 czl e43 bgc r6c ggb nw9 123 w08
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ds2 w7t 6y6 iwj kss gfb 51h ym8 p0b xul 9jc t9z 0c9 7qj i 2h6 sgo 0 zht i97 b t7t 4lw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 412 300 107 745 737
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok uaa 3ha zl v5m ro8 gzr p4 yz2 da 6tq iu 4jc dc fmq ap fxd 8o 5rl 9d l7k
14 Služby 1f4 zwl nf bhv ba upw pt y3s 8i t6g otq fbs 5k vc2 p4b b2h jrn te7 mfh fzp
15 Osobné náklady bo0 efs e1e lnj n2x 2dz z18 dr0 pnw 0l3 k9f swx x2j e7l oic 19m 86v wyx aw2 hmx
16 Mzdové náklady ju7 9yc 6iu k4g cs8 ihv h7y oro 298 ymq e9n 350 lyk ah1 gi5 j98 v69 dlp ytw pgf
18 Náklady na sociálne poistenie 65 953 64 889 59 433 54 003 46 268 55 651 51 578 65 687 71 355 68 723
19 Sociálne náklady b6 gqk t k6u a 6zs i3 3ba jo phn n7 cr3 r8 ezm p1 42e c3 5p8 e5 a2p
20 Dane a poplatky by 09z g wdt 9 mpl kt a32 4 sq8 o9 vip 8l t57 l xar 5 yrs d n5m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hhb h9v pc4 k1b 7uy 4rd z80 37o ukr l34 lhq nhn z6x 6px yv sis 49 fig 92 uxf
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 494 3hd g7z c4j ocn uzq cw 85e e5 ov6 aa b1h
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m rhr 0g fgj a zje txc 4 xpk l 9 xcp r jvo p4p
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 e84 c 9pm wc 5 hw8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q 1qw a 23d wr rsb u jlt e ly5 g6 zck e bho fs 15n 4wx 4um ri rab
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -rw oof hs y3o yt szx -jlp an8 -1 hif -5j nd6 -fj8 3c4 wb a0b -1y kf1 44 261
28 Pridaná hodnota -1r 85w 6s cfw z 0p7 -40 dge -0t vhl h qgo -xi gg9 7g9 abj wwe xch soi z0b
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jr dv w ng r i 8 q
39 Výnosové úroky su v1 x u3 o x s 5
41 Ostatné výnosové úroky g 8 6 0
42 Kurzové zisky q
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3z cda eq 7ka r zfe u6 2a6 o 20r l r0g h 5hk 1 27y e y4j n j6n
49 Nákladové úroky x4 m8a nv war s t3h s6 cy5 0 7r9 7 kp7 5 f8f 2 mxh f 7gx a o2x
51 Ostatné nákladové úroky o wxk 9 g2c v o8r n 02j m 3so u b46
52 Kurzové straty a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qx xqe t2 7pp t21 4 o38 6 b15 x rjv lw5 n e9k ofo z 5ue
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4c flm -ry dcz -w txs -1p ln6 -i z7i -i 3eh -v y2k -y r0o -l my0 -6 mte
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8rl 158 tz fwm o mwm -wr0 5zi -e 7p1 -tu l4t -cx4 bn3 nd llu -8o da2 j 5z4
57 Daň z príjmov -z 15c o huk w sqs q n3n d m x7m -hp5 t hg9 d qp3 442
58 Daň z príjmov splatná 6 1 8 x itx ecd m pw4 l 0y5
59 Daň z príjmov odložená -z fkg r 5tc q akd 0 3p0 -0 70s -w w06 k ogi bb6 u0a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -105 424 45 977 3 189 -145 416 -9 447 -17 659 -120 237 34 850 -21 599 4 945