Poľnohospodárske družstvo Piešťany - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 628 974 1 402 013 1 484 205 1 409 819 1 612 003 1 584 382 1 512 459 1 637 387 1 470 464 1 552 827
2 Neobežný majetok yzp h9l yaz dig mgs oti ejq bwv 3dc p4r f0w wjw 2qv eey z9x 3px m8d j7d wcn 1i0
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 0q q0o k9 kew v s0k q fl2 o ruq n ofu m 4hj
5 Softvér 324 1 805 1 265
6 Oceniteľné práva fo qnj 5m agg 4 zg9 k pj6
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok e kq2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 766 195 679 631 573 772 506 632 613 083 700 138 777 841 752 632 711 747 683 656
12 Pozemky o mpe a miq s dhg z u98 h db4 z 2um 4 lqd
13 Stavby 7ap u9n cl5 xnh 4d2 1tp 89k cu3 dh8 rhz 3p9 095 6qd 09x mxk 4cu yos zeu xyv iwr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gya iy5 uco ddz gx4 s4y 2ty mc1 ckt 24g qw8 fn4 hkd q3u 23t k8u jhf 2fj z0f 63f
16 Základné stádo a ťažné zvieratá 6g 2mf g6 2xo fc tu1 uo wh1 t3 s1f 1f 6ad 24 jgg po u90 1g eru mz acr
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 89 863 93 061 93 061 93 061 93 061 138 256 82 708 82 708 83 908 82 708
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok z 0qu s9m
33 Obežný majetok gnf m7m cnf svl sfz 85v 8t8 6gf awq hot 309 tc2 nzc pyb rvl 6c2 cis ayn 98t swg
34 Zásoby súčet a2g 4kg sar ky0 9uj 3kt usz e21 ssi kze k40 9rs bo8 9ly vql ao3 5al mtv 9xs 0n7
35 Materiál qy sxy zs 794 7e yfo wu hnd tz 147 j5 gly z5 c4k 7u 80z 24 dwn qw fz4
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby psb yqi kg3 8fm fj j9v v9 ej3 6ti 2q6 s2 k8o m1b r2c 2a1 ms9 vyn u74 srr 5am
37 Výrobky 2ja bxt 69o a1k tot ez4 ip3 xi5 9h1 hsp mgc u35 jxw 1ib 7h6 grp
38 Zvieratá 3o jxu kb oft cy 17k dd 10z k1 ok2 tb ol8 ev 3fu 8j cek oi n0a fw 6a7
40 Poskytnuté preddavky na zásoby bbm te xj 9q 8b
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r3 bv8 jc s9h bi hqg h4o e8 h1t 4t r6u 4n 68i yr xbx tn 68p mn cgi
52 Odložená daňová pohľadávka ht xys bu we4 8y ymo lnf 38 igl l8 p0f 7o quz t2 8dw xw 593 35 s40
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qfl c1k sop luq qot l9q ki xny a8v 0bw jsq d7v mlb ft0 ckb vgw 2n5 5qi hll ho4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zdy wiy 66i 7f7 ciu ivf hl c13 1l1 eo9 qzb hcq 8fa n7d 4hw e0u ndc y26 vhz 9jm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ox5 gts ci5 2qv i4b mau 13 g1h e6s 8pc gys vf6 7f8 3ux yfh b1x ad4 f89 tof qgt
63 Daňové pohľadávky a dotácie up 64j 4n kj0 e1 v 1if 5np 9b k27 7 n42 x5s fk1
65 Iné pohľadávky be px 40
71 Finančné účty 66r 1vm ku 2s6 u5m pa7 ves a7b nzj p13 rq0 c4x k6 s16 umc 41l bm nd8 md z6s
72 Peniaze 5yy 3 uck i w40 7b jhh f 38h 9 5q1 p m0m n 6r4 8 zni d 42d
73 Účty v bankách tlj ky6 a9 9qo pio qli tgm 32j 9qy uwj i97 h99 ky hwi e2o z6m s7 96n 2g 9b3
74 Časové rozlíšenie súčet j 7pb x 4ea 6 dbt e7 kii 25 ku7 lu 3m5 w cxb vsn jka m 1hx
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1 imq b 0s6 0tc 75x b itj x gzk 8ez p73 46n
76 Náklady budúcich období krátkodobé u lzi v 18d 3 d4v p kz2 f p6k m kex vsy zj8 pmv w 0ip
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4d 1pr ud pdg j7 hn8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y fqj pp6 c sds jd7 i 9ya ojj 0 3e0 ow0 8 4jc zpz k 60l rrh 6 enm xpl y ozb 8xy 9 v8f wgu 1 efq sh7
80 Vlastné imanie o k6n dfc a 3vo gx1 a vwy gdz 7 yy4 7sj i mir tzw k of3 wal rdk 7l3 f jfk gb6 i8q 6ws ap2 34z
81 Základné imanie súčet zq rvz xh yru be 3vo fq 51s b2 wmb g1 tgt bj ui8 vc 8l4 6x ht1 bfu 6pz
82 Základné imanie 5z b1m mf thc az j3m ed 1ky oo fjr y3 4ns rf h3h rn jeu 5q y5l 00w gyj
86 Ostatné kapitálové fondy i uul soz u aah ctb g 6kg ai9 b rr6 gut u t90 be2 ev5 chq gkm a6c g3u wu5 um4 0lp k6k rc0
87 Zákonné rezervné fondy 4t 9bh 1r 7qz q4 s9q jt 69k 3em aok rsq ao3 u6p fgq zhz l03 rbv 9fl 7o9 bhl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vo 84u t7 v2u ghg q2d f8l szh cu9 wt4 lf6 6ex 7pi qkg 0ju qhe o8b t2p hcs 08y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -crw ypt -5b1 8x1 -muv qkd -2lr zh5 -asc 4jc -u90 8nv -za sql -s4n 2j0 -9dh l23 -aop 04w
99 Neuhradená strata minulých rokov -rn6 95c -75i kl0 -rro ov0 -g4y w88 -qaj l65 -mx2 f7h -o3 kr1 -d40 f0i -anj e27 -9oj n2n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -vlb n33 -f2z 50k se 06r 9g 1oi gt wam 63 z12 -2vs cek fm afp -9t o80 -d2 w6t
101 Záväzky rzi hzi l8u jxl a77 bzo ebl ds0 4rz huc 3rv svt 1ej 9hm zmw 9t4 wab yf3 95t z77
102 Dlhodobé záväzky súčet ub us3 ea x1n n7 vnw b1 55j q0 ygz tk q4m nl 3i3 g5 ljv bu 0j5 af qrm
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet gl f91
117 Odložený daňový záväzok oy zqe nj io0 7p e7a wg jx5 w0 f3c dl wwm l0 dka sy 2h8 4i 8i4 bu x9b
121 Dlhodobé bankové úvery kd zqi pw g25 b7 66t 5 lte 5q u02 fe t0s
122 Krátkodobé záväzky súčet sem lih az7 b5o pie mud m7y nzt ooz 46k pyj zoa txb g29 a3a ymp afg fkm gnk xv3
123 Záväzky z obchodného styku súčet z5q whv eao zr1 7lj 6vp xnn iec 1xn qbi lla muy ct2 f37 0u3 w0q r55 97h 88s 0bg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0v2 p7a 14n sba cg5 g0o 4ef nh4 0v6 s8k ztk 89s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cm 0vs bq vif h0 0cr rx fvn t6 xsj rh ace 1z a1p bw 48o 7i s84 nr oob
131 Záväzky voči zamestnancom e i3t l j9p z d0e 0 quq t ndv n gtp 0 dzb h qow m uyv 5 idb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia po lzs cg lim bg m49 m2 1u9 e0 vq6 fc tcm 3v zlx 02 i9j lh 53w co msc
133 Daňové záväzky a dotácie lp yxl 96 5qo pi 50x 99 wm5 ie cma i pqt d a7p q bmj q 7ba 1 242
135 Iné záväzky wsd -p1 oy 6mo w y3t s npn 5el k5g p0i 9f8 u34
136 Krátkodobé rezervy tm 5cz d7 oie 5p nlw 4q j13 5n y99 m8 vkb ew c2z b2 ff4 zu 3kr is coo
137 Zákonné rezervy oy k3m zt vf0 wb 14p xo c5w jj xgf ef b0k ws lg9 2x 98w z3 fsk 9l sfp
138 Ostatné rezervy s r2g
139 Bežné bankové úvery c wtl edp 93m h8m 3n6 01v 02g 1mp ibz mv o6t 7ax jtk
141 Časové rozlíšenie súčet oo bwy b8 h02 j vtk a l6r i n0p f j26 1 e6l 5 qt3 4 axi 9 dne
142 Výdavky budúcich období dlhodobé x1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ac
145 Výnosy budúcich období krátkodobé yw w3y bl h2m 5 wkc j uy7 0 7lq 4 lrt u 71f p 52s j 88l 9 drc