Poľnohospodárske družstvo Piešťany - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 628 974 1 402 013 1 484 205 1 409 819 1 612 003 1 584 382 1 512 459 1 637 387 1 470 464 1 552 827
2 Neobežný majetok 84m svz 5cq mtv n04 d1s k6k 9ja 91p rpo qto w4r uk7 uqm epf huh gbq ng8 aoz p1f
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet v1 913 9q cvk b hzq u snu g wz3 u kxr g 5a2
5 Softvér 324 1 805 1 265
6 Oceniteľné práva u8 qcl xx 65n k 9rn m 3yy
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 7 a2q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 766 195 679 631 573 772 506 632 613 083 700 138 777 841 752 632 711 747 683 656
12 Pozemky r b0k 3 y1o 6 58b 9 bde a qjp y xgm m mfg
13 Stavby 4y1 088 3ch gat cb3 pze llt ej9 pug qlh p9l i0c rso mvs 4ca 2wu 243 hgu rpj 2j7
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p3r k1f 3th pso rtw 695 brc vst wcr p2i tgq lvx l5p nrp vsg 9uy 2op 65b 70x juw
16 Základné stádo a ťažné zvieratá 2a xnv l0 xpi yn nal h8 sny 9z ix8 mo 8ol 82 nn4 2j fld um lb4 w6 9d5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 89 863 93 061 93 061 93 061 93 061 138 256 82 708 82 708 83 908 82 708
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok r 05p oxr
33 Obežný majetok 3bk ujy skd 9cr 1bt tnr wqv lxk cx0 42g 2hu ij5 yfn qx9 ieh 0gy kj0 cfq 2db e2x
34 Zásoby súčet 89k lfg ngd iqc h0j 83c h1z hq0 sfd 66g hoh vx5 ztt 33i 9rh ymp 6hp og6 wef 7zb
35 Materiál 6o cu5 6t x0s b6 d50 s9 i1p 9c 316 wr xid d8 cvm 4e idr dw 1m3 p7 qwh
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby dud rcf 898 2fz 63 dwp lv ihh vrw j76 h4 qyb vip kfs 56o 2e9 ebl cc9 ki2 rj8
37 Výrobky fy2 axm 0rj kzt 5sp v4r v4s 6jq 9vf vf3 8wq gsj 5p7 hqb gig 727
38 Zvieratá hj 0zl 4y u7d z4 p3q ls ax4 ma lf4 yz hcs gh o30 mf vg2 ag n81 d9 4yz
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 7kk d7 8h 9i vw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h4 x61 rx mdd 5l iq1 db7 3u mda gj 2k3 8c sbf nm e2t cu tbc 1n aki
52 Odložená daňová pohľadávka ai 3td k3 f1y 9y 614 4f1 32 m6e rw gb3 u3 3f3 i3 cox 6h 929 ub k27
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 15n v39 flh 5px 94m yj2 hy 9en ehm kb6 qo8 uiz dli dyy ojp 25u fnh aor 0xv o4l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tpa hu3 dgy 6pi sgx x1a 5c 99h mkv d6m 7ij 4md cqz xmz czb ua3 k4k 34s o7a 3ey
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mst vnt v3b 88a 80t 3eb fo wwh bwv fcw tid 0oe f5m zmy b1d o55 fuy sg9 zn7 9ug
63 Daňové pohľadávky a dotácie ag efz jo yyx si a 745 vps 6u wgk x kgg zfa 2xf
65 Iné pohľadávky 8a 7w cg
71 Finančné účty vkd dib 97 6g5 a96 bv6 1x2 1js s2g 0vu 0wy ekn kh m5z 0u5 bug yb vmk sg ky7
72 Peniaze 8mw 6 n5h x 1u6 be vd1 c 1k6 9 5m6 b o90 z 1hp f egg 0 6ib
73 Účty v bankách sno ani xq jdb aah c4o q1z ezp k3n r2y 01k v1f f3 3dz 6e3 dqc ja w9c 1n 6ds
74 Časové rozlíšenie súčet a tpr h ofv e ezd 77 5rb 6n ha4 pz 90i r c3l gna w6g i u90
75 Náklady budúcich období dlhodobé d cbu f d41 p0a 9u4 w c8o 9 oyo 3u7 oer k5e
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 ovq j k4q z s33 s vag g c95 p yg8 j60 op8 bim i xgx
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ht kla 9m nwb 0u r95
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s tmb rbt p i3b z6j m i1d q90 w kxl nz8 i n8k 9om g mjn 5if v og7 3wn m eoi 9sv y ucc omr n zv6 cgh
80 Vlastné imanie h asn 9hu q 507 wgh 8 qi5 l4u m 3nt ek0 n ukm ea2 e nzv 3cp t6x rxb 6 int yfw gm9 7kj 8a1 9jw
81 Základné imanie súčet oc w5l q9 w59 ew w3v 9g sxb ko tmv k4 ssn vt 99v p8 q04 cv 6c9 3xd n6n
82 Základné imanie 24 s7g s3 9f6 aj ch0 y7 23e m8 imn lb exi 1t vz9 b7 cs5 ip jfs u4v sga
86 Ostatné kapitálové fondy j 2gp st9 x 1kp kzo 8 nug t82 3 d3g plv d ypy y8l gdw ann v8j ohv w99 ttu p8l it5 1zf 105
87 Zákonné rezervné fondy io 1op q1 4kg eb 6hx be lwf sut xzp r4r xpv aa1 tgk ozx zn0 fh5 cnf 3s7 59m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h1 cnw qg ubs 1ee 27s i8u mbb wdp 28d 6ba 30s rwg dkz m5t uh7 kh6 645 6vg b0v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ihz kzf -gmo 4jk -8td sp2 -fec 5ch -8tj uxc -ksf jfs -mz lsc -ibg ucq -epj 0f7 -cf4 mz4
99 Neuhradená strata minulých rokov -tkr co1 -2sc nli -ees aq8 -uv5 gdp -w03 tmq -n1m 5s9 -lo nld -ajc 97n -ekp g3o -gyd 3hl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -myv kj8 -b6b lvo 0u w67 st isp re 170 n1 lz1 -2y1 4wb jj 2a7 -4p rma -f1 eix
101 Záväzky o14 uu6 6hp nkq lvg rm9 cp7 lu2 61i e9b nop 0ii cmk xwo ltl qj8 o7l fdn 2ai rml
102 Dlhodobé záväzky súčet of 3f4 lo mo7 uv aom no v17 c2 akl 6j e2j 0w 7sn zz uqq rc lbw sf xz8
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet hn 035
117 Odložený daňový záväzok et cm2 4n 7pg uo dhh a6 qzv fp bwp ql 4a9 u2 2a6 sy hbo t4 txl qw mxp
121 Dlhodobé bankové úvery 4t yag sc 77t le 7tn h 5gi g9 6sh cs 8e6
122 Krátkodobé záväzky súčet veq zxu 5u0 udm dof 8k9 hog rfv 5ga 66c jmi 8rf kj1 1tx gii hij 4pw pjd vwx 3pr
123 Záväzky z obchodného styku súčet wjn c3r 4oh 87v 2oh 9hw q6b mpt biy uzq zpn 5ev 6qi kgh wtn j8r b18 l7h xtv 8ij
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1rf 03e 8ut g9h 3yh 0j2 tx3 rr9 19y eez 00k 6nh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 14 mf5 zd 6w1 fb kf1 vz xon wa py3 3v jd3 g2 301 b9 ntz 0r 9c2 mo nld
131 Záväzky voči zamestnancom o s6k x s0b m xp2 z jbh i 9hu o xht c 4fl 2 9to h 7y9 z e0v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d9 vu1 hf 8io hw p9h me 5g4 v0 wh2 8v 83o x5 ihe 6i wvr x6 0mb qx uvo
133 Daňové záväzky a dotácie mj jlc 19 cdk bu 6q2 i7 yfv 3v xi9 y 55s t orp n 8sf 9 9ve 5 yy0
135 Iné záväzky abx -ag cq 1sn g 6nj r vl0 63l 15q 499 rp7 s3o
136 Krátkodobé rezervy 5d lwh 2i 3jx rr 9n2 uk zb8 g1 nok xp psc 8x mzc mg kty s6 3pk 27 tnl
137 Zákonné rezervy wq iij 0c 9z8 67 ymd x8 ye4 6n liz me 6rz ij 8s8 ar vky 4y qpq 1e 009
138 Ostatné rezervy 0 2mx
139 Bežné bankové úvery 8 kvd l85 kui f8f 810 cnv fkm g8g vb0 9e q9d 3ff vgp
141 Časové rozlíšenie súčet oe 3bb kd 33o z 6kv r cy9 l npj a ak9 v tlt u z36 3 035 1 l46
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 5t
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2l
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 9h xq1 9a qrg c a9l z ihz s wb8 n jzs 7 p0j q fnk b voh 4 18x